Saulkrastu novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000684

Adrese:

Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67951502 25767667 @
Bibliotēkā
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Dzintare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010594500

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.08.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1638

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

709A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1947.gada 30.jūnijs, kad tiek veikts pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkas misija ir nodrošināt bibliotēkas informacionālo resursu pieejamību ikvienam, kā arī apmierināt bibliotēkas lietotāju informācijas vajadzības, veicinot to izglītošanos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 1.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā; 1.2. individuāla lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu; 1.3. bezmaksas apmācības un radošās darbnīcas iedzīvotāju grupām, kuras plāno un piedāvā Bibliotēka; 1.4. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 1.5. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
2. Bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi. 1. Kopēšana; 2. Skenēšana; 3. Drukāšana (krāsu, melnbalta); 4. Laminēšana; 5. Dokumentu iekausēšana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

383,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70