Smiltenes novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000814

Adrese:

Baznīcas laukums 13, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64773030 26449145 @
Bibliotēkā 20047831 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Smiltenes novads
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Mežule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034663

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0452

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

345A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

06.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Smiltenes novada bibliotēka dibināta kā izglītības kooperatīva "Kultūras balss" Smiltenes nodaļas bibliotēka. Kopš 2011.gada 1.marta tā izveidota par novada bibliotēku ar struktūrvienībām - pagastu bibliotēkām. TSmiltenes novada bibliotēka koordinē un metodiski vada struktūrvienību darbu, un tās mērķis ir veicināt sabiedrības attīastību un izglītību, nodrošinot informācijas pieejamību.

Darbība:

Bibliotēka Smiltenē izvietota divās ēkās: Baznīcas laukumā 13 - Abonements, lasītavas, administrācija un Gaujas ielā 1 - Bērnu apkalpošanas nodaļa. Krājumu veido gan grāmatas, gan periodika, gan CD un DVD. Lietotājiem pieejami 18 datori ar interneta pieslēgumu un bezmaksas Wi-Fi, plašs periodikas klāsts, novadpētniecības krājums, galda spēles, maksas pakalpojumi un vieta, kur satikties. Bibliotēka ir atvērta ikvienam Smiltenes iedzīvotājam un pilsētas viesim.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00 Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena vai attīstības diena. Bibliotēka lietotājiem slēgta.
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Pirmdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1 Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena vai attīstības diena. Bibliotēka lietotājiem slēgta.
Otrdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Trešdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Ceturtdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Piektdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija Reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
2. Literatūras izsniegšana uz mājām Dokumentu izsniegšanas termiņi: grāmatas uc informācijas nesēji 21 dienas; periodika 7 dienas (neizsniedz jaunākos numurus)
4. Brīvpieejas krājums
5. Jaunākā periodika Uz mājām neizsniedz jaunākos numurus
6. Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
7. Konsultācijas informācijas meklēšanā
8. Elektroniskā kataloga izmantošana, izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
9. Pieeja abonētajām datu bāzēm Letonika; news.lv; kā arī bez maksas noklausīties un noskatīties ar autortiesībām aizsargātu digitalizētu kultūras saturu: filmu portālā filmas.lv un diva.lv - ieraksti no Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem
10. Novadpētniecības kolekcijas izmantošana Novadpētniecības materiālu tematiskās mapes, novadpētniecības blogs http://novadpetnieciba.blogspot.com/
11. Bezmaksas internets WiFi
12. Lasītavu izmantošana
13. Bibliotēku un literatūru popularziējošie pasākumi
14. Audio - video materiālu kolekcija
15. Elektroniska dokumentu piegāde
16. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka A4 lapa Melnbalta - 0.08 EUR, A4 lapa Krāsaina - 0.36 EUR
2. Kopēšana A4 lapa Melnbalta - 0.08 EUR, A4 lapa no abām pusēm Melnbalta - 0.13 EUR, A3 lapa Melnbalta - 0.17 EUR, A3 lapa no abām pusēm Melnbalta - 0.22 EUR
3. Attēla un teksta skenēšana A4 lapa - 0.17 EUR
4. Laminēšana 1 lapa - 0.52 EUR
5. Iesiešana ar spirāli Ar bibliotēkas materiāliem - 1.78 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Smiltenes novada dome
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas iela 1, Smiltene (Sporta hallē) Pašvaldības īpašums 2005
Teritorijas kopējā platība (m2):

492

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

492

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

68

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1783

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

583

Pārējie:

1200

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

25701

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

17263

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8438

Virtuālais apmeklējums:

18848

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37780

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7388

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 23714
Seriālizdevumi 12930
Audiovizuālie resursi 310
Nošizdevumi 16
Pārējie dokumenti 798
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 6473

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 415
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 215
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 200

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1744

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1804

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

20945

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 776 768 18655
Seriālizdevumi 952 1035 1927
Audiovizuālie resursi 15 313
Nošizdevumi 7
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1 12
Elektroniskie resursi 1 30
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 143 44 2456

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 26
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 18
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 149 150 299