Lestenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000800

Adrese:

"Saules", Lestene, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29993743 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēkas el. katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inguna Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000032325

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.05.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1291

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

587A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1912

Sākums:

Pēc arhīva ziņām, bibliotēkas dibināšana notiek 1912. gadā.

Darbība:

Bibliotēka ar savu darbību nodrošina kvalitatīva grāmatu krājuma un aktuālas informācijas pieejamību, veic kultūras, izglītības, izklaides un sociālās funkcijas. Veicina vēlmi lasīt, būt radošiem un sabiedriski aktīviem. Bibliotēkas krājums atspoguļots reģiona elektroniskajā kopkatalogā, bibliotēkā iespējams saņemt bibliogrāfiskās uzziņas un informācijas pakalpojumus, tiek nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums - 12:30 - 13:00 Mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonementa pakalpojumi Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu informācijas darbs, konsultācijas Nodrošināt lietotājiem pieeju informācijas tehnoloģiju resursiem. Uzziņu izdevumu: enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, utml. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
3 Datoru un interneta izmantošana Iespēja izmantot datorus, pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru
4 Pasākumi un izstādes Popularizēt bibliotēku, literatūru, lasīšanu. Iespēja pulcēties un izmantot bibliotēku kā satikšanās vietu
5 Lietotāju apmācības un konsultācijas Informācija par interneta iespējām un uzziņu materiāliem, dažādiem pakalpojumiem e-vidē.
6 Elektronisko datu bāzu izmantošana Darbs ar abonētajām datubāzēm. Sniegt konsultācijas par kopkataloga izmantošanas priekšrocībām, individuālās autorizācijas iespēju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana/printēšana A4, no vienas puses, m/b EUR 0.08
2 Kopēšana/printēšana A4, no abām pusēm, m/b EUR 0.12
3 Kopēšana/printēšana A4, krāsaina EUR 0.12
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

125

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

131

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1361

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1094

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

267

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6115

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

371

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3158
Seriālizdevumi 2957
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 371

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 33
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

386

Izslēgto dokumentu kopskaits:

911

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5689

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 173 116 5224
Seriālizdevumi 212 791 463
Audiovizuālie resursi 1 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 70 376

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 4 4
Teksta dokumenti - Lappuses 4 4
Attēlizdevumi 433 12 445