Daugavpils Poļu kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Varšavas iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Žanna Stankeviča

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras pasākumu organizātore Svetlana Manohina 65439718 26701401 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1997

Sākums:

Poļu kultūras centrs tika izveidots 1997.gadā Daugavpilī pēc pilsētā dzīvojošo poļu iniciatīvas ar Daugavpils pārvaldes atbalstu. Šis centrs radās kā iestāde, kura Latvijā popularizē poļu kultūru, tās vēsturi, kā arī poļu nacionālo mantojumu.

Darbība:

Centrs organizē dažādus tradicionālos, kā arī nacionālos svētkus, bet īpaši poļu reliģiozo dziesmu Jauniešu festivālu, Poļu neatkarības dienas svinības, 3.maijā Konstitūcijas dienas svinības, kā arī daudzu citu svētku svinības. PKC darbinieki kopā ar visiem izzina poļu svētku svinēšanu, kam ir savas tradīcijas un īpatnības. Svētku tradīcijas ir prieka, saviļņojuma, neparastu pārdzīvojumu avots, kas reizē ir ģimenes saišu liecinieks, kas jāglabā no paaudzes uz paaudzi. Svētki ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Svinot senpoļu tradicionālos svētkus, kas saistīti ar tādu svētku kā Ziemassvētku un Lieldienu svinēšanu, rūpējamies par reālu poļu identitātes un kultūras pilnvērtīgu saglabāšanu. Tradicionāli atzīmējam arī ari poļu nacionālos un valsts svētkus. Kopā ar poļu apvienību „Promeņ” katru gadu organizējam Varšavas ielas svētkus, etnogrāfiskos svētkus, kas kultivē poļu rituālus un tradīcijas.Centrs sadarbojas ar poliskajām institūcijām un profesionālajām sabiedrībām apgaismības, zinātnes un kultūras jomā. Sadarbojamies ar daudzām kultūras un apgaismības institūcijām, māksliniecisko vidi, ar cilvēkiem, kuru darbības veids ir tuvs un saistīts ar poļu kultūru. Plaša sadarbība ir ar masu informācijas līdzekļiem kā Daugavpilī, tā arī visā Latvijā, bet īpaši ar laikrakstiem „Polak na Łotwie”, “Słowo Polskie”, “Sejčas”, “Naša Gazeta”, ”Latgales Laiks”, kā arī ar vietējo televīziju „Dautkom”. 2005.gadā Porčinskas kultūras namā Varšavā pēc Poļu Republikas žurnālistu Publicistu Apvienības Kluba iniciatīvas PKC vadītāja Žanna Stankeviča saņēma Bronzas statueti, kas tika pasniegta par teicamiem sasniegumiem PKC. 2014. g. PKC vadītāja kļuva par titula "Eiropas Gada cilvēks 2014" īpašnieci. 2017.gadā Poļu kultūras centrs nosvinēja savu 20 gadu jubijeju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Pasākumi. Piedalīšanās pašdarbības kolektīvos. Valsts un tradicionālie. Koncerti. Amatieru izrādes.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Valsts un tradicionālie. Koncerti. Amatieru izrādes. Konferencēm, seminārim, sapulcēm. Līdz 60 cilv. Darbadienas 2.38 Eiro stundā; brīvdienas 7.11 Eiro stundā

Citu iestāžu, organizāciju pakalpojumi

Pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Darba laiks
Izstāžu rīkošana Aicinām radošos cilvēkus sadarbībai.

Partneri

Sadarbības partneri:

Polijas Vēstniecība Latvijā
Latvijas Poļu Savienība
Latvijas Poļu Savienība Daugavpils nodaļa "Promieņ"
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Polija Lietuva STARPTAUTISKAIS FOLKLORAS FESTIVĀLS “POĻU FOLKLORA LATGALĒ” 01.05.2017 03.05.2017 Poļu kultūras centrs kopš 2004. gada reizi divos gados organizē Starptautisko folkloras festivālu “Poļu folklora Latgalē”. Tie ir krāsaini izlokšņu, dziesmu, deju, mūzikas un tautas mākslas svētki. Festivāla galvenā ideja ir poļu gara stiprināšana, kopjot atmiņas par savu tēvu zemi un nododot tās nākamajām paaudzēm. Folklora ir milzīgs spēks un neatraujama tautas identitātes sastāvdaļa, tādēļ mums tā ir jākopj visā tās etniskajā un reģionālajā dažādībā. Mēs – Latgales poļi esam pierādījums tam, ka poļu folklora tiek nepārtraukti uzturēta un ir visnotaļ dzīva.
Polija Lietuva Starptautiskais jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivāls 10.02.2018 11.02.2018 Reizi divos gados Poļu kultūras centrs organizē Starptautisko jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivālu. Šajā pasākumā jau no pašiem pirmsākumiem piedalās vokālie ansambli un kori no Rīgas Itas Kozakēvičas poļu skolas, Rēzeknes poļu ģimnāzijas, Krāslavas poļu pamatskolas un Daugavpils Juzefa Pilsudska poļu ģimnāzijas. Daudzu gadu garumā esam uzņēmuši ansambļus no Lietuvas, Polijas un Igaunijas. Starptautiskais jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivāls ir dziesma, mūzika, lūgšana un tikšanās ar Dievu un cilvēku. Šis pasākums bagātina pilsētas un visas Latgales kultūras piedāvājumu.

