Smārdes pagasta Milzkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000805

Adrese:

Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pag., Engures nov., LV-3148

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27656245 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Engures novads
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne VisitTukums
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Amoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050759

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1296

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

784A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras Fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 5Arhīva fonda ,,Izglītības Ministrija ,,dokumentos – bibliotēkas lietā redzams, ka Šlokenbekas (Milzkalnes) pagasta bibliotēka dibināta 1923. gadā Šlokenbekas pagasta 07 grāmatas bibliotēkas dibināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 19:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Trešdiena 09:00 17:00 Pārtrakums no 12:00 -12;45
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 - 12:45
Piektdiena 09:00 17:00 Pārtraukums no 12:00 -12:45
Sestdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm Lursoft un Letonika
2 Grāmatu izsniegšana Grāmatas izsniedz lasītājiem uz 25 dienām
3 Preses izdevumu izsniegums Abonētos preses izdevumus izniedz uz 10 dienām
4 Grāmatu un preses izdevumu piegāde mājās Šo piedāvājumu izmanto lasītāji, kuriem ir veselības problēmas ar pārvietošanos
5 Datori un internets Datori ar inerneta pieslēgumu un bezvadu internets
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Šlokenbekas muiža Engures novads, Smārdes pagasts Pašvaldības īpašums 15.g.s. 68386842

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

136

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3799

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3606

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

193

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2107

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

84

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1780
Seriālizdevumi 327
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 127

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

693

Izslēgto dokumentu kopskaits:

153

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9423

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 339 35 8935
Seriālizdevumi 354 118 488
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 581

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1