Saulkrastu novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000684

Adrese:

Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67951502 25767667 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Dzintare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010594500

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.08.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1638

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

709A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1947.gada 30.jūnijs, kad tiek veikts pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkas misija nodrošināt bibliotēkas informacionālo resursu pieejamību ikvienam pilsonim, kā arī apmierināt bibliotēkas lietotāju informācijas vajadzības, veicinot to izglītošanos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 1.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā; 1.2. individuāla lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu; 1.3. bezmaksas apmācības un radošās darbnīcas iedzīvotāju grupām, kuras plāno un piedāvā Bibliotēka; 1.4. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 1.5. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
2. Bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi. 1. Kopēšana; 2. Skenēšana; 3. Drukāšana (krāsu, melnbalta); 4. Laminēšana; 5. Dokumentu iekausēšana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

383,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1541

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

502

Pārējie:

1039

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

22322

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15755

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6567

Virtuālais apmeklējums:

12355

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37031

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6097

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 24077
Seriālizdevumi 11993
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 5
Pārējie dokumenti 832
Elektroniskie resursi 118
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 170
Bērnu grāmatas 7510

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 173
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 72
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 101

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2119

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1540

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

19170

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1295 760 16104
Seriālizdevumi 820 778 3003
Audiovizuālie resursi 1 35
Kartogrāfiskie materiāli 1 12
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 2 1 2
Elektroniskie resursi 1 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 22 12 130
Bērnu grāmatas 354 255 3958

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 21
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 13
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 82 70 152
Teksta dokumenti - Lappuses 82 1885 1967
Attēlizdevumi 24 28 52