Aizputes kultūras nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Kultūras nams

Adrese:

Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

Sanda Zālīte

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Sanda Zālīte 29488739 @
Kultūras pasākumu organizatore Inta Rudzīte 29373185 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Dibināts 1950.gadā, līdz 1991.gadam Aizputes pilsētas Izpildu komitejas pakļautībā, no 1991.-1994.gadam Aizputes pilsētas valdes, no 1994.gada pilsētas domes , no 2009.gada Aizputes novada domes pakļautībā.

Misija:

Kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Aizputē, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades un pašdarbības attīstības veicināšana un nodrošināšana. Īstenot valsts kultūras politikas pamatvirzienus, balstoties uz Aizputes pilsētas iedzīvotāju dažādo sociālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām. Aizputes kultūras nams ir Aizputes pašvaldības iestāde, kas darbojas uz sava nolikuma pamata.

Darbība:

Piedāvāt Aizputes un apkārtnes iedzīvotājiem kultūras pasākumus- koncertus, teātra izrādes, tradīciju svētkus. Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu sekmīgu un radošu darbību. Sekmēt kultūras un mākslas vērtību apmaiņu starp Kurzemes reģiona pilsētu, pagastu, novadu kultūras iestādēm.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pašdarbības pulciņu nodarbības Ikvienam ir iespēja iesaistīties Aizputes kultūras nama pašdarbības kolektīvos
2 Tradīciju svētku pasākumi Aizputes kultūras nams organizē gadskārtu un tradīciju svētkus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Teātra izrādes Aizputes kultūras namā tiek piedāvātas Aizputes Tautas teātra izrādes, un citu teātru viesizrādes
2 Koncerti Aizputes kultūras namā tiek piedāvāti Latvijā pazīstamu mūziķu un ansambļu koncetprogrammas
3 Kino Aizputes kultūras namā ir iespēja redzēt jaunākās latviešu dokumentālās un mākslas filmas, ir piedāvājums ģimenēm ar bērniem apmeklēt animāciju filmu seansus
4 Atpūtas vakari Aizputes kultūras namā tiek organizēti atpūtas vakari pie galdiņiem dažādām paaudzēm
5 Telpu noma Aizputes kultūras namā ir iespēja izīrēt 2 zāles koncertiem un citiem saviesīgiem pasākumiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.aizputesnovads.lv

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes kultūras nams Pašvaldības īpašums 1900
Teritorijas kopējā platība (m2):

5286

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkā 2010.gadā ir veikti šādi remonta darbi: skatītāju zālē- skatuves un zālēs grīdas dēļu un balstu nomaiņa, zāles grīdas un sienu siltināšana, skatuves grimmētavu izbūve un labierīcību ierīkošana. Tradīciju zālē- logu maiņa, ārējo sienu siltināšana, parketa slīpēšana un lakošana. Zāles ir pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
KN ēka 904

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Grimmētavu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Tradīciju zāle 131 100 Labs Laba
Skatītāju zāle 279 320 Labs Laba
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Skatītāju zālē 80 Labs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas