Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000097

Adrese:

Raiņa iela 45, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28670664 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aizkraukles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Elektroniskais katalogs Aizkraukles novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Portāls Draugiem.lv
Sociālie tīkli Instagram
Sociālie tīkli TikTok
Sociālie tīkli SlideShare.net
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Grandāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900003216

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0291

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

424B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Aizsākums bibliotēkas darbībai Pļaviņās meklējams 1920. gada septembrī, kad tiek nodibināta Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļa. Latvijas Valsts arhīva izsniegtais dokuments apliecina, ka L, K. V. b. Pļaviņu nodaļas bibliotēka izveidota 1920. gadā. 1935. gadā pilsētas bibliotēka darbojās vienā ēkā ar pilsētas pašvaldību – Daugavas ielā 29, krājumā bija 1000 grāmatas. Bibliotēku pārzināja bibliotekārs Alfreds Šnitke. Šajā laikā paralēli darbojās arī Latvijas Kultūras veicināšanas biedrības Pļaviņu nodaļas bibliotēka Daugavas ielā 1, kuras krājumā 906 grāmatas. 1937. gadā ar Kultūras fonda domes lēmumu šīs bibliotēkas krājums nodots Pļaviņu pilsētas valdes pārziņā – tātad kļuvis par pilsētas bibliotēkas īpašumu. Pēc Otrā pasaules kara beigām okupācijas vara dibināja bibliotēkas no jauna, 1946. gada 1. jūlijā oficiāli izveidojot Pļaviņu pilsētas bibliotēku. No 1956. gada, kad Pļaviņu pilsētai pievienoja Gostiņus, kur arī darbojas bibliotēka, Pļaviņu pilsētas bibliotēka kļūst par Pļaviņu 1. bibliotēku. 2009. gadā tiek izveidots Pļaviņu novads un Pļaviņu 1. bibliotēka kļūst par Pļaviņu novada domes struktūrvienību, iegūstot jaunu nosaukumu un jaunu organizācijas struktūru – Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm – visas novada bibliotēkas, izņemot Pļaviņu novada bērnu bibliotēku. Pļaviņu bibliotēkas strādā centralizētā modelī, kur novada bibliotēka veic administratīvās un koordinējošās funkcijas. No 2015. gada februārī Pļaviņu bērnu bibliotēka kļūst par novada bibliotēkas filiāli. 2021. gadā pēc administratīvi teritoriālās reformas mainās nosaukums – Pļaviņu bibliotēka. No 2022. gada 12. septembra Pļaviņu bibliotēka un Pļaviņu bērnu bibliotēkas darbojas Raiņa ielā 45, Pļaviņās. No 2022. gada 17. novembra Pļaviņu bērnu bibliotēka ir pievienota Pļaviņu bibliotēkai un darbojas kā Bērnu apkalpošanas nodaļa.

