Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000632

Adrese:

Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26669108
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Preiļu novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Pauniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000065720

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0185

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

361B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1969

Sākums:

Saunas bibliotēka dibināta 1969.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības pamatā ir kvalitatīvu iespieddarbu uzkrāšana, saglabāšana un tajos esošās informācijas publiska pieejamība ik vienam lietotājam. Bibliotēkas misija: būt par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru Saunas pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Svētdiena, pirmdiena - brīvdiena. Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve bibliotēkas abonētajām datu bāzēm: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
2 Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu brīva izmantošana.
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Saunas bibliotēkā, var pasūtīt no citām bibliotēkām.
4 Pasākumi Visi bibliotēkas organizētie pasākumi ir bez maksas.
5 Izdevumu rezervēšana, termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26669108. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
6 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu. Konsultācijas par bibliotēkā pieejamo datu bāzu lietošanu.
8 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu, tematisku, faktogrāfisku uzziņu izpilde.
9 3td e-GRĀMATU bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem. Bez maksas var lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
10 Datu bāzes Letonika attālināta pieeja Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
11. Attālinātie pakalpojumi Sniedz tematiskās uzziņas, konsultācijas pa telefonu. Autorizācijas datu izsniegšana bibliotēkas e-kataloga izmantošanai, e-grāmatu lasīšanai.
12. Grāmatu piegāde mājās Pakalpojums pieejams tiem bibliotēkas lietotājiem, kuriem veselības problēmu dēļ liegta iespēja apmeklēt bibliotēku.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

46

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

146

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3863

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1795
Pieaugušie 1596
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 199
Virtuālais apmeklējums 2068
Digitālie pakalpojumi 1945
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1945
Datubāzu apmeklējums 123
Abonētās 123

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3307

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

181

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3184
Grāmatas 1675
Seriālizdevumi 1509
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 123
Datubāzes (skaits) 123
Abonētās 123
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 224
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

505

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1142

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3766

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 505 1142 3766
Grāmatas 154 485 3403
Seriālizdevumi 350 657 350
Audiovizuālie resursi 3
Pārējās krājuma vienības 1 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 30 66 375

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1