Vānes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000808

Adrese:

Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pag., Kandavas nov., LV-3131

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63155177 26111332 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kandavas novada Kultūras pārvalde
Sociālie tīkli seno lietu krātuve
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kosogova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374435

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1300

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

822A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1922. g. kā Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Vānes nodaļas bibliotēka.1923.g. bibliotēka papildināta ar Kultūras fonda dāvinājumu - 491 grāmatu.1939. g. bibliotēku pārņēmusi Vānes pagasta lauksaimniecības biedrība. Kopš 2007.g. februāra bibliotēka atrodas bērnudārza ēkas 2.stāvā. 2010.g. 26. janvārī tika izveidota pašvaldības iestāde - Kandavas novada Kultūras pārvalde, kuras pakļautībā tagad atrodas Vānes pagasta bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir bezmaksas informācijas un brīvā laika pavadīšanas vieta pieaugušajiem un jauniešiem. Bibliotēka ir elastīga sadarbības partnere pagasta iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Ar izstādēm un pasākumiem tiek popularizēti iedzīvotāju vaļasprieki un talanti. Bibliotēkā ir realizēti vairāki projekti. 2012. g.- bērnu stūrītis, 2013.g. iekārtots bezvadu interneta pieejas punkts pie bibliotēkas, 2015. g. - realizējot projektu "Vēsturiskā mantojuma saglabāšana Vānes pagastā," tika izveidota Seno lietu krātuve. 2016. un 2017. gads bibliotēkā bija veltīts novadpētniecības darbam. 2017. gadā bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - spodrības diena. Bibliotēka lasītājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana
Datori, internets
SBA Starpbibliotēku abonements, dokumentus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
Uzziņas un konsultācijas
Datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Printēšana Printēšana Skenēšana A4 lapa, melnbalts A4 lapa, melnbalts A4 lapa, krāsains 1 vienība 0.14 EUR 0.14 EUR 1.82 EUR 0.14 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

197

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2165

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1528

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

637

Virtuālais apmeklējums:

641

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4325

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

400

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1574
Seriālizdevumi 2129
Pārējie dokumenti 622
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 400

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

433

Izslēgto dokumentu kopskaits:

200

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10416

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 144 7457
Seriālizdevumi 289 200 2958
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 103

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2