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas, kultūras, izglītības un sabiedriskās saskarsmes vieta pilsētā un tuvīnā lauku apkaimē, kas sniedz iedzīvotājiem informācijas pakalpojumus, piedāvā mūžizglītības iespējas; rada nodrošinājumu saturīgai brīvā laika pavadīšanai un izklaidei, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu iedzīvotāju labklājībā un vietējās sabiedrības attīstībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 19:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā ceturtdiena - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, žurnālu u.c. bibliotēkas krājumā esošo dokumentu abonements Iespēja saņemt lasīšanai mājās bibliotēkas krājumā esošos dokumentus
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana pēc lietotāja pieprasījuma no citām bibliotēkām
3. Izdevumu pasūtīšana, lietošanas laika pagarināšana Grāmatu u.c. dokumentu rezervēšana, lietošanas termiņu pagarināšana telefoniski, rakstot bibliotēkai e-pastā, vai elektroniskajā katalogā autorizējoties
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Elektronisku dokumentu piegāde lietotāja e-pastā Pēc lietotāja pieprasījuma nosūtām skenētus dokumentus no bibliotēkas krājuma
6. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka Bezmaksas pieeja datubāzēm. Ar bibliotēkā saņemtajiem autorizācijas rīkiem iespējama datubāzes Letonika attālinātā pieeja ārpus bibliotēkas
7. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu internets no personīgajām viedierīcēm
8. Apmācības un konsultācijas darbā ar informācijas tehnoloģijām Bezmaksas apmācības un palīdzība darbā ar datoru, telefonu u.c. ierīcēm
9. Palīdzība un konsultācijas e-pakalpojumu saņemšanā Sniedzam atbalstu un palīdzību e-Latvija vietnes, komerciestāžu tiešsaistes pakalpojumu saņemšanā
10. 3td e-grāmatu bibliotēka Izsniedzam autorizācijas rīkus e-katalogam, kuri kalpos arī 3td e-grāmatu lietotāja reģistrācijas konta izveidei
11. Lasītāju klubiņš Sarunas par lasītajām grāmatām katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 16.00
12. Tematiskas grāmatu izstādes Katru mēnesi piedāvājam grāmatu izstādes, veltītas literātiem, novadniekiem, kā arī dažādām interesantām tēmām veltītas grāmatu kopas
13 Literāri u.c. izglītojoši sarīkojumi, tikšanās
14. Vietējo un pārnovadu mākslinieku, fotogrāfu, kolekcionāru un rokdarbnieku izstādes
15. Radošo nodarbību pulciņš bērniem "Sprīdītis" Piedāvājam nodarbības bērniem vienu reizi nedēļā - trešdienās, plkst. 15.00-17.00
16. Attīstošas, izglītojošas nodarbības bērniem "Virtuālās realitātes pasaulē" Katru otrdienu no plkst. 15.00-17.00 iespēja bērniem ar virtuālo briļļu palīdzību pabūt okeāna dzelmē, lidot kosmosa kuģī u.t.t.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana / Datorizdruka
1.1 A4 lapa, melnbalta (no vienas puses) 0.11 (0.14 - ar PVN)
1.2 A4 lapa, melnbalta (no abām pusēm) 0.20 (0.25 - ar PVN)
1.3 A4 lapa, attēla pārklājums lielāks par 1/4 no A4 lpp. 0.12 (0.15 - ar PVN)
1.4 A3 lapa, melnbalta (no vienas puses) 0.19 (0.23 - ar PVN)
1.5 A3 lapa, melnbalta (no abām pusēm) 0.36 (0.44 - ar PVN)
1.6 A3 lapa, melnbalta - attēls lielāks par 1/4 no A3 lpp. 0.21 (0.26 - ar PVN)
1.7 A4 lapa, krāsaina 0.41 (0.50 - ar PVN)
1.8 A4 lapa, krāsaina - attēls lielāks par 1/4 0.48 (0.58 - ar PVN)
1.9 A3 lapa, krāsaina 0.51 (0.62 - ar PVN)
2. Skenēšana, 1 lpp. 0.14 (0.17 - ar PVN)
3. Laminēšana, A4 1.14 (1.38 - ar PVN)
4 Iesiešana ar spirāli, 1 komplekts 1.13 (1.37 - ar PVN)
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2162

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

514,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1488

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

457

Pārējie:

1031

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

15975

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 15042
Pieaugušie 9979
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 5063
Virtuālais apmeklējums 933
Digitālie pakalpojumi 457
Bibliotēkas tīmekļa vietne 457
Datubāzu apmeklējums 476
Abonētās 476

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

45324

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3984

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 44369
Grāmatas 17220
Seriālizdevumi 26486
Audiovizuālie resursi 33
Nošizdevumi 3
Nepublicētie dokumenti 2
Pārējās krājuma vienības 625
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 955
Datubāzes (skaits) 955
Abonētās 955
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 3440
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 731
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 552
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 179

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1748

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2731

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

27810

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1748 2731 27810
Grāmatas 759 2184 23113
Seriālizdevumi 982 545 4422
Audiovizuālie resursi 2 1 99
Kartogrāfiskie materiāli 1 3
Nošizdevumi 35
Nepublicētie dokumenti 5
Pārējās krājuma vienības 5 133
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 198 215 2138

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 620 620