Talsu novada Stendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000753

Adrese:

Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu nov., LV-3257

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63274214 @ 63232136
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Kalniete

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0639

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

231B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

14. martā 1929. gadā kā Stendes Izglītības biedrības bibliotēka

Darbība:

Bibliotēkas misija – būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informācijas sabiedrības veidošanos. Bibliotēkas ilgtermiņa attīstības mērķis ir veicināt iedzīvotāju daudzveidīgu un ilgspējīgu informacionālo apkalpošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 formāta, melnbalta 0,07
2. Datorizdruka A4 formāta, melnbalta 0,14
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 0,14
4. Kopēšana A4 formāta krāsaina 0,43-1,42
5. Datorizdruka A4 formāta krāsaina 0,28-1,42
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

276

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

51

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

629

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

185

Pārējie:

444

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7216

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5331

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1885

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

27874

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2443

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10314
Seriālizdevumi 17560
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 906

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 98
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 92
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1142

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1068

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13990

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 437 402 11342
Seriālizdevumi 696 666 2601
Audiovizuālie resursi 13
Pārējie dokumenti 7 7
Elektroniskie resursi 2 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 179 116 3540

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 17
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5