Varakļānu tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000553

Adrese:

1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860965 @
Novada domē 64860840 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Varakļānu novada pašvaldība
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Sondore

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054905

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1325

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

163B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

16.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Varakļānu tautas bibliotēka dibināta 1923.gada 1.augustā, atradās pilsētas valdes kancelejas telpās. Kara laikā fonds iznīcināts. Bibliotēka darbību atsāk 1947.gadā. 1957.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz jaunuzceltā kultūras nama telpām, kur darbojas vēl šodien. 1995.gadā tiek apvienotas pieaugušo un bērnu bibliotēkas. 2008.gadā tiek paplašinātas un izremontētas telpas, pielāgojot tās apmeklētāju ērtībai, jo bibliotēkā atrodas interneta pieejas punkts. 2020.gadā bibliotēkas telpās tiek veikts kosmētiskais remonts. 2021.gadā daļai bibliotēkas nomainīts grīdas segums.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas un maksas bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Sestdiena 09:30 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - www.letonika.lv, www.news.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Datori un internets Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana. Bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Izdevumu izsniegšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64860965, e-pastiem: varak_bibl@inbox.lv biblioteka@varaklani.lv, attālināti elektroniskajā katalogā. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, saņemšanai bibliotēkā.
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Varakļānu tautas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5. Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
6. Pasākumi, izstādes Bibliotēku, literatūru, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizējoši pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, drukāšana
1.1. A4, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts 0.08 EUR +PVN*
1.2. A4, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts + grafiska informācija 0.16 EUR +PVN*
1.3. A4, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 50% noklājums 0.24 EUR +PVN*
1.4. A4, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - pilnkrāsu 0.31 EUR +PVN*
1.5. A3, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts 0.16 EUR +PVN*
1.6. A3, Melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts + grafiska informācija 0.22 EUR +PVN*
1.7. A3, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 50% noklājums 0.37 EUR +PVN*
1.8. A3, Krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - pilnkrāsu 0.52 EUR +PVN*
2. Laminēšana A7 - 0,26 EUR +PVN; A5 - 0,33 EUR +PVN; A4 - 0,40 EUR +PVN; A3 - 0,57 EUR +PVN
3. Dokumentu digitalizēšana (skenēšana) - 1 lpp. 0.10 +PVN*
* - Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu ar PVN netiek aplikts bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojums
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

9006

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

207

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

521

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

164

Pārējie:

357

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3702

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2622

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1080

Virtuālais apmeklējums:

256

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8529

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

989

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6003
Seriālizdevumi 2523
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 989

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 76
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 31
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 45

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

785

Izslēgto dokumentu kopskaits:

515

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

12045

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 333 105 10720
Seriālizdevumi 450 410 1213
Audiovizuālie resursi 1 59
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1 46
Elektroniskais krājums (summa) 6
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 64 1204

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2