Daugavpils Poļu kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Varšavas iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Žanna Stankeviča

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizatore Svetlana Manohina 65439718 26701401 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pasākumi
2 Valsts un tradicionālie svētki. Koncerti. Amatieru izrādes.
3 Piedalīšanās pašdarbības kolektīvos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Valsts un tradicionālie svētki. Koncerti. Amatieru izrādes.
2 Konferences, semināri, sapulces (līdz 60 cilv.) Darbadienas 2.38 Eiro stundā; Brīvdienas 7.11 Eiro stundā

Partneri

Sadarbības partneri:

Polijas Vēstniecība Latvijā
Latvijas Poļu Savienība
Latvijas Poļu Savienība Daugavpils nodaļa "Promieņ"
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
STARPTAUTISKAIS FOLKLORAS FESTIVĀLS “POĻU FOLKLORA LATGALĒ” Poļu kultūras centrs kopš 2004. gada reizi divos gados organizē Starptautisko folkloras festivālu “Poļu folklora Latgalē”. Tie ir krāsaini izlokšņu, dziesmu, deju, mūzikas un tautas mākslas svētki. Festivāla galvenā ideja ir poļu gara stiprināšana, kopjot atmiņas par savu tēvu zemi un nododot tās nākamajām paaudzēm. Folklora ir milzīgs spēks un neatraujama tautas identitātes sastāvdaļa, tādēļ mums tā ir jākopj visā tās etniskajā un reģionālajā dažādībā. Mēs – Latgales poļi esam pierādījums tam, ka poļu folklora tiek nepārtraukti uzturēta un ir visnotaļ dzīva. 01.05.2017 03.05.2017 Polija Lietuva
Starptautiskais jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivāls Reizi divos gados Poļu kultūras centrs organizē Starptautisko jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivālu. Šajā pasākumā jau no pašiem pirmsākumiem piedalās vokālie ansambli un kori no Rīgas Itas Kozakēvičas poļu skolas, Rēzeknes poļu ģimnāzijas, Krāslavas poļu pamatskolas un Daugavpils Juzefa Pilsudska poļu ģimnāzijas. Daudzu gadu garumā esam uzņēmuši ansambļus no Lietuvas, Polijas un Igaunijas. Starptautiskais jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivāls ir dziesma, mūzika, lūgšana un tikšanās ar Dievu un cilvēku. Šis pasākums bagātina pilsētas un visas Latgales kultūras piedāvājumu. 10.02.2018 11.02.2018 Polija Lietuva

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daugavpils Poļu kultūras centrs Juridisko personu īpašums 1910
Teritorijas kopējā platība (m2):

564

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 90 70 Apmierinošs Laba Nav Nav
Galerija 61 20 Apmierinošs Laba Nav Nav
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

143

Maksas norišu skaits pavisam:

5

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

138

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

8390

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

273

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

8117

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 12 1487
Izklaides sarīkojums 1 73 2 150
Reliģiskas konfesijas norise 2 355
Informatīva / izglītojoša norise 57 1558
Lekcija 2 96
Informatīva sanāksme 50 1175
Cits izglītojošs pasākums 5 287
Koncerts 23 1965
Amatieru koncerts 22 1905
Profesionāļu koncerts 1 60
Izrāde 4 200 5 206
Amatieru izrāde 4 200 5 206
Izstāde 11 656
Amatieru izstāde 9 526
Profesionāļu izstāde 2 130
Festivāls 5 670
Literārs pasākums 9 448
Konkurss, skate 11 352
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 270