Auces pilsētas Kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Ausmas iela 3, Auce, Dobeles nov., LV-3708

Vadītājs/ direktors:

Rita Barona

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Rita Barona 63745282 26168132 @
Mākslinieciskās daļas vadītāja Vija Kurpniece 26472306 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Auces kultūras namu sāka būvēt 1952. gadā. Sākumā Auces rajona vadība namu domāja celt vietā, kur tagad atrodas ūdens tornis pēc tāda pat projekta, kāds bija uzcelts Ilūkstē. Tā kā tā bija pilsētas nomale, vadība tomēr vienojās, ka jauno namu cels uz vecā nodegušā nama sienām. Kultūras nama arhitekts ir Arturs Reinfelds, tolaik labākais latviešu arhitekts. Celtniecības darbus vadīja Edgars Gailis, tolaik Auces rajona Celtniecības un remontu kantora priekšnieks. Būvdarbus veica ar sentēvu metodēm; bija tikai viena rokas vinča un javas maisītājs. Projekta autora uzraudzību īstenoja pats Reinfelds. Santehnikas darbus veica Rīgas uzņēmums “Komunaļņik”. Rotājumus no ģipša darināja kombināts “Māksla”. Talkās strādāja Vecauces saimniecības celtnieki. Tajos laikos bija pieņemts atklāšanas pasākumus pieskaņot lieliem valsts svētkiem. Arī kultūras namu bija plānots atklāt uz Novembra svētkiem. Tā kā darbi aizkavējās par mēnesi, namu atklāja Padomju Konstitūcijas dienā – 1953. gada 5. decembrī. Atklāšana bija vērienīga – ar svarīgu valsts amatpersonu piedalīšanos, Goda rakstu pasniegšanu, slavenu mākslinieku un amatiermākslas kolektīvu koncertu. Mūsdienās ievērojami renovācijas darbi veikti 2004. un 2006. gadā, atjaunotā Auces brīvdabas estrāde ar pirmajiem Auces Dziesmu svētkiem atklāta 2008. gadā. Par Auces novada Kultūras centru nams pārdēvēts 2009. gadā.

Misija:

Auces novada Kultūras centrs ir Auces novada pašvaldības iestāde, kas veido kultūrvidi dažādu interešu, paaudžu un sociālo grupu iedzīvotājiem. Kultūras centrs ir Auces pilsētas, novada sabiedriskās aktivitātes, kultūrizglītības, tradicionālu un jaunu, laikmetīgu kultūras norišu centrs. Kultūras centrs, piedāvājot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu, veicina aktīvas, radošas un vienotas sabiedrības veidošanu. Nodrošina labvēlīgus apstākļus amatiermākslas attīstībai atbilstoši iedzīvotāju interesēm.

Darbība:

Auces novada Kultūras centra funkcijas un uzdevumi:  piedāvāt augstvērtīgu, mūsdienu prasībām, iedzīvotāju interesēm un vajadzībām atbilstošu kultūras produktu;  vispusīgas, iedzīvotāju interesēm, prasmēm un talantiem atbilstošas amatiermākslas organizēšana, labvēlīgu apstākļu nodrošināšana tās tālākai attīstībai un mākslinieciskā līmeņa paaugstināšanai;  veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūrvidi pilsētā, novadā veicināt un atbalstīt iedzīvotāju radošo aktivitāti un līdzdalību kultūras procesos;  kultūras centra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un papildināšana ar modernām tehnoloģijām;  racionāla brīvdabas estrādes kā nozīmīgas pasākumu norises vietas izmantošana, piesaistot lielāku mērķauditoriju.

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dalība Auces novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvos: jauktajā korī "Auce", pūtēju orķestrī "Auce", lauku kapelā "Auce", folkloras kopā "Līgotne", senioru deju kopā "Randiņš", bērnu un jauniešu deju kolektīvā "Saulīte", amatierteātrī "Kopā" un tautas lietišķajā studijā "Auce". Atbilstoši amatiermākslas kolektīvu nodarbību grafikam, kas publiski pieejams: http://www.auce.lv/kultura/
2. Valsts svētku un atceres dienu, gadskārtas ieražu svētku, novada svētku sarīkojumi un pasākumi. (piem., Lieldienu lustes, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, 18.novembra svētku koncerts u.c.). Izstādes. Atbilstoši publiski pieejamajai informācijai afišās, Auces novada pašvaldības izdevumā "Auces Novada Vēstis", http://www.auce.lv/kultura/pasakumi-visi/, avīzē "Zemgale" u.c.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Skatītāju zāles telpu noma
2. Mazās zāles telpu noma
3. Brīvdabas estrādes noma
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Auces pilsētas KN Ausmas iela 3, Auce Pašvaldības īpašums 1953
Teritorijas kopējā platība (m2):

8502

Papildu informācija par ēkām:

Ēkas centrālajā daļā ir skaisti veidota zāle ar balkonu. 7,3 m augstie griesti balstās uz 10 baltām kolonnām. Gaiša, sakopta un modernizēta vide. Gaismas un skaņas aparatūra gan stacionāra, gan mobila, kā arī tiek īrēta, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pasākuma kvalitāti. 2020.gadā uzstādīti jauni prožektori un apskaņošana. Auces novada Kultūras centrā ir vairākas nodarbību telpas. Lai nodrošinātu skaņas izolāciju, tās parasti darbināmas laikos, kad nenotiek paralēli pasākumi.

Telpas

Zāļu skaits:

1

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

7

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Skatītāju zāle 250 336 Ļoti labs Laba Stacionāra Stacionāra
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zāle 86 Labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas