Bauskas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs "Biguļi"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs:

Santa Zemīte

Tālrunis:

26584575

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1980

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bauskas Kultūras centrs

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Pirmdienās un ceturtdienās plkst.19.30 Bauskas Kultūras centrā

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

28

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 19
25-44 gadi 9 12
45-61 gads 6
62 un vairāk gadi 1