Talsu novada Stendes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000753

Adrese:

Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu nov., LV-3257

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28624554 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Stendebiblioteka
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Ulmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0639

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Izbraukuma apkalpošana 1 x mēnesī , katra mēneša pirmajā ceturtdienā 10:00-12:00 kafejnīcā "Lāsīte", Brīvības ielā 57a, Stendē.

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

231B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

Stendes bibliotēka dibināta 1929.14.03 kā Stendes izglītības biedrības bibliotēka, bērnu bibliotēka dibināta 1962.gada 7.jūlijā.

Darbība:

Kultūras, izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā grāmatu maiņa Meliorācijā 10:00-12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana A4 Melnbalta - 0,07
2. Datorizdruka A4 Melnbalta - 0,14
3. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls - 0,14
4. Kopēšana A4 Krāsaina - 0,43-1,42
5. Datorizdruka A4 Krāsaina - 0,28-1,42
6. Dokumenta vai attēla laminēšana A4 - 0.92
7. Dokumenta iesiešana ar spirāli 1 lpp. - 0.03
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2153,9

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

275,98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

51

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

760

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

146

Pārējie:

614

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10879

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9122

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1757

Virtuālais apmeklējums:

146

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11498

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1555

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8109
Seriālizdevumi 3389
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1555

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1629

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1031

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

14227

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 467 402 11337
Seriālizdevumi 1161 629 2840
Audiovizuālie resursi 13
Pārējie dokumenti 1 10
Elektroniskais krājums (summa) 27
Citi elektroniskie resursi 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 167 21 3962

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3