Ances kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Ausmas, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612

Vadītājs/ direktors:

Evita Scepuļonoka

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras nama vadītāja Evita Scepuļonoka 26782342 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1974

Sākums:

Kā vēsta 1936.gada 24. novembra "Ventas Balss", "Ances pagasta padome ar 1936.g. 15.maija lēmumu bijušo muižas klēti iznomājusi aizsargu nodaļai, kultūras veicināšanas biedrībai "Atmoda" un nacionālo atvaļ. karavīru b-bas Ances nodaļai. Šīs organizācijas nolēmušas veco klēti izbūvēt par tautas namu,jo prasība pēc telpām sabiedriskās dzīves vajadzībām pagasta centrā ir liela...." 1937.gada 5.decembrī "Ventas Balss" ziņo - " Ances organizācijas un sabiedrība svētdien svin lielā darba veikšanas dienu -jauna Tautas nama un reizē Lauksaimniecības biedrības atklāšanu.... No 1974.gada Ancei ir jauna kultūras nama ēka, blakus kolhoza kantorim. !974. gada 22. martā tika svinīgi atklāta jaunā ēka, reizē arī atzīmējot kolhoza "Ance" 25 darba gadu jubileju. 2010.gadā tika veikti rekonstrukcijas darbi un k/n ir ieguvis jaunu skatu. Tātad - divas dzimšanas dienas, ko svinēt ??? AICINU VISUS, KAM IR DATI, FOTOGRĀFIJAS, PATS SVARĪGĀKAIS -ATMIŅAS, kurās rodami cilvēku uzvārdi, notikumi un tml. lietas, saistītas ar kultūras dzīvi Ancē, kas noderētu kultūras nama vēstures veidošanā, atsaukties!!!!Šobrīd Ances kultūras nama vēsture tikai tiek likta uz papīra...savesta vienkop, bet vēl ir TĀLS CEĻŠ EJAMS, tāpēc ceru uz sadarbību..

Misija:

Ances kultūras nams ir tradicionālo norišu, valsts svētku, izklaides un sabiedrības aktivitāšu viens no centriem Ances pagastā. Pamatfunkcijas - tautas māksla, kultūras, izklaides un informatīvie pasākumi.

Darbība:

Ances kultūras nams organizē un koordinē tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistot tos vietējās, reģionālās, valsts norisēs. Organizē profesionālās mākslas pieejamību pagasta, novada iedzīvotājiem, valsts svētkus un tradicionālos svētkus, atpūtas, izklaides pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

90000052035

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Kultūras nams atvērts pēc pieprasījuma - arī darbadienu vakaros, kā arī sestdienās un svētdienās. Laipni lūgti - pirms tam informējot par savu ierašanos zvanot pa tālr.26782342 Ances kultūras nama vadītājai Evitai Scepuļonokai.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Lielās zāles īre Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide. Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide. Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide. 11,48 eiro/h bez PVN
2 Mazās zāles īre Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide. Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide. Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide. 7,21 eiro/h bez PVN
3
4

Citu iestāžu, organizāciju pakalpojumi

Pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Darba laiks
1 Rūpniecības preču tirdzniecība 2-3 reizes mēnesī

Partneri

Sadarbības partneri:

Ances pamatskola
Ances pirmskolas izglītības iestāde "Vālodzīte"

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
Sievietēm veltīts informatīvs pasākums "Sievietes starp mums." 08.03.2019 08.03.2019 Ances kultūras nams Piedalās psiholoģe Jolanta Segliņa-Gluškova un parabobslejiste Annija Krūmiņa.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ances kultūras nams Pašvaldības īpašums 1974

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 792

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 241 300 Labs Laba Stacionāra Mobila
Mazā zāle 98 100 Labs Laba Nav Nav
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 118 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
23.04. Ventspils novada un pilsētas deju kolektīvu skate 1.pakāpes diploms Ances kultūras nama VPDK "Ance"
23.04. Ventspils novada un pilsētas deju kolektīvu skate 1.pakāpes diploms Ances kultūras nama senioru deju kolektīvam.
29.04. Ventspils novada amatierteātru skate 1.pakāpes diloms Ances kultūras nama amatierteātrim.
Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
27.04.2004 Ventspils novada amatierteātra skate 1.vieta Ances amatierteātris A.Brigaderes luga ''Čaukstenes''

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums: