Skrīveru bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000116

Adrese:

Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65197459 @ 65197460
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Skrīveru novads
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Aizkraukles bibliotēka
Citas iestādes vietne Kultūras karte.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Trakina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900009169841

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0296

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

323A

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1974

Darbība:

Skrīveru bērnu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Savā darbā bibliotēka piedāvā plašu informācijas, materiālu un pasākumu klāstu, dod iespēju izjust bērniem un jauniešiem lasītprieku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta jeb WiFi izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 formāts 1 lapas puse 0.10
Kopēšana A 4 formāts abas lapas puses 0.14
Kopēšana A3 formāts 1 lapas puse 0.14
Kopēšana A3 formāts abas lapas puses 0.21
Printēšana Teksts 1 lpp. melnbalts 0.10
Printēšana Teksts 1 lpp. krāsains 0.21
Printēšana Attēls melnbalts 0.21
Printēšana krāsains 1/4 lpp. 0.36
Printēšana krāsains 1/2 lpp. 0.71
Printēšana krāsains 3/4 lpp. 1.07
Printēšana 1 lpp. 1.42
Skenēšana 1 lpp. 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1927

Teritorijas kopējā platība (m2):

1495

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

161,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

401

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

291

Pārējie:

110

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3905

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1044

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2861

Virtuālais apmeklējums:

844

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5230

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3745

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4645
Seriālizdevumi 580
Nošizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2865

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

614

Izslēgto dokumentu kopskaits:

466

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8046

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 423 271 7349
Seriālizdevumi 182 195 632
Audiovizuālie resursi 10
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Nošizdevumi 2 6
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 45
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 335 134 3119

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0