Aizputes kultūras nama senioru deju kolektīvs "Misiņš"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru

Adrese:

Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs:

Inta Rudzīte

Kontaktpersona:

Inta Rudzīte

Tālrunis:

29373185

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2009

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Aizputes KN

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs dibināts 2009.gada februārī

Misija:

Piedāvāt Aizputes novada un tuvākās apkārtnes senioru paaudzes iedzīvotājiem, aktīvu un interesantu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Darbība:

Kolektīvs aktīvi piedalās Aizputes novada pasākumos, koncertē arī ārpus novada, piedalās Latvijas mēroga senioru deju kolektīvu pasākumos

Nodarbības notiek:

Aizputes KN

Pārskata periods
2015
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Kolektīva dalībnieki 2015.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 11 11
45-61 gads 5 4
62 un vairāk gadi 6 7
Papildu informācija par kolektīva darbību:

SDK " Misiņš" pasākumi 2015.gadā: 14.marts , Skrundā , Koncerts "Viss daiļums nāk no sievietes" 21.marts, Nīcā, Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skate 2.aprīlis , Bēnē, Lieldienu koncerts 5.aprīlis , Aizputē, Lieldienu pasākums – pašdarbības kolektīvu koncerts 8.maijs , Kazdangā, Aizputes novada pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts "Dižens tēva novadiņš" 23.maijs, Druvā, „Druvas senioru” 15. Gadu jubilejas koncerts 30.,31.maijs, Madonā, Senioru deju svētki 22.jūnijs, Aizputē, Ielīgošanas pasākums 6.decembris, Aizputē, Aizputes novada labdarības akcijas "No sirds uz sirdi" pašdarbības kolektīvu koncerts 12.decembris, Aizputē, Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu labdarības koncerts "Deja no sirds uz sirdi"

Iegūtās atzinības

Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
10.aprīlis, Liepāja Liepājas deju apriņķa tautas deju kolektīvu deju skate augstākā pakāpe Aizputes kultūras nama senioru deju kolektīvs "Misiņš"
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
21.marts, Nīca Liepājas deju apriņķa tautas deju kolektīvu deju skate pirmā pakāpe Aizputes kultūras nama senioru deju kolektīvs "Misiņš"
Atzinības 2014.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
26.aprīlis, Nīca Liepājas deju apriņķa tautas deju kolektīvu deju skate pirmā pakāpe Aizputes kultūras nama senioru deju kolektīvs "Misiņš"
Atzinības 2013.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skate III pakāpe Aizputes kultūras nama senioru deju kolektīvs "Misiņš"
Atzinības 2012.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku skate III pakāpe Aizputes kultūras nama senioru deju kolektīvs "Misiņš"