Smiltenes novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000814

Adrese:

Baznīcas laukums 13, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64773030 26449145 @
Bibliotēkā 20047831 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Smiltenes novads
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Mežule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034663

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0452

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

345A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

06.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Smiltenes novada bibliotēka dibināta kā izglītības kooperatīva "Kultūras balss" Smiltenes nodaļas bibliotēka. Kopš 2011.gada 1.marta tā izveidota par novada bibliotēku ar struktūrvienībām - pagastu bibliotēkām. TSmiltenes novada bibliotēka koordinē un metodiski vada struktūrvienību darbu, un tās mērķis ir veicināt sabiedrības attīastību un izglītību, nodrošinot informācijas pieejamību.

Darbība:

Bibliotēka Smiltenē izvietota divās ēkās: Baznīcas laukumā 13 - Abonements, lasītavas, administrācija un Gaujas ielā 1 - Bērnu apkalpošanas nodaļa. Krājumu veido gan grāmatas, gan periodika, gan CD un DVD. Lietotājiem pieejami 18 datori ar interneta pieslēgumu un bezmaksas Wi-Fi, plašs periodikas klāsts, novadpētniecības krājums, galda spēles, maksas pakalpojumi un vieta, kur satikties. Bibliotēka ir atvērta ikvienam Smiltenes iedzīvotājam un pilsētas viesim.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00 Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena vai attīstības diena. Bibliotēka lietotājiem slēgta.
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00 No 1.jūnija līdz 31.augustam sestdienās slēgts.
Pirmdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1 Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena vai attīstības diena. Bibliotēka lietotājiem slēgta.
Otrdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Trešdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Ceturtdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Piektdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1 no 02.07.2021. - 30.07.2021. piektdienās slēgts.
Papildu informācija:

No 1.jūnija līdz 31.augustam Bērnu apkalpošanas nodaļa ATVĒRTA DARBA DIENĀS no 10.00 - 16.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija; attālināta lietotāju reģistrācija https://smiltene.lv/kultura/biblioteka/bibliotekas-lietotajiem/ Reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
2. Literatūras izsniegšana uz mājām Dokumentu izsniegšanas termiņi: grāmatas u.c. informācijas nesēji 21 diena; periodika 7 dienas (neizsniedz jaunākos numurus)
4. Brīvpieejas krājums
5. Periodikas lasītavā pieejami 53 periodiskie izdevumi, Bērnu apkalpošanas nodaļā - 13 https://smiltene.lv/blog/class/bibliotekas-pieejams-daudzpusigs-periodisko-izdevumu-klasts/ Uz mājām neizsniedz jaunākos numurus
6. Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
7. Konsultācijas informācijas meklēšanā
8. Elektroniskā kataloga izmantošana, izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
9. Pieeja abonētajām datu bāzēm Letonika; news.lv; kā arī bez maksas noklausīties un noskatīties ar autortiesībām aizsargātu digitalizētu kultūras saturu: filmu portālā filmas.lv un diva.lv - ieraksti no Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem
10. Novadpētniecības kolekcijas izmantošana Novadpētniecības materiālu tematiskās mapes, novadpētniecības blogs http://novadpetnieciba.blogspot.com/
11. Bezmaksas internets WiFi
12. Lasītavu izmantošana
13. Bibliotēku un literatūru popularziējošie pasākumi
14. Audio - video materiālu kolekcija
15. Elektroniska dokumentu piegāde
16. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka, kopija - melnbalta EUR A4 lp. - 0.08 A4 lp.no abām pusēm - 0.13 A3 lp. - 0.17 A3 lp.no abām pusēm- 0.22
2. Izdruka, kopija - krāsaina EUR A4 lp. - 0.36 A4 lp.no abām pusēm - 0.73 A3 lp. - 1,21 A3 lp.no abām pusēm - 2,42
3. Attēla un teksta skenēšana EUR 1 lp. - 0.17
4. Laminēšana EUR 1 lp. - 0.52
5. Iesiešana ar spirāli EUR Ar bibl.mater. - 1.78
6. Maksa par atkārtotas lasītāja kartes izsniegšanu EUR 1 gab.- 2,00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Smiltenes novada dome
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas iela 1, Smiltene (Sporta hallē) Pašvaldības īpašums 2005

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

492

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

58

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

1378

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

448

Pārējie:

930

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18336

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12383

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5953

Virtuālais apmeklējums:

18432

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

31042

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6904

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 22068
Seriālizdevumi 8315
Audiovizuālie resursi 411
Pārējie dokumenti 237
Elektroniskais krājums (summa) 11
Citi elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 5751

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 299
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 194
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 105

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1791

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1720

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

21016

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 763 774 18644
Seriālizdevumi 910 945 1892
Audiovizuālie resursi 32 345
Nošizdevumi 1 8
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 85 1 96
Elektroniskais krājums (summa) 30
Citi elektroniskie resursi 30
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 225 52 2630

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 20
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 299 240 539