Saulkrastu novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000684

Adrese:

Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67951502 25767667 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Saulkrastu novada pašvaldības vietne
Sociālie tīkli Facebook.com - Saulkrastu novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vietne Saulkrastu novada bibliotēkas vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Dzintare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068680

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1638

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

709A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1947.gada 30.jūnijs, kad tiek veikts pirmais ieraksts Saulkrastu ciema bibliotēkas inventāra grāmatā. Izpildkomitejas sekretāre Zinaīda Želtikova 1947.gada pavasarī sakārtoja toreiz nelielo literatūras fondu un sāka noteiktās dienās un stundās izsniegt grāmatas.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēkas misija nodrošināt bibliotēkas informacionālo resursu pieejamību ikvienam pilsonim, kā arī apmierināt bibliotēkas lietotāju informācijas vajadzības, veicinot to izglītošanos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 1.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija Bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā; 1.2. individuāla lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu; 1.3. bezmaksas apmācības un radošās darbnīcas iedzīvotāju grupām, kuras plāno un piedāvā Bibliotēka; 1.4. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 1.5. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
2. Bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi. 1. Kopēšana; 2. Skenēšana; 3. Drukāšana (krāsu, melnbalta); 4. Laminēšana; 5. Dokumentu iekausēšana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

383,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1443

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

492

Pārējie:

951

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20529

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

13793

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6736

Virtuālais apmeklējums:

6070

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

31779

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4003

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 21375
Seriālizdevumi 10324
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 5
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 54
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 151
Bērnu grāmatas 5863

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 179
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 54
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 125

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2038

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1316

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18591

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1243 519 15569
Seriālizdevumi 787 796 2961
Audiovizuālie resursi 5 34
Kartogrāfiskie materiāli 3 13
Nošizdevumi 1 2
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5 2 120
Bērnu grāmatas 368 125 3859

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 18
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 82 82
Teksta dokumenti - Lappuses 82 82
Attēlizdevumi 24 24