Ogres Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000585

Adrese:

Brīvības iela 35, Ogre, Ogres nov., LV-5001

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65071945 25456699 @ 65071945
Bibliotēkā 65071946
Bibliotēkā 65071947
Bibliotēkā 65071948
Bibliotēkā 26304015
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ogres novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jautrīte Mežjāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025126

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1466

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

11B

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Ogres Centrālās bibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar 1928.gadu, kad Ogre iegūst pilsētas statusu. Skolotājs Teodors Spuriņš uz Kultūras fonda domes dāvinājuma pamata izveido pilsētas bibliotēku ar 1500 sējumu lielu fondu.Šajā laikā Ogrē darbojas dažādas biedrības, kurām ir savas bibliotēkas, loģisks risinājums ir to apvienošana. 1949.gada 31.maijā Ogres pilsētas un apriņķa bibliotēkas tiek apvienotas vienā – Ogres apriņķa bibliotēkā, bet, likvidējot apriņķus, 1950.gadā Ogres pilsētā darbojas Ogres rajona bibliotēka. Ar 1979.gadu rajona bibliotēka tiek pārdēvēta par Ogres rajona centrālo bibliotēku – Ogres RCB. Rajona pakļautībā Ogres RCB atradās līdz 1992.gada maijam, kad to pārņēma Ogres pilsēta, un kopš šī laika bibliotēkas nosaukums ir – Ogres Centrālā bibliotēka.

Darbība:

Ogres Centrālā bibliotēka veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem, radot pozitīvu vidi sabiedrības informēšanai un izglītošanai.Bibliotēkas apmeklētājiem pieejams arī Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), kultūras un izglītojošie pasākumi.Tiek nodrošināta mobilās bibliotēkas – bibliobusa darbība.Bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļa (IRAN) veic konsultēšanas darbu elektroniskā kataloga un krājuma komplektēšanas jautājumos bijušā rajona pilsētu un pagastu bibliotēkām, kā arī skolu bibliotēkām. Pateicoties BMGF projekta Trešais Tēva dēls realizācijai, Ogres Centrālajā bibliotēkā darbojas arī Ogres Reģionālais mācību centrs. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams bibliotēkas 1.stāvs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 12:00 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - Spodrības diena (bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta). Bērnu literatūras nodaļas darba laiks: P.O.T.C.P. 11:00 - 18:00; S. 10-16. Vasaras mēnešos - jūnijā, jūlijā, augustā - Pieaugušo literatūras nodaļas darba laiks: P.O.T.C.P. 11:00 - 18.00, Bērnu literatūras nodaļas darba laiks: P.O.T.C.P. 10:00 - 17:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Literatūras izsniegšana uz mājām
3. Brīvpieeja lasītavas fondam, t.sk. jaunākajai periodikai
4. Uzziņu sniegšana
5. Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā
6. Konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā
7. Pieeja elektroniskajām datu bāzēm Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letonika
8. Ofisa programmatūras izmantošana (MS Word, Excel)
9. Grāmatas kasetēs no Latvijas neredzīgo bibliotēkas
10. Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem
11. OCB elektroniskais katalogs www.ogre.biblioteka.lv/alise/ (Informācija par OCB, Ogres reģiona publisko bibliotēku, Ogres mācību iestāžu bibliotēku krājumos esošajām grāmatām, audio, video, nošu, karšu, attēlu un citiem izdevumiem)
12. Bezvadu internets (WIFI)
13. Datorapmācība iesācējiem
14. Grāmatu nodošanas iekārta Īpaša kaste-grāmatu nodošanas iekārta, kurā bibliotēkas lietotāji bibliotēkas grāmatas var nodot ārpus bibliotēkas darba laika.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. A4 formāta melnbalta kopija un izdruka 1 lpp. EUR 0,07
2. A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 20%) 1 lpp. EUR 0,30
3. A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 40%) 1 lpp. EUR 0,55
4. A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 60%) 1 lpp. EUR 0,97
5. A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 80%) 1 lpp. EUR 1,04
6. A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 100%) 1 lpp. EUR 1,28
7. A3 formāta melnbalta kopija 1 lpp. EUR 0,14
8. Dokumenta skenēšana 1 lpp. EUR 0,14
9. Nozaudētas lasītāja kartes atjaunošana 1 gab. EUR 1,42
10. Atlīdzība par nozaudētu garderobes numuriņu 1 gab. EUR 1,30
11. Pasākumu zāles īre 1 st. EUR 12,05 (ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Teritorijas kopējā platība (m2):

6358

Papildu informācija par infrastruktūru:

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams bibliotēkas 1.stāvs.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

972

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

80

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

5422

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2693

Pārējie:

2729

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

60613

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

35277

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25336

Virtuālais apmeklējums:

26733

Sociālo tīklu apmeklējums:

16892

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

182783

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

106733

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 121564
Seriālizdevumi 60965
Audiovizuālie resursi 244
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 36811

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 532
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 498

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2891

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3588

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

75335

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 66893 1968 2263 66598
Seriālizdevumi 8184 917 1184 7917
Audiovizuālie resursi 304 6 19 291
Pārējie dokumenti 623 119 504
Elektroniskie resursi 28 3 25
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 11520 607 708 11419

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 39
Darbiniekiem 21
Lasītājiem 18
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

9

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

126

Tematiskie pasākumi:

239

Projektizstrāde:

5