Pildas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000541

Adrese:

Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26187572 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Ludzas novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības portāls
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Ludzas novada bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Germane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000017453

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0579

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2009

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

395B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1940

Darbība:

Bibliotēka ir pagasta un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pasaule, kas izplata informāciju, piedāvā izgūt informāciju darbam, mācībām, mūžizglītībai un atpūtai, kas dara pieejamus savus informācijas resursus bibliotēkas lietotājiem un potenciālajiem lietotājiem un saglabā vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:30 Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00
Otrdiena 10:00 18:30 Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00
Trešdiena 10:00 17:30 Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00
Ceturtdiena 10:00 18:30 Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00
Piektdiena 10:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 13:00-14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena – metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika.lv un Laikrakstu bibliotēka news.lv.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Konsultācijas par bibliotēku un tās resursu izmantošanas iespējām, tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana. Apmācība un konsultēšana elektroniskā kataloga un datubāzu izmantošanā. Bezmaksas konsultācijas un apmācības elektroniskā paraksta (eParaksts eID kartē un mobilā lietotne eParaksts mobile) lietošanā, e-adreses izveidošana un izmantošana.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Periodiskie izdevumi Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu bezmaksas izmantošana. Jaunākie periodisko izdevumu numuri izmantošanai pieejami bibliotēkā, pārējie - tiek izsniegti bibliotēkas lietotājiem uz mājām.
5. Elektroniskais katalogs Ludzas novada bibliotēku kopkatalogs nodrošina informācijas meklēšanu Ludzas novada bibliotēku elektroniskajos katalogos. Bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja pieslēgties elektroniskajam kopkatalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas - skatīt ziņas par saviem izsniegumiem, lūgt pagarināt izsnieguma termiņu, veikt grāmatu pasūtīšanu u.c.
6. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav pieejami Pildas pagasta bibliotēkas krājumā, var bez maksas pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Izmantojot autorizētā lietotāja iespējas var veikt grāmatu pasūtīšanu kopkatalogā un saņemt grāmatu sevis izvēlētā bibliotēkā.
7. Mana Latvija.lv. Dari digitāli! Informēt un veicināt bibliotēkas lietotāju un apmeklētāju interesei par e-pārvaldes izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt rīcības maiņu - izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e-risinājumus.
8. 3td e-grāmatu bibliotēka Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar 3td e-grāmatu bibliotēku.
9. Delfi Abonements No 17.04.2023. Pildas pagasta bibliotēkā ir pieejama bezmaksas piekļuve "Delfi Abonements" saturam. Vadošais ziņu medijs Latvijā "Delfi" nodrošina bezmaksas piekļuvi "Delfi" abonēšanas saturam gan latviešu, gan krievu valodā visiem bibliotēkas apmeklētājiem. Saturs pieejams gan bibliotēkas datoros, gan katram savā ierīcē, pieslēdzoties bibliotēkas interneta tīklam. Lai lasītu "Delfi" maksas saturu, ir nepieciešams "Delfi" konts! Piekļuve saturam būs tikai tiem lietotājiem, kas pieslēgušies savam "Delfi" kontam. Ja lietotājam konta vēl nav, to var reģistrēt bibliotēkā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Vienas A4 formāta lapas kopēšana/ lāzerizdruka 0.05
2. Vienas A4 formāta lapas kopēšana/ lāzerizdruka no abām pusēm 0.08
3. Krāsainā teksta vienas lapas A4 formāta izdruka 0.20
4. Krāsainā teksta ar attēlu vai attēla vienas lapas A4 formāta izdruka no datora 0.40
5. Skenēšana A4 formāta 1 lapas skenēšana - 0.15
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3256

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

87

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

107

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

73

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

722

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 722
Pieaugušie 527
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 195

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1233

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

322

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1233
Grāmatas 885
Seriālizdevumi 348
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 402
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

378

Izslēgto dokumentu kopskaits:

461

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3794

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 378 461 3786
Grāmatas 116 177 3477
Seriālizdevumi 262 284 288
Audiovizuālie resursi 18
Nošizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 8
Citi digitāli resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 47 14 1212

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1