Smārdes pagasta Milzkalnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000805

Adrese:

Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pag., Engures nov., LV-3148

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27655245 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Engures novadaDome

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050759

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1296

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

784A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Darbība:

Milzkalnes bibliotēkas mērķis ir būt par informācijas sniedzēju, kā arī nodrošināt bibliotēkā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu, visām lasītāju un lietotāju grupām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 19:00 Pārtraukums 12:00 - 12:45
Trešdiena 09:00 17:00 Pārtraukums 12:00 - 12:45
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pārtraukums 12:00 - 12:45
Piektdiena 09:00 17:00 Pārtraukums 12:00 - 12:45
Sestdiena 12:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datubāzes Grāmatu izsniegšana Preses izdevumu izsniegums. Grāmatu un preses izdevumu piegāde mājās. Datori un internets. Bezmaksas piekļuve datubāzēm Lursoft un Letonika. Grāmatas izsniedz lasītājiem uz 25 dienām. Abonētos preses izdevumus izniedz uz 10 dienām. Šo piedāvājumu izmanto lasītāji,kuriem ir veselības problēmas ar pārvietošanos. Datori ar inerneta pieslēgumu un bezvadu internets
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

15

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

68386842

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

180

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

136

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7166

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6318

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

848

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5686

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

654

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3709
Seriālizdevumi 1977
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 503

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

554

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12853

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 268 10125
Seriālizdevumi 286 2728
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 48 516

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1