Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000632

Adrese:

Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26669108 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Preiļu novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Pauniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0185

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

361B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Darbība:

Saunas bibliotēkas darbības pamatā ir kvalitatīvu iespieddarbu uzkrāšana, saglabāšana un tajos esošās informācijas publiska pieejamība ikvienam lietotājam. Bibliotēkas misija: būt par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Saunas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena, lasītāji netiek apkalpoti.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve bibliotēkas abonētajām datu bāzēm: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
2 Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu brīva izmantošana.
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Saunas bibliotēkā, var pasūtīt no citām bibliotēkām.
4 Pasākumi Visi bibliotēkas organizētie pasākumi ir bez maksas.
5 Izdevumu rezervēšana, termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26669108. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
6 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu. Konsultācijas par bibliotēkā pieejamo datu bāzu lietošanu.
8 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, tematisku, faktogrāfisku uzziņu izpilde.
9 3td e-GRĀMATU bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem. Bez maksas var lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
10 Datu bāzes Letonika attālināta pieeja Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
11. Attālinātie pakalpojumi Sniedz tematiskās uzziņas, konsultācijas pa telefonu. Autorizācijas datu izsniegšana bibliotēkas e-kataloga izmantošanai, e-grāmatu lasīšanai.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

279,2

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

135

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1013

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

943

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2195

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

58

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1014
Seriālizdevumi 1179
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 58

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 100
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 90
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

469

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1245

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4403

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 137 626 3734
Seriālizdevumi 330 619 657
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 2 7
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 13 79 411

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1