Vānes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000808

Adrese:

Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pag., Kandavas nov., LV-3131

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63155177 26111332 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kandavas novada Kultūras pārvalde
Sociālie tīkli draugiem.lv (seno lietu krātuve)
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kosogova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374435

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1300

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

822A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1922. g. kā Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Vānes nodaļas bibliotēka.1923.g. bibliotēka papildināta ar Kultūras fonda dāvinājumu - 491 grāmatu.1939. g. bibliotēku pārņēmusi Vānes pagasta lauksaimniecības biedrība. Kopš 2007.g. februāra bibliotēka atrodas bērnudārza ēkas 2.stāvā. 2010.g. 26. janvārī tika izveidota pašvaldības iestāde - Kandavas novada Kultūras pārvalde, kuras pakļautībā tagad atrodas Vānes pagasta bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir bezmaksas informācijas un brīvā laika pavadīšanas vieta pieaugušajiem un jauniešiem. Bibliotēka ir elastīga sadarbības partnere pagasta iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Ar izstādēm un pasākumiem tiek popularizēti iedzīvotāju vaļasprieki un talanti. Bibliotēkā ir realizēti vairāki projekti. 2012. g.- bērnu stūrītis, 2013.g. iekārtots bezvadu interneta pieejas punkts pie bibliotēkas, 2015. g. - realizējot projektu "Vēsturiskā mantojuma saglabāšana Vānes pagastā," tika izveidota Seno lietu krātuve. 2016. un 2017. gads bibliotēkā bija veltīts novadpētniecības darbam. 2017. gadā bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - spodrības diena. Bibliotēka lasītājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana
2 Datori, internets
3 SBA Starpbibliotēku abonements, dokumentus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
4 Uzziņas un konsultācijas
5 Datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 lapa, melnbalts - 0.14 EUR
2 Printēšana A4 lapa, melnbalts - 0.14 EUR
3 Printēšana A4 lapa, krāsains - 1.82 EUR
4 Skenēšana 1 vienība - 0.14 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

203

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

142

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1999

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1642

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

357

Virtuālais apmeklējums:

1320

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3946

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

350

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1872
Seriālizdevumi 1629
Pārējie dokumenti 445
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 233

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

455

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1039

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9832

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 127 1039 6545
Seriālizdevumi 328 3286
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 131

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1