Smārdes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000804

Adrese:

Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27655251 @
Novada domē 63192244
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Engures novada Dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Frišfelde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050759

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1295

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

783A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Smārdes ciema bibliotēka dibināta 1967.gada 1. oktobrī. Lai bibliotēka varētu uzsākt darbību, no Smārdes ciema pirmās bibliotēkas saņemtas 819 grāmatas par summu Rbļ. 566.66. No 1967.-1970.gadam tā atradās Kūdras ciematā. 1970. gada rudenī bibliotēka tiek pārvietota uz Smārdi.

Darbība:

Būt par mūsdienīgu, kvalitatīvu informācijas pakalpojumu sniedzēju: - nodrošināt brīvu nepieciešamās literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus; - komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt bibliotēkas krājumu. Veidot bibliotēku kā kvalitatīvas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas centru dažādiem interesentiem dažādās vecuma grupās

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:00- 12:45
Otrdiena 09:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00- 12:45
Trešdiena 09:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:00- 12:45
Ceturtdiena 09:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:00- 12:45
Piektdiena 09:00 15:00 Pusdienas pārtraukums 12:00- 12:45
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datubāzes Bezmaksas piekļuve Letonika, Lursoft bezmaksas datubāzēm
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Grāmatu izsniegšana Grāmatu izsniegšana bibliotēkas lasītājiem termiņā uz 30 dienām
Preses izdevumu izsniegšana Žurnālu un avīžu izsniegšana uz 1 nedēļu
Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana menbalts teksts A4 viena puse 0,07 EUR
Kopēšana teksts A4 abas puses 0,10 EUR
Kopēšana krāsains teksts A4 1 lpp 0,21 EUR
Kopēšana krāsaina attēls A4 1 lpp 0,43 EUR
Printēšana melnbalts teksts A4 - 1 lpp 0,09 EUR
Printēšana krāsains teksts A4 - 1 lpp 0,21 EUR
Printēšana krāsains attēls A4 - 1 lpp 0,43 EUR
Skenēšana A4 1 lpp 0,43 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1997

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

105,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

293

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Pārējie:

188

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3907

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2982

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

925

Virtuālais apmeklējums:

170

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7768

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

795

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4762
Seriālizdevumi 2526
Pārējie dokumenti 480
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 586

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

835

Izslēgto dokumentu kopskaits:

465

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8953

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 366 23 7935
Seriālizdevumi 469 442 1007
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 87 6 762

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda