Tumes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000806

Adrese:

Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28384142 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.01.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1298

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

590A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Pamatojoties uz Kultūras fonda Domes 1929. gada 28. oktobra lēmumu, Tukuma apriņķa Tumes pagasta padome bibliotēkas darbības uzsākšanai 1930. gada 10. martā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku - 673 sējumus.

Darbība:

Tumes bibliotēkas pamatuzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, saskaņā ar apstiprinātajiem Tumes bibliotēkas lietošanas noteikumiem un Nolikumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 15:30
Trešdiena 09:00 15:30
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu un periodisko izdevumu saņemšana
2 Datori, internets, Wi Fi Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un periodisko izdevumu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 28384142
5 Tukuma novada virtuālais kopkatalogs Virtuāls kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Tukuma novada bibliotēku elektroniskajos katalogos
6 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācība darbam ar tekstiem un informācijas ieguvi, kā arī darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Melnbalta kopēšana 0.07 EUR
2 Melnbalta drukāšana 0.07 EUR
3 Skenēšana 0.26 EUR
4 Krāsaina drukāšana 0.28 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

255

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

103

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4361

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2935

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1426

Virtuālais apmeklējums:

450

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4606

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1323

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2226
Seriālizdevumi 2097
Pārējie dokumenti 283
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 223

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

658

Izslēgto dokumentu kopskaits:

93

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

12187

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 348 93 8131
Seriālizdevumi 310 0 4054
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 98 0 1884

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1