Varakļānu tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000553

Adrese:

1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Novada domē 64860840 @ 64860840
Bibliotēkā 64860965 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Varakļānu novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Sondore

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054905

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1325

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

163B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

16.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Varakļānu tautas bibliotēka dibināta 1923.gada 1.augustā. Kara laikā fonds tika iznīcināts. Darbību bibliotēka atsāk 1947.gadā, bibliotēkas inventārs 20 - 30 grāmatas. 1957.gadā bibliotēku pārceļ uz jaunuzceltā KN telpām otrajā stāvā. 1995.gadā tiek pievienota bērnu bibliotēka. 2003.gadā bibliotēkai tiek nomainīti logi. 2008.gadā tiek paplašinātas un izremontētas telpas, pielāgojot tās apmeklētāju ērtībai, jo bibliotēkā atrodas arī sabiedriskais interneta pieejas punkts. Pieejams bezvadu internets.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas un maksas bibliotekāros un informācijas pakalpojumus. Komplektēt un apstrādāt bibliotēkas krājumu, veikt tā kataloģizēšanu un uzskaiti, veidot kopkatalogu. Veidot un uzturēt bibliotēkas informācijas sistēmu. Veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, novadpētniecības darbu. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību bibliotēkā, sadarbība ar pilsētā esošajām iestādēm un organizācijām. Pievērst īpašu uzmanību bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai un jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanai, izzinot bibliotēkas lietotāju vajadzību, izkopt bibliotēkas lietotāju iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:30 18:00
Trešdiena 09:30 18:00
Ceturtdiena 09:30 18:00
Piektdiena 09:30 18:00
Sestdiena 09:30 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - www.letonika.lv, www.news.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka.
Datori un internets Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana. Bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Izdevumu izsniegšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64860965, e-pastiem: varak_bibl@inbox.lv biblioteka@varaklani.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, saņemšanai bibliotēkā.
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Varakļānu tautas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, drukāšana A4 formāts, melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts 0.08 EUR + PVN*
Kopēšana, drukāšana A4 formāts, melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts + grafiska informācija 0.11 EUR + PVN*
Kopēšana, drukāšana A4 formāts, krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 50% noklājums 0.20 EUR + PVN*
Kopēšana, drukāšana A4 formāts, krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 80% noklājums 0.27 EUR + PVN*
Kopēšana, drukāšana A3 formāts, melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts 0.14 EUR + PVN*
Kopēšana, drukāšana A3 formāts, melnbalta izdruka vai kopija uz 1 lpp. - teksts + grafiska informācija 0.20 EUR + PVN*
Kopēšana, drukāšana A3 formāts, krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 50% noklājums 0.36 EUR + PVN*
Kopēšana, drukāšana A3 formāts, krāsu izdruka vai kopija uz 1 lpp. - 80% noklājums 0.50 EUR + PVN*
Laminēšana A7 formāts 0,20 EUR + PVN*
Laminēšana A6 formāts 0,22 EUR + PVN*
Laminēšana A5 formāts 0,25 EUR + PVN*
Laminēšana A4 formāts 0,30 EUR + PVN*
Laminēšana A3 formāts 0,35 EUR + PVN*
Digitalizēšana Dokumentu digitalizēšana (skenēšana) 1 lpp. 0.07 + PVN* * - Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu ar PVN netiek aplikts bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojums
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Teritorijas kopējā platība (m2):

9006

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

207

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

638

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

218

Pārējie:

420

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5782

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3776

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2006

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9900

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1047

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6148
Seriālizdevumi 3738
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 222

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 124
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 73
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 51

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

820

Izslēgto dokumentu kopskaits:

646

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11301

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 396 232 10020
Seriālizdevumi 416 414 1215
Audiovizuālie resursi 5 63
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Pārējie dokumenti 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 5 853

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 18
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 16
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2