Lestenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000800

Adrese:

Saules, Lestene, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29993743 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kat.
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inguna Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000032325

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.05.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1291

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

578A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1912

Sākums:

1901.gadā Lestenes pagastā nodibināta Bibliotēkas biedrība 1912. gads – Lestenes bibliotēkas dibināšana

Darbība:

Bibliotēka ar savu darbību nodrošina kvalitatīva grāmatu krājuma un sakārtotas informācijas pieejamību, veic kultūras, izglītības, izklaides un sociālās funkcijas. Veicina vēlmi lasīt, būt radošiem un sabiedriski aktīviem. Bibliotēkas krājums atspoguļots reģiona elektroniskajā kopkatalogā, bibliotēkā iespējams saņemt bibliogrāfiskās uzziņas un informācijas pakalpojumus, tiek nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums - 12:30 - 13:00 Mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonementa pakalpojumi Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
Lasītavas pakalpojumi Uzziņu informācijas darbs, konsultācijas Nodrošināt lietotājiem pieeju informācijas tehnoloģiju resursiem. Uzziņu izdevumu: enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, utml. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
Datoru un interneta izmantošana Iespēja izmantot datorus, pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
Pasākumi un izstādes Popularizēt bibliotēku, literatūru, lasīšanu. Iespēja pulcēties un izmantot bibliotēku kā satikšanās vietu
Lietotāju apmācības un konsultācijas Informācija par interneta iespējām un uzziņu materiāliem, dažādiem pakalpojumiem e-vidē.
Elektronisko datu bāzu izmantošana Darbs ar abonētajām datubāzēm. Sniegt konsultācijas par kopkataloga izmantošanas priekšrocībām, individuālās autorizācijas iespēju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana m/b EUR 0.07
Printēšana EUR 0.07
Skenēšana 1 vienība EUR 0.28
krāsaina attēla izdruka EUR 1. 14
pasūtīšana SBA pēc pasta tarifiem
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

142

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

164

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4036

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2789

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1247

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12995

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1471

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8091
Seriālizdevumi 4875
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 427

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 59
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 51
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

436

Izslēgto dokumentu kopskaits:

712

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5408

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 167 4842
Seriālizdevumi 269 712 561
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 24 210

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 4 4
Teksta dokumenti - Lappuses 4 4
Attēlizdevumi 433 433