Vānes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000808

Adrese:

Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26111332 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv (seno lietu krātuve)
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kosogova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374435

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1300

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

822A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1922. gadā, kā Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Vānes nodaļas bibliotēka. 1923. gadā bibliotēka papildināta ar Kultūras Fonda dāvinājumu- 491 grāmatu. 1939. gadā bibliotēku pārņēmusi Vānes pagasta lauksaimniecības biedrība.

Darbība:

Vānes pagasta bibliotēka pirms novadu reformas atradās Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes pakļautībā. Pēc novadu reformas- Tukuma novada domes pakļautībā. Bibliotēka ir bezmaksas informācijas un brīvā laika pavadīšanas vieta pieaugušajiem un bērniem. Bibliotēka ir elastīga sadarbības partnere pagasta iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - spodrības diena. Bibliotēka lasītājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana
2 Datori, internets
3 SBA Starpbibliotēku abonements, dokumentus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
4 Uzziņas un konsultācijas
5 Datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana A4 lapa, Melnbalts - 0.17EUR
2 Printēšana A4 lapa, Melnbalts - 0.17 EUR
4 Skenēšana 1 vienība - 0.15 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1494

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1424

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Virtuālais apmeklējums:

450

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3748

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

166

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1722
Seriālizdevumi 1649
Pārējie dokumenti 377
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 166

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

473

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9786

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 177 6412
Seriālizdevumi 296 3372
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 22 192

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2