Seces pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000113

Adrese:

Bērnudārzs Vasariņa, Sece, Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27803965 27803965
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne www.jaunjelgava.lv
Sociālie tīkli www.facebook.com
Sociālie tīkli www.draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Borovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000045014

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0014

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.09.2013

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

698A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas pieeju dažādiem informācijas resursiem un bibliotēkas pakalpojumiem izglītības un personības pilnveidošanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:30
Otrdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:30
Trešdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:30
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:30
Piektdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Automatizēta izdevumu saņemšana un izdošana izdevumu saņamšana, izdošana un uzziņas
2. Bezmaksas pieeja interneta resursiem 6 datorizētas lietotāju darba vietas, bezvada interneta pieslēgums un iespēja strādāt ar savu datoru.
3. Konsultācijas Pirmo iemaņu apgūšana lietojot datoru un internetu, uzziņas un konsultācijas par interneta un datora lietošanu, bibliogrāfiskās uzziņas
4. Lasītava 22 nosaukuma periodiskie izdevumi
5. SBA Iepēja sev vajadzīgās grāmatas pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām.
6. Mapes novadpētniecības un tematiskās mapes.
8. Diennakts abonoments Tekošā mēneša preses izdevumu izsniegšana uz mājām līdz nākošās darba diena srītam vai uz svētku un izejamām dienām.
9. kolekcija "Zilbi pie zilbes" Latviešu valodas prasmju attīstīšanas kolekcija pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
10. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāts 1 melnbalta lapa 0.07
11. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 formāts 1 melnbalta lapa 0.14
12. Informācijas izgūšana no datora A4 formāta 1 melnbalta lapa 0.14
13. Informācijas izgūšana no datora A4 formāta krāsaina lapa 0.57
14. Oriģinālu skenēšana, digitāla fotogrāfēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā veidā A4 formāta 1 lapa 0.28
15. Pasūtīšana SBA kārtā pasta izdevumi
16. Informācijas izgūšana no datora A3 formāts melnbalta lapa 0.57
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

1201,1

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

216

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4463

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2413

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2050

Virtuālais apmeklējums:

99

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4924

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

793

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2320
Seriālizdevumi 2560
Pārējie dokumenti 44
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 237

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

288

Izslēgto dokumentu kopskaits:

249

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4966

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 264 222 4913
Seriālizdevumi 23 23 31
Audiovizuālie resursi 1 8
Pārējie dokumenti 14
Elektroniskie resursi 4 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 34 24 416

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1