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
Ziedu nolikšana pie Krusta Slobodkā 03.01.2019 Poļu kultūras centrs, Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ”, Poļu Gimnāzija Atceres pasākums ar ziedu nolikšanas ceremoniju pie Krusta Slobodkā
Anitas Truskovskas izstādes “Ēnas” atklāšana 10.01.2019 06.02.2019 Poļu kultūras centrs Mākslinieces A.Truskovskas radošo darbu izstāde.
Kora „Promieņ” piedalīšanās Ziemassvētku dziesmu festivālā Krāslavā 13.01.2019 Poļu kultūras centrs, Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ” Koris „Promieņ” piedalās Ziemassvētku dziesmu festivālā Krāslavas Sv. Ludviga baznīcā
Jaungada balle pirmsskolas vecuma bērniem 14.01.2019 Poļu kultūras centrs Jauka izklaides programma poļu pirmsskolas vecuma bērniem ar iemīļotu varoņu piedalīšanos un dāvanām.
Jaungada balle poļu ģimnāzijas skolēniem 15.01.2019 Poļu kultūras centrs Jauka izklaides programma poļu pirmsskolas vecuma bērniem ar iemīļotu varoņu piedalīšanos un dāvanām.
Nodarbība “Pie vecvecākiem” grāmatu draugu pulciņā 29.01.2019 Poļu kultūras centrs Informatīvi izglītojoša nodarbība bērniem PKC bibliotēkā
Genādija Līna izstāde 08.02.2019 05.03.2019 Poļu kultūras centrs Genādija Līna foto darbu izstāde
Vokālā ansambļa "Barwy Daugawy" koncerts 14.02.2019 Poļu kultūras centrs Dziesmas par mīlestību koncertā veltītajā Valentīndienai vokālā ansambļa "Barwy Daugawy" izpildījumā
Nodarbība “Treknā ceturtdiena” grāmatu draugu pulciņā 19.02.2019 Poļu kultūras centrs Meteņdienas pasākums, pēc kristiešu tradīcijām atzīmē pēdējā ceturtdienā pirms gavēņa. Programmā: dziesmu koncerts un Meteņdienas svētku mielasta baudīšana.
"Treknā ceturtdiena" Poļu namā 28.02.2019 Poļu kultūras centrs, Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ” Meteņdienas pasākums, pēc kristiešu tradīcijām atzīmē pēdējā ceturtdienā pirms gavēņa. Programmā: dziesmu koncerts un Meteņdienas svētku mielasta baudīšana.
"Saules skolas"grafikas izstāde 07.03.2019 03.04.2019 Poļu kultūras centrs "Saules skolas" audzēkņu grafikas darbu izstāde
IX Starptautiskais festivāls “POĻU FOLKLORA LATGALĒ” 01.05.2019 03.05.2019 Poļu kultūras centrs, Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ”, Poļu ģimnāzija Poļu folkloras festivāls, kurā piedalās kolektīvi no Latvijas, Polijas un Lietuvas.
Varšavas ielas svētki 03.05.2019 Poļu kultūras centrs, Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ”, Poļu ģimnāzija Tradicionālais Daugavpils poļu un iedzīvotāju svētku gājiens pa Varsavas ielu
Mātes diena 27.05.2019 Poļu kultūras centrs Pasākums veltīts Mātes dienai ar PKC teātra grupas un vokāl ansambļa piedalīšanos

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Daugavpils Poļu kultūras centrs Juridisko personu īpašums 1910
Teritorijas kopējā platība (m2):

564

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka

Telpas KC

Zāļu skaits:

1

Nodarbību telpu skaits:

1

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Zāle 90 70 Apmierinošs Laba Nav Nav
Galerija 61 20 Apmierinošs Laba Nav Nav
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes

Iegūtās atzinības

Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
12.aprīlis 4th INTERNATIONAL ART CONTEST "Happy Easter" Diploms Direktore Krystyna Skarbek-Kremza
Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
26.februāris Starptautiskā dzimtās valodas diena Pateicība Daugavpils pilsētas 20.pirmskolas izglītības iestādes administrācija

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

153

Maksas norišu skaits pavisam:

3

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

150

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

7241

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

238

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

7003

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 18 1632
Izklaides sarīkojums 1 182 1 110
Reliģiskas konfesijas norise 2 400
Kinoizrāde 1 40
Informatīva / izglītojoša norise 64 1404
Informatīva sanāksme 50 935
Cits izglītojošs pasākums 14 469
Koncerts 28 1469
Amatieru koncerts 20 534
Profesionāļu koncerts 8 935
Izrāde 2 56 4 153
Amatieru izrāde 2 56 4 153
Izstāde 9 504
Amatieru izstāde 6 335
Profesionāļu izstāde 3 169
Festivāls 6 613
Literārs pasākums 10 196
Konkurss, skate 6 182
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 300

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

48

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Valsts / tradicionālie svētki 9
Izklaides sarīkojums 1 1
Reliģiskas konfesijas norise 2
Kinoizrāde 1
Informatīva / izglītojoša norise 2
Informatīva sanāksme 2
Koncerts 22
Amatieru koncerts 16
Profesionāļu koncerts 6
Izrāde 1
Amatieru izrāde 1
Festivāls 6
Konkurss, skate 2
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1