Smiltenes novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000814

Adrese:

Baznīcas laukums 13, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64773030 26449145 @
Bibliotēkā 20047831 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Smiltenes novads
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Mežule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034663

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0452

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

345A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

06.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Smiltenes novada bibliotēka dibināta kā izglītības kooperatīva "Kultūras balss" Smiltenes nodaļas bibliotēka. Kopš 2011.gada 1.marta tā izveidota par novada bibliotēku ar struktūrvienībām - pagastu bibliotēkām. TSmiltenes novada bibliotēka koordinē un metodiski vada struktūrvienību darbu, un tās mērķis ir veicināt sabiedrības attīastību un izglītību, nodrošinot informācijas pieejamību.

Darbība:

Bibliotēka Smiltenē izvietota divās ēkās: Baznīcas laukumā 13 - Abonements, lasītavas, administrācija un Gaujas ielā 1 - Bērnu apkalpošanas nodaļa. Krājumu veido gan grāmatas, gan periodika, gan CD un DVD. Lietotājiem pieejami 18 datori ar interneta pieslēgumu un bezmaksas Wi-Fi, plašs periodikas klāsts, novadpētniecības krājums, galda spēles, maksas pakalpojumi un vieta, kur satikties. Bibliotēka ir atvērta ikvienam Smiltenes iedzīvotājam un pilsētas viesim.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00 Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena vai attīstības diena. Bibliotēka lietotājiem slēgta.
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Pirmdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1 Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena vai attīstības diena. Bibliotēka lietotājiem slēgta.
Otrdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Trešdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Ceturtdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1
Piektdiena 10:00 17:00 Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas ielā 1

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
2. Literatūras izsniegšana uz mājām Dokumentu izsniegšanas termiņi: grāmatas uc informācijas nesēji 21 dienas; periodika 7 dienas (neizsniedz jaunākos numurus)
4. Brīvpieejas krājums
5. Jaunākā periodika Uz mājām neizsniedz jaunākos numurus
6. Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
7. Konsultācijas informācijas meklēšanā
8. Elektroniskā kataloga izmantošana, izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
9. Pieeja abonētajām datu bāzēm Letonika; news.lv; kā arī bez maksas noklausīties un noskatīties ar autortiesībām aizsargātu digitalizētu kultūras saturu: filmu portālā filmas.lv un diva.lv - ieraksti no Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem
10. Novadpētniecības kolekcijas izmantošana Novadpētniecības materiālu tematiskās mapes, novadpētniecības blogs http://novadpetnieciba.blogspot.com/
11. Bezmaksas internets WiFi
12. Lasītavu izmantošana
13. Bibliotēku un literatūru popularziējošie pasākumi
14. Audio - video materiālu kolekcija
15. Elektroniska dokumentu piegāde
16. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka A4 lapa melnbalta A4 lapa Krāsaina 0.08 EUR 0.36 EUR
2. Kopēšana A4 lapa melnbalta A4 lapa no abām pusēm melnbalta A3 lapa melnbalta A3 lapa no abām pusēm melnbalta 0.08 EUR 0.13 EUR 0.17 EUR 0.22 EUR
3. Attēla un teksta skenēšana A4 lapa 0.17 EUR
4. Laminēšana 1 lapa 0.52 EUR
5. Iesiešana ar spirāli Ar bibliotēkas materiāliem 1.78 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Smiltenes novada dome
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1884

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa Gaujas iela 1, Smiltene (Sporta hallē) Pašvaldības īpašums 2005
Teritorijas kopējā platība (m2):

492

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

492

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

65

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1885

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

643

Pārējie:

1242

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

24231

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15626

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8605

Virtuālais apmeklējums:

18621

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

36340

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12217

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 21028
Seriālizdevumi 14422
Audiovizuālie resursi 240
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 642
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 5317

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 346
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 168
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 178

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1642

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1603

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21005

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 662 874 18647
Seriālizdevumi 955 728 2010
Audiovizuālie resursi 15 1 298
Nošizdevumi 7
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 10 11
Elektroniskie resursi 31
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 134 130 2357

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 27
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 19
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 149 149