Alsviķu kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

"Kultūras nams-Alsviķi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Vadītājs/ direktors:

Sanita Bērziņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
kultūras darba speciāliste Marina Ramane 28330421 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1960

Sākums:

Kopš 1960.gada Alsviķu centra savu mājvietu ir atradis Alsviķu pagasta kultūras nams. Sākotnēji tā nosaukums bija Alsviķu klubs. Ņemot vērā, ka nama darbība visos laikos ir bijusi diezgan aktīva, tad 1987.gadā nama vadībai sniedzot plašu amatiermākslas kolektīvu koncertu izdevās iegūt nosaukumu Alsviķu kultūras nams. Kopš tiem laikiem šis nosaukums ir saglabāts un tiek lietots arī mūsdienās.

Misija:

Mēs esam kultūras nams, kura durvis vienmēr atvērtas visiem apmeklētājiem. Mēs darbojamies, lai cilvēkiem būtu vieta, kur sanākt kopā, lai cilvēki varētu izbaudīt kultūras produktus ar augstu kvalitātes vērtību. Ar savu darbību mēs vēlamies saliedēt paaudzes, veidojot visiem kopīgas aktivitātes.

Darbība:

Kultūras nams darbojas visu paaudžu iedzīvotāju interesēs, organizējot dažādu veidu aktivitātes - informatīvās un izglītojošās nodarbības, koncertus, izrādes, izstādes, kino, izklaides pasākumus, svinam visus Valsts svētkus. Kā arī tiek nodrošināta 6 amatiermākslas kolektīvu un 2 interešu pulciņu darbība.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi; Interešu kopu tikšanās un nodarbības.
2. Pārējām pagasta iestādēm (pagasta skolām, PII, bibliotēkai)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lielās zāles noma pasākumiem - līdz 150 cilvēkiem
2. Mazās zāles noma pasākumiem - līdz 30 cilvēkiem
3. Aktiertelpa

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alsviķu KN Pašvaldības īpašums 1960
Teritorijas kopējā platība (m2):

10173

Telpas

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

3

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 306 200 Labs Laba Stacionāra Stacionāra
Mazā zāle 60 30 Labs Laba Mobila Mobila
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 71 Labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

67

Maksas norišu skaits pavisam:

26

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

41

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

2658

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

1355

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

1303

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 5 249
Izklaides sarīkojums 7 807
Kinoizrāde 6 132
Informatīva / izglītojoša norise 2 12 19 206
Cits izglītojošs pasākums 2 12 19 206
Koncerts 5 1 141 78
Amatieru koncerts 5 1 141 78
Izrāde 2 124
Amatieru izrāde 2 124
Izstāde 5 301
Amatieru izstāde 5 301
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 1 155
Izklaides sarīkojums 4 132
Informatīva / izglītojoša norise 17 314
Konference / seminārs 3 164
Informatīva sanāksme 1 14
Cits izglītojošs pasākums 13 136

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Interešu apvienības, grupas, klubi:

Alsviķu pagasta senioru kopa "Noskaņa"

Papildu informācija par kolektīviem:

Darbojas projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā" ietvaros ārstnieciskās vingrošanas grupa