Krāslavas novada Kaplavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000402

Adrese:

Kaplavas iela 3, Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov., LV-5668

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629943 29320529 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Krāslavas novada bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vietne Kaplavas pagasta bibliotēkas emuārs
Sociālie tīkli Facebook konts
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alla Vilcāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000019670

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1237

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

745A

Akreditācijas datums:

10.10.2017

Akreditācijas termiņš:

11.10.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 17:15 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 8:00 13:30
Trešdiena 12:30 17:15
Ceturtdiena 12:30 17:15
Piektdiena 8:00 13:00
Papildu informācija:

Sestdiena, svētdiena - brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Preses izdevumi Izdevumu izsniegšana lasīšanai uz vietas
3 Datu bāzes Piekļuve datu bāzei Letonika un Lursoft
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultāciju un tematisko uzziņu sniegšana pēc pieprasījuma
Novadpētniecības istaba Telpas ekpozīcijas, senlietu, vēsturisko liecību, novadpētniecības materiālu, t.sk. dokumentu par rakstnieku Jāni Jaunsudrabiņu piedāvājums
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kaplavas pagasta bibliotēka Kaplavas iela 3, Kaplavas ciems, Krāslavas novads Pašvaldības īpašums 1986
Teritorijas kopējā platība (m2):

437

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēka atrodas vienās telpās ar pagasta pārvaldi, FVP (ārsta palīgs).

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

79

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1328

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1066

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

262

Virtuālais apmeklējums:

3871

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2868

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

674

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2002
Seriālizdevumi 866
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 694

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

295

Izslēgto dokumentu kopskaits:

550

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4237

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 354 3853
Seriālizdevumi 143 196 377
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 51 18 820

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1