Daugavpils Poļu kultūras centrs

Kontaktinformācija

Adrese:

Varšavas iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Žanna Stankeviča

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizatore Svetlana Manohina 65439718 26701401 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

Poļu kultūras centrs tika izveidots 1997.gadā Daugavpilī pēc pilsētā dzīvojošo poļu iniciatīvas ar Daugavpils pārvaldes atbalstu. Šis centrs radās kā iestāde, kura Latvijā popularizē poļu kultūru, tās vēsturi, kā arī poļu nacionālo mantojumu.

Darbība:

Centrs organizē dažādus tradicionālos, kā arī nacionālos svētkus, bet īpaši poļu reliģiozo dziesmu Jauniešu festivālu, Poļu neatkarības dienas svinības, 3.maijā Konstitūcijas dienas svinības, kā arī daudzu citu svētku svinības. PKC darbinieki kopā ar visiem izzina poļu svētku svinēšanu, kam ir savas tradīcijas un īpatnības. Svētku tradīcijas ir prieka, saviļņojuma, neparastu pārdzīvojumu avots, kas reizē ir ģimenes saišu liecinieks, kas jāglabā no paaudzes uz paaudzi. Svētki ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Svinot senpoļu tradicionālos svētkus, kas saistīti ar tādu svētku kā Ziemassvētku un Lieldienu svinēšanu, rūpējamies par reālu poļu identitātes un kultūras pilnvērtīgu saglabāšanu. Tradicionāli atzīmējam arī ari poļu nacionālos un valsts svētkus. Kopā ar poļu apvienību „Promeņ” katru gadu organizējam Varšavas ielas svētkus, etnogrāfiskos svētkus, kas kultivē poļu rituālus un tradīcijas.Centrs sadarbojas ar poliskajām institūcijām un profesionālajām sabiedrībām apgaismības, zinātnes un kultūras jomā. Sadarbojamies ar daudzām kultūras un apgaismības institūcijām, māksliniecisko vidi, ar cilvēkiem, kuru darbības veids ir tuvs un saistīts ar poļu kultūru. Plaša sadarbība ir ar masu informācijas līdzekļiem kā Daugavpilī, tā arī visā Latvijā, bet īpaši ar laikrakstiem „Polak na Łotwie”, “Słowo Polskie”, ”Latgales Laiks”, kā arī ar vietējo televīziju „Akcenty Polskie”. 2005.gadā Porčinskas kultūras namā Varšavā pēc Poļu Republikas žurnālistu Publicistu Apvienības Kluba iniciatīvas PKC vadītāja Žanna Stankeviča saņēma Bronzas statueti, kas tika pasniegta par teicamiem sasniegumiem PKC. 2014. g. PKC vadītāja kļuva par titula "Eiropas Gada cilvēks 2014" īpašnieci. 2022.gadā Poļu kultūras centrs nosvinēja savu 25 gadu jubijeju.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pasākumi
2. Valsts un tradicionālie svētki. Koncerti. Amatieru izrādes.
3. Piedalīšanās pašdarbības kolektīvos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Valsts un tradicionālie svētki. Koncerti. Amatieru izrādes.
2. Konferences, semināri, sapulces (līdz 60 cilv.) Darbadienas 2.38 Eiro stundā; Brīvdienas 7.11 Eiro stundā

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daugavpils Poļu KC Juridisko personu īpašums 1910
Teritorijas kopējā platība (m2):

564

Telpas

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 90 70 Apmierinošs Laba Nav Nav
Galerija 61 20 Apmierinošs Laba Nav Nav
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Darbība pārskata periodā

Darbojās 2023.gadā:

Norišu skaits pavisam:

136

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

136

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

7450

Maksas apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas apmeklējumu skaits pavisam:

7450

Pašu organizētās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 13 951
Izklaides sarīkojums 1 122
Reliģiskas konfesijas norise 2 298
Kinoizrāde 2 453
Informatīva / izglītojoša norise 58 1199
Informatīva sanāksme 45 741
Cits izglītojošs pasākums 13 458
Koncerts 8 2839
Amatieru koncerts 4 356
Profesionāļu koncerts 4 2483
Izrāde 3 210
Amatieru izrāde 3 210
Izstāde 13 450
Amatieru izstāde 6 159
Profesionāļu izstāde 7 291
Literārs pasākums 3 80
Konkurss, skate 5 143
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas Norišu skaits - Maksas Norišu skaits - Bezmaksas Apmeklējumi - Maksas Apmeklējumi - Bezmaksas Tikai digitālajā vidē - norišu skaits Digitāli - Maksas apmeklējumi Digitāli - Bezmaksas apmeklējumi Papildu informācija par norisēm
Valsts / tradicionālie svētki 1 48
Kinoizrāde 2 59
Informatīva / izglītojoša norise 1 30
Informatīva sanāksme 1 30
Koncerts 19 374
Amatieru koncerts 19 374
Konkurss, skate 4 94
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 100