Smārdes pagasta Milzkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000805

Adrese:

"Šlokenbekas muižas ansamblis", Milzkalne, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3148

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27656245 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne VisitTukums
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Amoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1296

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

784A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Arhīva fonda ,,Izglītības Ministrija " dokumentos – bibliotēkas lietā redzams, ka Šlokenbekas (Milzkalnes) pagasta bibliotēka dibināta 1923. gadā. Šlokenbekas pagasta padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras Fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 507 grāmatas bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Būt par mūsdienīgu, kvalitatīvu informācijas sniedzēju. Nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, komplektējot iespieddarbus un citus dokumentus, sniedzot bibliotekāros un bibliogrāfiskos pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 19:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Trešdiena 09:00 17:00 Pārtrakums no 12:00 -12;45
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Piektdiena 09:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 -12:45
Sestdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm Lursoft un Letonika
2 Grāmatu izsniegšana Grāmatas izsniedz lasītājiem uz 30 dienām
3 Preses izdevumu izsniegums Abonētos preses izdevumus izniedz uz 10 dienām
4 Grāmatu un preses izdevumu piegāde mājās Šo piedāvājumu izmanto lasītāji, kuriem ir veselības problēmas ar pārvietošanos
5 Datori un internets Datori ar inerneta pieslēgumu un bezvadu internets
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Šlokenbekas muiža Engures novads, Smārdes pagasts Pašvaldības īpašums 15.gs. 6838

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4090

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3826

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

264

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3214

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

195

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2058
Seriālizdevumi 1156
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 145

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

590

Izslēgto dokumentu kopskaits:

127

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9886

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 277 127 9085
Seriālizdevumi 313 0 801
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 0 622

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1