Staburaga pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000117

Adrese:

Vīgante, Staburags, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov., LV-5128

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29892925 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Ločmele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043808

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0297

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.11.1947

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

701A

Akreditācijas datums:

31.08.2015

Akreditācijas termiņš:

31.08.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanu Staburaga pagastā varam uzzināt no Jēkabpils zonālā valsts arhīva sniegtās izziņas - izraksta no Jēkabpils apriņķa Sēlpils pagasta Staburaga ciema Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1947.gada 23.augusta lēmuma Nr. 43 "Bibliotēkas ierīkošana" Tajā varam uzzināt, ka 180 grāmatas par labu darbu tika dāvinātas Staburaga ciema kultūras uz izglītības konisijai, kas liktu pamatu topošajai bibliotēkai. Taču bibliotēkas ierīkošanai nepieciešamas 400 grāmatas. Iztrūkstošo skaitu tika uzdots savākt no apkārtējiem iedzīvotājiem, kā arī atvēlēt finansu līdzekļus grāmatu iegādei. Visbeidzot pirmā Staburaga bibliotēka tika atvērta Ūbeļu mājās ar grāmatu skaitu 882 un lasītāju skaitu 121 1947.g.novembrī. Pirmais bibliotekārs - Stuburs.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus, popularizēt literatūru visu vecumu lasītāju grupām. No 2018.gada ir papildus uzdevums - vadīt ekskursijas Vīgantes parkā, popularizēt pagastā esošās kultūras vērtības.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00 Pusdienlaiks no 12:00 - 13:00
Otrdiena 12:00 20:30 Pusdienlaiks no 17:00-17:30
Trešdiena 9:00 18:00 Pusdienlaiks no 12:00-13:00
Ceturtdiena 9:00 19:00 Pusdienlaiks 12:00-13:00
Piektdiena 9:00 16:00 Bez pusdienlaika
Papildu informācija:

Dabra laiks mainās sākoties tūrisma sezonai. No 1,maija - 1.novembrim bibliotēka strādā sestdienās. brīvdienas svētdienas, pirmdienas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Literatūras izsniegšana Preses, grāmatu izsniegšana lasītājam uz mājām
2. Lasītāja reģistrēšana Jauna bibliotēkas apmeklētāja piereģistrēšana
3. Datoru, interneta izmantošana Tai skaitā arī WiFi
4. Informācijas sniegšana Par bibliotēkas krājumā esošo, jebkura uzziņu informācija, apmācība darbā ar datoru, interneta lietošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 formāts 0.07 Eiro
2. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts, melnbalts, krāsains 0.14 Eiro 0.57 Eiro
3. Skenēšana A4 Formāts 0.28 Eiro
4. Pasūtīšana SBA Pasta izdevumi
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2011

Teritorijas kopējā platība (m2):

861,1

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

129,32

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

107

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

84

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1417

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1039

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

378

Virtuālais apmeklējums:

142

Sociālo tīklu apmeklējums:

750

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2908

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

323

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1370
Seriālizdevumi 1538
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 193

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 24
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

251

Izslēgto dokumentu kopskaits:

118

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5956

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5775 237 118 5894
Seriālizdevumi 14 14 28
Audiovizuālie resursi 27 27
Pārējie dokumenti 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1085 55 4 1136

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

35

Tematiskie pasākumi:

2