Alsviķu kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Kultūras nams-Alsviķi, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Vadītājs/ direktors:

Marina Ramane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Marina Ramane 28330421 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1960

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi
2. Pārējām pagasta iestādēm (pagasta skolām, PII, bibliotēkām)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Lielās zāles noma pasākumiem - līdz 150 cilvēkiem 5,38 EUR +PVN /1 stunda
2. Mazās zāles noma pasākumiem - līdz 30 cilvēkiem 2,44 EUR +PVN /1 stunda
3. Aktiertelpa 0,56 EUR +PVN /1 stunda
Alūksnes novada domes lēmums Nr. 431 no 2017.gada 23.novembra

Partneri

Sadarbības partneri:

Pagastu kultūras iestādes
Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Pagasta iestādes un struktūrvienības - Strautiņu pamatskola, PII "Saulīte", Alsviķu bibliotekā, pagasta pārvalde

Atbalstītāji:

SIA "AB Grupa", SIA "Rijupe"

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alsviķu kultūras nams Pašvaldības īpašums 1960
Teritorijas kopējā platība (m2):

10173

Papildu informācija par infrastruktūru:

Atrodas ļoti izdevīgā un visiem pieejamā vietā. 2009.gadā veikti plaši rekonstrukcijas un modernizācijas remontdarbi. 2016.gadā nosiltināti k/nama bēniņi; noasfaltēts gājēju celiņš uz estrādi. 2017.gadā daļēji atjaunota ēkas kreisā spārna fasāde.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 756
Brīvdabas estrāde 33

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

3

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 306 200 Labs Laba Stacionāra Stacionāra
Mazā zāle 60 30 Labs Laba Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 71 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2020.gadā:

Norišu skaits pavisam:

56

Maksas norišu skaits pavisam:

9

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

47

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1672

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

337

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1335

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi Papildu informācija
Valsts / tradicionālie svētki 2 57
Kinoizrāde 6 95
Informatīva / izglītojoša norise 13 428
Cits izglītojošs pasākums 13 428
Koncerts 1 68 2 95
Amatieru koncerts 1 68 2 95
Izrāde 2 174
Amatieru izrāde 2 174
Izstāde 2 294
Amatieru izstāde 2 294

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ

Interešu apvienības, grupas, klubi:

Alsviķu kultūras nama senioru kopa "Noskaņa"

Papildu informācija par kolektīviem:

Izveidota un darbojas projekta "Dzīvo vesels Alūksnes novadā" ietvaros ārstnieciskās vingrošanas grupa