Varakļānu tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000553

Adrese:

1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860965 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Varakļānu novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Kultūras datu portāls
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Sondore

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054905

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1325

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

163B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

16.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Varakļānu tautas bibliotēka dibināta 1923.gada 1.augustā, atradās pilsētas valdes kancelejas telpās. Kara laikā fonds iznīcināts. Bibliotēka darbību atsāk 1947.gadā. 1957.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz jaunuzceltā kultūras nama telpām, kur darbojas vēl šodien. 1995.gadā tiek apvienotas pieaugušo un bērnu bibliotēkas. 2008.gadā tiek paplašinātas un izremontētas telpas, pielāgojot tās apmeklētāju ērtībai, jo bibliotēkā atrodas interneta pieejas punkts. 2020.gadā bibliotēkas telpās tiek veikts kosmētiskais remonts.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas un maksas bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Sestdiena 09:30 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - www.letonika.lv, www.news.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2 Datori un internets Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana. Bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3 Izdevumu izsniegšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64860965, e-pastiem: varak_bibl@inbox.lv biblioteka@varaklani.lv, attālināti elektroniskajā katalogā. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, saņemšanai bibliotēkā.
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Varakļānu tautas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5 Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
6 Pasākumi, izstādes Bibliotēku, literatūru, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizējoši pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, drukāšana :
1.1. A4, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts 0.08 EUR +PVN*
1.2. A4, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts + grafiska informācija 0.16 EUR +PVN*
1.3. A4, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 50% noklājums 0.24 EUR +PVN*
1.4. A4, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - pilnkrāsu 0.31 EUR +PVN*
1.5. A3, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts 0.16 EUR +PVN*
1.6. A3, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts + grafiska informācija 0.22 EUR +PVN*
1.7. A3, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 50% noklājums 0.37 EUR +PVN*
1.8. A3, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - pilnkrāsu 0.52 EUR +PVN*
2. Laminēšana A7 - 0,26 EUR +PVN; A5 - 0,33 EUR +PVN; A4 - 0,40 EUR +PVN; A3 - 0,57 EUR +PVN
3. Dokumentu digitalizēšana (skenēšana) - 1 lpp. 0.10 +PVN*
* - Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu ar PVN netiek aplikts bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojums
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9006

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

207

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

544

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

175

Pārējie:

369

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3818

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2801

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1017

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8203

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

792

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6149
Seriālizdevumi 2039
Audiovizuālie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 100

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 83
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 66
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17