Alsviķu kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Vadītājs/ direktors:

Marina Ramane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
k/nama vadītāja Marina Ramane 28330421 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1960

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:30
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Darba laiks var mainīties izejot no mēģinājumu grafika un pasākumu plāna, saskaņojot to ar pārvaldes vadītāju.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi
2. Pārējām pagasta iestādēm (pagasta skolām, PII, bibliotēkām)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Lielās zāles noma pasākumiem līdz 150 cilvēkiem Alūksnes novada domes lēmums Nr. 431 no 2017.gada 23. novembra 5,38 EUR + PVN/ 1 stunda
2. Mazās zāles noma pasākumiem līdz 30 cilvēkiem Alūksnes novada domes lēmums Nr. 431 no 2017.gada 23.novembra 2,44 EUR + PVN/ 1 stunda
3. Aktiertelpa Alūksnes novada domes lēmums Nr. 431 no 2017.gada 23.novembra 0,56 EUR + PVN/ 1 stunda

Partneri

Sadarbības partneri:

Pagasta iestādes - Strautiņupamatskola, PII "Saulīte" un "Zemenīte", Alsviķu un Strautiņu bibliotēkas
Pagastu kultūras iestādes
Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

Atbalstītāji:

SIA "AB Grupa", SIA "Rijupe"

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alsviķu kultūras nams Pašvaldības īpašums 1960
Teritorijas kopējā platība (m2):

10173

Papildu informācija par infrastruktūru:

Atrodas ļoti izdevīgā un visiem pieejamā vietā. 2009.gadā veikti plaši rekonstrukcijas un modernizācijas remontdarbi. 2016.gadā nosiltināti k/nama bēniņi; noasfaltēts gājēju celiņš uz estrādi. 2017.gadā daļēji atjaunota ēkas kreisā spārna fasāde.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 756
Brīvdabas estrāde 33

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

3

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 306 200 Labs Laba Stacionāra Stacionāra
Mazā zāle 60 30 Labs Laba Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 71 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas