Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000195

Adrese:

Jumpravas 3, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63928820 28323450 @
Informācija tīmekļvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1426

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.09.2009

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

184B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1976

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1976. gadā. Atrodas pie Jumpravas parka, bibliotekāres privatizētā mājā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm
2 Konsultācijas Konsultācijas darbā ar datoru un internetu un tradicionālo informācijas resursu izmantošanā
3 Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma izmantošana
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā iespējam izmantot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Preses izdevumi Ir pieejami dažāda veida un rakstura žurnāli
6 Lasītāju autorizēšana (saņemt lietotāja vārdu un paroli) Lasītājam ir iespēja pasūtīt grāmatas un rezervēt, apskatīt savus abonomenta datus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšanas pakalpojumi Teksts melnbalts A4 lpp. - EUR 0.07
2 Kopēšanas pakalpojumi Attēls melnbalts A4 lpp. - EUR 0.21
3 Datorizdruka Teksts melnbalts A4 lpp. - EUR 0.14
4 Datorizdruka Teksts ar attēlu melnbalts A4 lpp. - EUR 0.21
5 Skenēšanas pakalpojumi Attēla un teksta skenēšana A4 lpp. - EUR 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

350

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1041

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

855

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

186

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1835

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

194

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 718
Seriālizdevumi 1117
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 44

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 59
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

454

Izslēgto dokumentu kopskaits:

430

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3419

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 86 200 2207
Seriālizdevumi 368 230 1199
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8 16 373

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1