Krāslavas novada Indras pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000399

Adrese:

Pasta iela 2, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65621398 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Krāslavas novada bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook konts
Bibliotēkas vietne Indras pagasta bibliotēkas emuārs
Citas iestādes vietne Krāslavas novada pašvaldības mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Romualda Žuraka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1234

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Krāslavas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

806B

Akreditācijas datums:

06.07.2023

Akreditācijas termiņš:

06.07.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
Otrdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
Piektdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
Sestdiena slēgta
Svētdiena slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Reģistrētiem klientiem E-grāmatas latviešu un angļu valodā. 3td e-GRĀMATU bibliotēka
4 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
5 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
6 Grāmatu un citu materiālu izsniegšana uz mājām Bibliotēkā paņemto grāmatu vai citu materiālu lietošanas termiņš 14 dienas
7 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana e-pastu bibl.indra@kraslava.lv Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
8 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Indras pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
9 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
10 “Delfi Abonements” Bibliotēkā iespējams bez maksas lasīt “Delfi Abonements” saturu. Piekļūt “Delfi” maksas saturam var gan no bibliotēkas datoriem, gan pieslēdzoties ar savu ierīci bibliotēkas bezvadu tīklam. Lai saturam piekļūtu, katram lietotājam nepieciešams pašam savs “Delfi” konts
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem melnbalts teksts, A4 (vienpusēji) 1 lpp. 0,10 melnbalts teksts, A4 (divpusēji) 1 lp. 0,15 krāsains teksts, A4 1 lpp. 0,35 krāsains attēls/ teksts ar krāsainu attēlu, A4 1 lpp. 0,50
2 Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem melnbalts teksts, A4 (vienpusēji) 1 lpp. 0,10 melnbalts teksts, A4 (divpusēji) 1 lp. 0,15 krāsains teksts, A4 1 lpp. 0,35 krāsains attēls/ teksts ar krāsainu attēlu, A4 1 lpp. 0,50
3 Izdrukas pakalpojumi no klienta materiāliem melnbalts teksts, A4 (vienpusēji) 1 lpp. 0,15 melnbalts teksts, A4 (divpusēji) 1 lp. 0,20 krāsains teksts, A4 0,35 krāsains attēls/ teksts ar krāsainu attēlu, A4 1 lpp. 0,50
4 Skenēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem 1 lpp. 0,20
5 Teksta sagatavošana (drukāšana) elektroniskā formātā, A4 1.lpp. 1,50
6 Laminēšanas pakalpojumi Vizītkaršu formāta dokuments 1gab. 0,30 A4 formāta dokuments 1gab. 0,85 A5 formāta dokuments 1gab. 0,55
7 NOTEIKTIE ATVIEGLOJUMI: 1. Krāslavas novada skolu audzēkņi iespieddarbu kopēšanu, izdruku un skenēšanu mācību vielas apgūšanai līdz desmit lapām dienā var veikt bez maksas.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Indras pagasta bibliotēka Pasta iela2 Indras pag. Krāslavas nov. Pašvaldības īpašums 1989
Teritorijas kopējā platība (m2):

602

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Indras pagasta pārvaldi

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

116

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

228

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

168

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

14874

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2796
Pieaugušie 2129
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 667
Virtuālais apmeklējums 12078
Digitālie pakalpojumi 12078
Bibliotēkas tīmekļa vietne 7093
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 4985

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7136

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1427

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 7136
Grāmatas 5483
Seriālizdevumi 1653
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1304
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 242
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 126
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 116

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

517

Izslēgto dokumentu kopskaits:

866

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7271

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 517 866 7270
Grāmatas 404 721 6886
Seriālizdevumi 112 144 372
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējās krājuma vienības 1 1 10
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Datubāzes (skaits) 1
Abonētās 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 74 61 1384

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2