Smārdes pagasta Milzkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000805

Adrese:

Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pag., Engures nov., LV-3148

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27656245 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne http://www.enguresnovads.lv/milzkalnes-biblioteka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Amoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050759

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1296

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

784A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras Fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 5Arhīva fonda ,,Izglītības Ministrija ,,dokumentos – bibliotēkas lietā redzams, ka Šlokenbekas (Milzkalnes) pagasta bibliotēka dibināta 1923. gadā Šlokenbekas pagasta 07 grāmatas bibliotēkas dibināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 19:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Trešdiena 9:00 17:00 Pārtrakums no 12:00 -12;45
Ceturtdiena 9:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Piektdiena 9:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 -12:45
Sestdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datubāzes Grāmatu izsniegšana Preses izdevumu izsniegums. Grāmatu un preses izdevumu piegāde mājās. Datori un internets. Bezmaksas piekļuve datubāzēm Lursoft un Letonika. Grāmatas izsniedz lasītājiem uz 25 dienām. Abonētos preses izdevumus izniedz uz 10 dienām. Šo piedāvājumu izmanto lasītāji,kuriem ir veselības problēmas ar pārvietošanos. Datori ar inerneta pieslēgumu un bezvadu internets
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Šlokenbekas muiža Engures novads, Smārdes pagasts Pašvaldības īpašums 15.g.s. 68386842

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

124

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7215

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6424

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

791

Virtuālais apmeklējums:

185

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5833

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

662

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3810
Seriālizdevumi 2023

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 47
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

525

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4495

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8883

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 273 1767 8631
Seriālizdevumi 252 2728 252
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 40 556

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1