Tumes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000806

Adrese:

Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28384142 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.01.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1298

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

590A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 15:30
Trešdiena 09:00 15:30
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu un periodisko izdevumu saņemšana
Datori, internets, Wi Fi Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un periodisko izdevumu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28384142
Tukuma novada virtuālais kopkatalogs Virtuāls kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Tukuma novada bibliotēku elektroniskajos katalogos.
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācība darbam ar tekstiem un informācijas ieguvi, kā arī darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Melnbalta kopēšana 0.07 EUR
Melnbalta drukāšana 0.07 EUR
Skenēšana 0.26 EUR
Krāsaina drukāšana 0.28 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

99

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

333

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

207

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7158

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2004

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5154

Virtuālais apmeklējums:

100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8382

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4300

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4632
Seriālizdevumi 1368
Pārējie dokumenti 2382
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 475

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

704

Izslēgto dokumentu kopskaits:

662

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11210

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 326 318 7826
Seriālizdevumi 378 344 3382
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 61 3 611

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda