Tumes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000806

Adrese:

Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28384142 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.01.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1298

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

590A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 15:30
Trešdiena 09:00 15:30
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu un periodisko izdevumu saņemšana
2 Datori, internets, Wi Fi Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un periodisko izdevumu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28384142
5 Tukuma novada virtuālais kopkatalogs Virtuāls kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Tukuma novada bibliotēku elektroniskajos katalogos
6 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācība darbam ar tekstiem un informācijas ieguvi, kā arī darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Melnbalta kopēšana 0.07 EUR
2 Melnbalta drukāšana 0.07 EUR
3 Skenēšana 0.26 EUR
4 Krāsaina drukāšana 0.28 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

326

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

218

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7003

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1790

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5213

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7890

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4189

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3504
Seriālizdevumi 1893
Pārējie dokumenti 2493
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 726

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

741

Izslēgto dokumentu kopskaits:

607

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

11344

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 372 607 7591
Seriālizdevumi 369 3751
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 80 105 586

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1