Vārkavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000639

Adrese:

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28898322 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Vārkavas bibliotēka
Citas iestādes vietne Preiļu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skaidrīte Trafimova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066745

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1381

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Zaķīši Pilskalna iela 12-1, Piliškas, Vārkavas pag., Preiļu nov.

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

817B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

21.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1963

Darbība:

Kvalitatīvu kultūras, izglītojošu, informatīvu pakalpojumu sniegšana visiem interesentiem. Sadarbības uzturēšana un veicināšana ar pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm, Preiļu novada bibliotēkām, Preiļu Galveno bibliotēku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 12:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:30 - 13:00 * Katru trešo mēneša otrdienu 9.30 - 12.00: darbs ārējā apkalpošanas punktā "Zaķīši"

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika (bibliotēkas tīklā un/vai reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem pieejama tiešsaistē), Lursoft Laikrakstu bibliotēka (bibliotēkas tīklā)
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
4 Starpbibliotēku abonements ( SBA ) Izdevumus, kuri nav Vārkavas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
5 "3td e-GRĀMATU bibliotēka" Pakalpojums pieejams Vārkavas pagasta bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem
6 Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datu bāzēm kā arī ar datoru un internetu
7 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa mob.t. 28898322, e-pastu: varkavas.biblioteka@preili.lv; skaidritetrafimova@gmail.com . Grāmatu un citu materiālu rezervēšana , nodošanas termiņu pagarināšana
8 Preiļu reģionālais kopkatalogs Reģionāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku krājumos https://preili.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšanas un izdrukas pakalpojumi Informācijas kopēšanas un izdrukas pakalpojums - melnbalta druka, A4 formāts. Lietotājiem pieejams skenēšanas pakalpojums.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

593

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

73

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

537

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 489
Pieaugušie 408
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 81
Virtuālais apmeklējums 48
Digitālie pakalpojumi 22
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 22
Datubāzu apmeklējums 26
Abonētās 26

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1472

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

390

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1472
Grāmatas 981
Seriālizdevumi 469
Audiovizuālie resursi 8
Nošizdevumi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 8
Bērnu un jauniešu grāmatas 382
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

376

Izslēgto dokumentu kopskaits:

628

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5286

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 376 628 5283
Grāmatas 116 104 4271
Seriālizdevumi 258 524 978
Audiovizuālie resursi 25
Nošizdevumi 2 9
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 3
Citi digitāli resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu un jauniešu grāmatas 50 16 1103

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1