Sēmes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000802

Adrese:

Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov., LV-3110

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63181610 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli www.facebook.com
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antra Komarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051097

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1293

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

731A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Latvijas Valsts Vēstures Arhīva izziņā minēts, ka Sēmes pagasta valdes bibliotēka dibināta 1923.g. 4. maijā, kad parakstīti Kultūras Fonda bibliotēku noteikumi un saņemtas pirmās grāmatas. Arhīva fonda „Izglītības ministrija” dokumentos minēts, ka Kaives nodaļas bibliotēka nodibināta 1932. g. 13. novembrī Sēmes pagasta Kaives muižā. Pēc šīs biedrības likvidācijas 1940.g. 2. jūnijā bibliotēku pārņēmusi Sēmes lauksaimniecības biedrība.

Darbība:

Sēmes pagasta bibliotēkas galvenais uzdevums ir Sēmes un apkārt esošo pagastu iedzīvotājiem padarīt savus informācijas resursus pieejamus un noderīgus, nodrošinot ikvienu apmeklētāju, lasītāju, klientu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Sēmes pagasta bibliotēka - pagastu iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pasaule, kurā var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālāk izglītībai un atpūtai. Sēmes pagasta bibliotēkas misija ir padarīt savus informācijas resursus pieejamus un noderīgus Sēmes pagasta iedzīvotājiem, saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju apkalpošana Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās (grāmatas, laikraksti un periodiskie iespieddarbi). Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. CD UN DVD izsniegšana uz mājām. Bibliotēkā pieejamas 17 spēles (neizsniedz uz mājām). Apkalpošana mājās pēc nepieciešamības (Sēmes centra apkārtnē).
2. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tajā pieejamiem pakalpojumiem un izmantojamiem resursiem, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. Novadpētniecības un tematiskās mapes. Apmacības un konsultācijas (apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas datoru un interneta izmantošanā).
3. Datori apmeklētājiem, patstāvīgais un bezvadu internets 3 datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu internets.
4. Izstādes un pasākumi Dažādas tematiskās izstādes, dažādi tematiskie, izglītojoši un kultūras pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana
1.1. A4 krāsaina no vienas puses 0.10 EUR
1.2. A4 krāsaina uz abām pusēm 0.20 EUR
1.3. A4 melnbalta no vienas puses 0.07 EUR
1.4. A4 melnbalta uz abām pusēm 0.12 EUR
2. Iespieddarbu un citu dokumentu skenēšana A4 lapa - 0.07 EUR
3. Laminēšana A4 lapa - 0.20 EUR, A3 lapa - 0.80 EUR
4. SBA - starpbibliotēku abonements Pēc pasta tarifiem
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

80

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

971

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

903

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1780

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

89

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1307
Seriālizdevumi 473
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 89

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

951

Izslēgto dokumentu kopskaits:

305

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

11243

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 252 109 7542
Seriālizdevumi 699 196 3686
Elektroniskais krājums (summa) 15
Audio grāmatas 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 30 70 927

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2021.gada beigās:

315

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 234 16 250
Teksta dokumenti - Lappuses 507 66 573
Attēlizdevumi 10 55 65
Video ieraksti 1 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 13 12