Bauskas Kultūras centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras centrs

Adrese:

Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs/ direktors:

Jānis Dūmiņš

Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Bauskas Kultūras centrs

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Bauskas Kultūras centra telpu noma. Kultūras, izklaides pasākumiem, semināriem, konferencēm un citiem ar kultūru un izklaidi saistītiem pasākumiem. Par pakalpojumiem aicinām interesēties, zvanot pa tālruni 63923291 vai rakstot uz e-pastu kultura@bauska.lv
2 Tehniskais nodrošinājums. Nodrošinām skaņas un gaismas aprīkojumu, videoprojektoru ar dažādu izmēru ekrāniem. Par pakalpojumiem aicinām interesēties, zvanot pa tālruni 63923291 vai rakstot uz e-pastu kultura@bauska.lv
3 Brīvdabas estrādes noma. Bauskas Pilskalna parka estrāde un parks - lieliska vieta brīvdabas pasākumiem. Estrāde atrodas ģeogrāfiski ekskluzīvā vietā - starp Mūsas un Mēmeles upēm - pašā Lielupes sākumpunktā, pie Bauskas pils. Par pakalpojumiem aicinām interesēties, zvanot pa tālruni 63923291 vai rakstot uz e-pastu kultura@bauska.lv
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bauskas Kultūras centrs Pašvaldības īpašums 1913

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KC ēka 2112

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

3

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 247 400 Nepieciešams kapitālais remonts Izcila Stacionāra Mobila
Izstāžu zāle 92 70 Labs Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 38 Apmierinošs
Izstāžu zāle 15 Apmierinošs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

157

Maksas norišu skaits pavisam:

37

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

120

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

33302

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

16679

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

16623

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 4 380
Izklaides sarīkojums 1 71 11 4092
Kinoizrāde 14 1471
Informatīva / izglītojoša norise 14 362
Konference / seminārs 5 134
Lekcija 2 70
Informatīva sanāksme 4 42
Cits izglītojošs pasākums 3 116
Koncerts 2 902 13 1305
Amatieru koncerts 12 1235
Profesionāļu koncerts 2 902 1 70
Izrāde 4 422
Amatieru izrāde 3 362
Profesionāļu izrāde 1 60
Izstāde 2 170
Amatieru izstāde 1 30
Profesionāļu izstāde 1 140
Festivāls 1 10000
Konkurss, skate 3 640
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 3000