Vānes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000808

Adrese:

Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pag., Kandavas nov., LV-3131

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63155177 26111332 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kandavas novada Kultūras pārvalde
Sociālie tīkli draugiem.lv (seno lietu krātuve)
Latvijas Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kosogova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374435

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1300

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

822A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1922. g. kā Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Vānes nodaļas bibliotēka.1923.g. bibliotēka papildināta ar Kultūras fonda dāvinājumu - 491 grāmatu.1939. g. bibliotēku pārņēmusi Vānes pagasta lauksaimniecības biedrība. Kopš 2007.g. februāra bibliotēka atrodas bērnudārza ēkas 2.stāvā. 2010.g. 26. janvārī tika izveidota pašvaldības iestāde - Kandavas novada Kultūras pārvalde, kuras pakļautībā tagad atrodas Vānes pagasta bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir bezmaksas informācijas un brīvā laika pavadīšanas vieta pieaugušajiem un jauniešiem. Bibliotēka ir elastīga sadarbības partnere pagasta iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Ar izstādēm un pasākumiem tiek popularizēti iedzīvotāju vaļasprieki un talanti. Bibliotēkā ir realizēti vairāki projekti. 2012. g.- bērnu stūrītis, 2013.g. iekārtots bezvadu interneta pieejas punkts pie bibliotēkas, 2015. g. - realizējot projektu "Vēsturiskā mantojuma saglabāšana Vānes pagastā," tika izveidota Seno lietu krātuve. 2016. un 2017. gads bibliotēkā bija veltīts novadpētniecības darbam. 2017. gadā bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - spodrības diena. Bibliotēka lasītājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana
2 Datori, internets
3 SBA Starpbibliotēku abonements, dokumentus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
4 Uzziņas un konsultācijas
5 Datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 lapa, Melnbalts - 0.17EUR
2 Printēšana A4 lapa, Melnbalts - 0.17 EUR
4 Skenēšana 1 vienība - 0.15 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

120

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1881

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1627

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

254

Virtuālais apmeklējums:

500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3710

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

182

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1824
Seriālizdevumi 1443
Pārējie dokumenti 443
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 182

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

476

Izslēgto dokumentu kopskaits:

995

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9313

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 185 495 6235
Seriālizdevumi 290 500 3076
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 170

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 0 0 0
Teksta dokumenti - Lappuses 0 0 0
Attēlizdevumi 0 0 0
Nošu izdevumi 0 0 0
Nošu izdevumi - Lappuses 0 0 0
Kartogrāfiskie izdevumi 0 0 0
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 0 0 0
Skaņu ieraksti 0 0 0
Video ieraksti 0 0 0
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - līdz gada sākumam 0 0 0
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 0 0 0
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 0 0 0
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 0 0 0
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 0 0 0
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 0 0 0