Alsviķu pagasta senioru kopa "Noskaņa"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

"Kultūras nams-Alsviķi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Vadītājs:

Anna Rebane

Kontaktpersona:

Marina Ramane

Tālrunis:

28330421

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2004

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Alsviķu kultūras nams

Piederība:

Alūksnes novada KC

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Interešu kopa - senioru kopa "Noskaņa" izveidota pēc vairāku aktīvo senioru iniciatīvas un velmes darboties sabiedriskās aktivitātēs.

Misija:

Mēs esam aktīvi neskatoties uz mūsu vecumu! Mums ir patiess prieks sanākt kopā, paveikt lietderīgas lietas sabiedrības labā un būt aktīviem! Mēs esam un būsim!

Darbība:

Organizē un apmeklē kopīgus pasākumus, aktualizē jaunāko informāciju, svin dalībnieku jubilejas, dodas pieredzes apmaiņas braucienos.

Nodarbības notiek:

Seniori kopā sanāk katra mēneša otrajā trešdienā 10.00 - 13.00, pielāgojoties pēc vajadzības un iespējas.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

21

Papildu informācija par kolektīva darbību:

Sanāk kopā katra mēneša otrajā Trešdienā 10.00 - 13.00