Zentenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000811

Adrese:

Gobas, Zentene, Zentenes pag., Tukuma nov., LV-3123

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63154467 @ 63154467
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lāsma Millere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000053613

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1303

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

785A

Akreditācijas datums:

19.12.2007

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922. gada 22. augustā Dzirciema pagasta padome nolēmusi dibināt publisku bibliotēku un lasītavu Dzirciema valdes namā. Bibliotēka atvērta 1923. gada 26. janvārī.

Darbība:

Bibliotēka ir sabiedriska vieta plānveidīgām aktivitātēm. Tā rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami vietējai sabiedrībai, nodrošināt iedzīvotājiem brīvu informācijas saņemšanu un piekļuvi elektroniskajai informācijai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 14:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:30:13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana/ saņemšana
2. Datora, interneta, WiFi izmantošana
3. Izstādes, pasākumi
4. Datubāzu izmantošana Letonika, News
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 lapa Melnbalta - 0.07 EUR
2. Kopēšana A3 lapa Melnbalta - 0.14 EUR
3. Datorizdruka A3 lapa Melnbalta - 0.14 EUR
4. Izdruka A4 lapa Krāsaina - 1.14 EUR
5. Skenēšana 1 vienība - 0.21 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

85

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5372

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4099

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1273

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5794

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

218

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4601
Seriālizdevumi 1193
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 97

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

646

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1087

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6231

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 1087 4609
Seriālizdevumi 516 1622
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 422

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1