Krāslavas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000386

Adrese:

Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65681100 @
65624096
65681114
65623572
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Krāslavas novada bibliotēkas mājaslapa
Bibliotēkas vietne Bibliotēkas emuārs
Elektroniskais katalogs Krāslavas novada bibliotēku elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Krāslavas novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook konts
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Magidas

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1222

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

324B

Akreditācijas datums:

28.11.2019

Akreditācijas termiņš:

27.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāzes Piekļuve datu bāzēm Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
2 Apmācības un konsultācijas Apmācības jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanā kursos vai individuāli, informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datu bāzēs.
3 Elektroniskais katalogs Apmeklējot bibliotēkas elektronisko katalogu, tiek nodrošināta informācijas meklēšana reģiona kopkatalogā un novadpētniecības datu bāzē.
4 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
5 Ierīces un datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem Darbs ar datortehniku cilvēkiem ar redzes traucējumiem
6 Grāmatu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65681100 vai e-pastu kraslbil@apollo.lv
7 Jaunieguvumu apskats Katra mēneša 20.datumā Jauno grāmatu diena
8 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
9. Izstādes un tematiskie pasākumi Bibliotēkā regulāri skatāmas literatūras, mākslas darbu izstādes un izglītojoši pasākumi dažādām auditorijām.
10. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām SBA kārtā
11. 3td E-grāmatu bibliotēka Pakalpojums reģistrētiem pašvaldības publisko bibliotēku lietotājiem bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistes mobilajās ierīcēs vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datorizdruka Melnbaltā A4 - euro 0,15
2 Datorizdruka Krāsainā ar tekstu un attēlu A4 - euro 0,60
3 Skenēšana euro 0,20
4 Kopēšana A4 viena puse - euro 0,10
5 Kopēšana A4 no abām pusēm - euro 0,15
6 Kopēšana A3 viena puse - euro 0,20
7 Kopēšana A4 abas puses - euro 0,30
8 Kopēšana A4 krāsains attēls - euro 0,50
9 SBA Klienta maksa par pasta pakalpojumiem
10 Telpu noma - 1 h Bez biroja tehnikas - euro 6,50
11 Telpu noma - 1 h Ar biroja tehniku - euro 14,50
12 Laminēšana Vizītkaršu formāts - eiro 0,30; A4 formāts - eiro 0,85; A5 formāts - eiro 0,55
13 Teksta sagatavošana elektroniskā formātā, ja to dara bibliotekārs (iepriekš vienojoties) A4 formāts 1 lapa - eiro 1,50
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

527

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

36

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

1425

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

538

Pārējie:

887

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

280875

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 24253
Pieaugušie 20292
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 3961
Virtuālais apmeklējums 256622
Digitālie pakalpojumi 254120
Bibliotēkas tīmekļa vietne 24168
Tiešsaistes kataloga izmantošana 107782
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 122170
Datubāzu apmeklējums 2502
Abonētās 2502

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

62717

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4298

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 58083
Grāmatas 45295
Seriālizdevumi 12296
Audiovizuālie resursi 4
Nošizdevumi 17
Pārējās krājuma vienības 471
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4634
Datubāzes (skaits) 4634
Abonētās 4634
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 4905
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1136
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 499
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 637

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2101

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2416

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

37117

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2101 2416 37109
Grāmatas 1170 1149 33360
Seriālizdevumi 926 1263 3221
Audiovizuālie resursi 136
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 15
Pārējās krājuma vienības 5 4 370
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 8
Citi digitāli resursi 5
Datubāzes (skaits) 3
Abonētās 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 309 268 4160

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 28
Darbiniekiem 17
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

18

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 2144 1879 4023
Teksta dokumenti - Lappuses 7889 420 8309
Attēlizdevumi 5950 5950