Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000195

Adrese:

Jumpravas 3, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63928820 28323450 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Zoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055614

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1426

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.09.2009

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

184B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena- Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm
Konsultācijas konsultācijas darbā ar datoru un internetu un tradicionālo informācijas resursu izmantošanā
Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā iespējam izmantot starpbibliotēku abonementu(SBA)
Preses izdevumi Ir pieejami dažāda veida un rakstura žurnāli
Lasītāju autorizēšana(saņemt lietotāja vārdu un paroli) Lasītājam ir iespēja pasūtīt grāmatas un rezervēt, apskatīt savus abonomenta datus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi Teksts melnbalts A4lpp. EUR 0.07
Kopēšanas pakalpojumi Attēls melnbaltsA4lpp. EUR 0.21
Datorizdruka Teksts melnbalts A4lpp. EUR 0.14
Datorizdruka Teksts ar attēlu melnbaltsA4lpp. EUR 0.21
Skenēšanas pakalpojumi Attēla un teksta skenēšana A4lpp. EUR 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

106

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1028

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

748

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

280

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2177

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

189

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 920
Seriālizdevumi 1257
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 65

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

498

Izslēgto dokumentu kopskaits:

580

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3548

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 84 2293
Seriālizdevumi 413 580 1241
Audiovizuālie resursi 1 13
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3 401

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1