Seces pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000113

Adrese:

"Bērnudārzs Vasariņa", Sece, Seces pag., Aizkraukles nov., LV-5124

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27803965 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne https://kultutasdati.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Borovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900038843

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.01.2022

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0014

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.09.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

698B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas pieeju dažādiem informācijas resursiem un bibliotēkas pakalpojumiem izglītības un personības pilnveidošanai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanai

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Otrdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Trešdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Piektdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 12:30 līdz 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Automatizēta izdevumu saņemšana un izdošana Izdevumu saņamšana, izdošana un uzziņas.
2. Bezmaksas pieeja interneta resursiem 6 datorizētas lietotāju darba vietas, bezvada interneta pieslēgums un iespēja strādāt ar savu datoru.
3. Konsultācijas Pirmo iemaņu apgūšana lietojot datoru un internetu, uzziņas un konsultācijas par interneta un datora lietošanu, bibliogrāfiskās uzziņas.
4. Lasītava 19 nosaukuma periodiskie izdevumi.
5. SBA Iepēja sev vajadzīgās grāmatas pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām.
6. Mapes Novadpētniecības un tematiskās mapes.
9. Kolekcija "Zilbi pie zilbes" Latviešu valodas prasmju attīstīšanas kolekcija pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāts 1 Melnbalta lapa - 0.07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 formāts 1 Melnbalta lapa - 0.14
3. Informācijas izgūšana no datora A4 formāta 1 Melnbalta lapa - 0.14
4. Informācijas izgūšana no datora A4 formāta Krāsaina lapa - 0.57
5. Oriģinālu skenēšana, digitāla fotogrāfēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā veidā A4 formāta 1 lapa - 0.28
6. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
7. Informācijas izgūšana no datora A3 formāts Melnbalta lapa - 0.57
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1201

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

69

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2916

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1989

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

927

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3120

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

198

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1818
Seriālizdevumi 1276
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 25
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 260

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

626

Izslēgto dokumentu kopskaits:

442

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5156

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 165 209 4462
Seriālizdevumi 453 233 660
Audiovizuālie resursi 10
Nepublicētie dokumenti 1
Pārējie dokumenti 8 23
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 21 14 426

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1