Staburaga pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000117

Adrese:

Vīgante, Staburags, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov., LV-5128

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29892925 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ločmele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043808

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0297

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.11.1947

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

701A

Akreditācijas datums:

31.08.2015

Akreditācijas termiņš:

31.08.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanu Staburaga pagastā varam uzzināt no Jēkabpils zonālā valsts arhīva sniegtās izziņas - izraksta no Jēkabpils apriņķa Sēlpils pagasta Staburaga ciema Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1947.gada 23.augusta lēmuma Nr. 43 "Bibliotēkas ierīkošana" Tajā varam uzzināt, ka 180 grāmatas par labu darbu tika dāvinātas Staburaga ciema kultūras uz izglītības konisijai, kas liktu pamatu topošajai bibliotēkai. Taču bibliotēkas ierīkošanai nepieciešamas 400 grāmatas. Iztrūkstošo skaitu tika uzdots savākt no apkārtējiem iedzīvotājiem, kā arī atvēlēt finansu līdzekļus grāmatu iegādei. Visbeidzot pirmā Staburaga bibliotēka tika atvērta Ūbeļu mājās ar grāmatu skaitu 882 un lasītāju skaitu 121 1947.g.novembrī. Pirmais bibliotekārs - Stuburs.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus, popularizēt literatūru visu vecumu lasītāju grupām. No 2018.gada ir papildus uzdevums - vadīt ekskursijas Vīgantes parkā, popularizēt pagastā esošās kultūras vērtības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00 Pusdienlaiks no 12:00 - 13:00
Otrdiena 12:00 20:30 Pusdienlaiks no 17:00-17:30
Trešdiena 9:00 18:00 Pusdienlaiks no 12:00-13:00
Ceturtdiena 9:00 19:00 Pusdienlaiks 12:00-13:00
Piektdiena 9:00 16:00 Bez pusdienlaika
Papildu informācija:

Dabra laiks mainās sākoties tūrisma sezonai. No 1,maija - 1.novembrim bibliotēka strādā sestdienās. brīvdienas svētdienas, pirmdienas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Literatūras izsniegšana Preses, grāmatu izsniegšana lasītājam uz mājām
2. Lasītāja reģistrēšana Jauna bibliotēkas apmeklētāja piereģistrēšana
3. Datoru, interneta izmantošana Tai skaitā arī WiFi
4. Informācijas sniegšana Par bibliotēkas krājumā esošo, jebkura uzziņu informācija, apmācība darbā ar datoru, interneta lietošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 formāts 0.07 Eiro
2. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts, melnbalts, krāsains 0.14 Eiro 0.57 Eiro
3. Skenēšana A4 Formāts 0.28 Eiro
4. Pasūtīšana SBA Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2011

Teritorijas kopējā platība (m2):

861,1

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

129,32

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

100

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1730

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1424

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

306

Virtuālais apmeklējums:

204

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2910

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

194

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1530
Seriālizdevumi 1380
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 139

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

231

Izslēgto dokumentu kopskaits:

74

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6113

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 216 64 6046
Seriālizdevumi 15 10 33
Audiovizuālie resursi 27
Pārējie dokumenti 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 2 1162

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda