Lapmežciema pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000799

Adrese:

Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20043283 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli www.facebook.com
Citas iestādes vietne enguresnovads.lv
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma reģiona el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vita Klapkalne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000053539

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1290

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

861A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Lapmežciema bibliotēka oficiāli darbojas no 1946.gada. Par to liecina pirmais ieraksts inventāra grāmatā. Citi dokumenti par bibliotēkas dibināšanu nav saglabājušies un arhīvos nav atrodami. 1946.gadā Lapmežciems atradās Rīgas apriņķa Salas pagasta administratīvajā teritorijā un bibliotēku izveidoja kā Salas bibliotēkas filiāli. To sauca par Salas pagasta Lapmežciema bibliotēku

Darbība:

Lapmežciema pagasta bibliotēka ir Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldes struktūrvienība, kuras misija ir būt par kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes centru pagasta iedzīvotājiem un viesiem. Nodrošināt ikvienu apmeklētāju ar nepieciešamo informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00 Mēneša II-IV nedēļa
Otrdiena 08:00 16:00 Mēneša II-IV nedēļa
Trešdiena 10:00 18:00 Mēneša II-IV nedēļa
Ceturtdiena 10:00 18:00 Mēneša II-IV nedēļa
Piektdiena 09:00 13:00 Mēneša II-IV nedēļa
Pirmdiena Brīvdiena Mēneša I nedēļa
Otrdiena 08:00 16:00 Mēneša I nedēļa
Trešdiena 09:00 18:00 Mēneša I nedēļa
Ceturtdiena 10:00 18:00 Mēneša I nedēļa
Piektdiena 08:00 14:00 Mēneša I nedēļa
Sestdiena 9:00 13:00
Papildu informācija:

Mēneša otrā pirmdiena - slēgta, spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana
2. Preses izsniegšana
3. Datori
4. Internets
5. Engures novada iedzīvotāji interneta datu melnbaltās izdrukas un dokumentu kopēšanu var veikt par brīvu, ja to apjoms nepārsniedz 5 A4 formāta lapas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4
2. Melnbalta izdruka 1 lpp
3. Krāsaina izdruka 1 lpp
4. Krāsaina izdruka (attēls) 1 lpp
5. Skenēšana 1 lpp
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1979

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

111

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

161

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2188

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1718

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

470

Virtuālais apmeklējums:

27

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9224

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1101

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6245
Seriālizdevumi 2979

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

849

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1552

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9915

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 342 1017 9397
Seriālizdevumi 507 535 507
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 158

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1