Sēmes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000802

Adrese:

Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov., LV-3110

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63181610 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli www.facebook.com
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Tukuma novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antra Komarova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051097

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1997

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1293

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

731A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Latvijas Valsts Vēstures Arhīva izziņā minēts, ka Sēmes pagasta valdes bibliotēka dibināta 1923.g. 4. maijā, kad parakstīti Kultūras Fonda bibliotēku noteikumi un saņemtas pirmās grāmatas. Arhīva fonda „Izglītības ministrija” dokumentos minēts, ka Kaives nodaļas bibliotēka nodibināta 1932. g. 13. novembrī Sēmes pagasta Kaives muižā. Pēc šīs biedrības likvidācijas 1940.g. 2. jūnijā bibliotēku pārņēmusi Sēmes lauksaimniecības biedrība.

Darbība:

Sēmes pagasta bibliotēkas galvenais uzdevums ir Sēmes un apkārt esošo pagastu iedzīvotājiem padarīt savus informācijas resursus pieejamus un noderīgus, nodrošinot ikvienu apmeklētāju, lasītāju, klientu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Sēmes pagasta bibliotēka - pagastu iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pasaule, kurā var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālāk izglītībai un atpūtai. Sēmes pagasta bibliotēkas misija ir padarīt savus informācijas resursus pieejamus un noderīgus Sēmes pagasta iedzīvotājiem, saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju apkalpošana Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās (grāmatas, laikraksti un periodiskie iespieddarbi). Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. CD UN DVD izsniegšana uz mājām. Bibliotēkā pieejamas 17 spēles (neizsniedz uz mājām). Apkalpošana mājās pēc nepieciešamības (Sēmes centra apkārtnē)
2. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tajā pieejamiem pakalpojumiem un izmantojamiem resursiem, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. Novadpētniecības un tematiskās mapes. Apmacības un konsultācijas (apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas datoru un interneta izmantošanā)
3. Datori apmeklētājiem, patstāvīgais un bezvadu internets 6 datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu internets
4. Izstādes un pasākumi Dažādas tematiskās izstādes, dažādi tematiskie, izglītojoši un kultūras pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 krāsaina no vienas puses A4 krāsaina uz abām pusēm A4 melnbalta no vienas puses A4 melnbalta uz abām pusēm 0.10 EUR 0.20 EUR 0.07 EUR 0.12 EUR
2. Iespieddarbu un citu dokumentu skenēšana A4 lapa 0.07 EUR
3. Laminēšana A4 lapa A3 lapa 0.20 EUR 0.80 EUR
4. SBA - starpbibliotēku abonements Pēc pasta tarifiem Pēc pasta tarifiem
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1955

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

249

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

75

Pārējie:

174

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5761

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2161

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4883

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2757
Seriālizdevumi 1790
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 291
Elektroniskie resursi 40
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 886

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

751

Izslēgto dokumentu kopskaits:

566

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10116

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 278 14 6986
Seriālizdevumi 473 552 3117
Audiovizuālie resursi 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 88 2 886

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1