Lestenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000800

Adrese:

Saules, Lestene, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29993743 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inguna Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000032325

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.05.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1291

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

578A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1912

Sākums:

1901.gadā Lestenes pagastā nodibināta Bibliotēkas biedrība 1912. gads – Lestenes bibliotēkas dibināšana

Darbība:

Bibliotēka ar savu darbību nodrošina kvalitatīva grāmatu krājuma un sakārtotas informācijas pieejamību, veic kultūras, izglītības, izklaides un sociālās funkcijas. Veicina vēlmi lasīt, būt radošiem un sabiedriski aktīviem. Bibliotēkas krājums atspoguļots reģiona elektroniskajā kopkatalogā, bibliotēkā iespējams saņemt bibliogrāfiskās uzziņas un informācijas pakalpojumus, tiek nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums - 12:30 - 13:00 Mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonementa pakalpojumi Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu informācijas darbs, konsultācijas Nodrošināt lietotājiem pieeju informācijas tehnoloģiju resursiem. Uzziņu izdevumu: enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, utml. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
3 Datoru un interneta izmantošana Iespēja izmantot datorus, pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
4 Pasākumi un izstādes Popularizēt bibliotēku, literatūru, lasīšanu. Iespēja pulcēties un izmantot bibliotēku kā satikšanās vietu
5 Lietotāju apmācības un konsultācijas Informācija par interneta iespējām un uzziņu materiāliem, dažādiem pakalpojumiem e-vidē.
6 Elektronisko datu bāzu izmantošana Darbs ar abonētajām datubāzēm. Sniegt konsultācijas par kopkataloga izmantošanas priekšrocībām, individuālās autorizācijas iespēju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana m/b EUR 0.07
2 Printēšana EUR 0.07
3 Skenēšana 1 vienība EUR 0.28
4 Krāsaina attēla izdruka EUR 1. 14
5 Pasūtīšana SBA Pēc pasta tarifiem
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

125

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

158

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3734

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2985

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

749

Virtuālais apmeklējums:

49

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9175

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

987

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5007
Seriālizdevumi 4163
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 529

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 62
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

386

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5794

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 143 4985
Seriālizdevumi 243 804
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 58 268

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 4 4
Teksta dokumenti - Lappuses 4 4
Attēlizdevumi 433 433