Krāslavas novada Bērziņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000395

Adrese:

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag., Krāslavas nov., LV-5697

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629717 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Brenča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1228

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.04.2018

Piederība

Iestādes piederība:

Krāslavas novada Dagdas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

564A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 13:30 17:30
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta un bezvadu interneta izmantošana
2 Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētai datu bāzei Letonika un Lursoft
3 Informācija un uzziņas Informācija par krājumu un uzziņu sagatavošana
4 Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1350

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar tautas namu. Ēka renovēta 2013.gadā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

128

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

117

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3299

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3010

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

289

Virtuālais apmeklējums:

5088

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3522

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

155

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1304
Seriālizdevumi 2218
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 132

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 76
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 34

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

462

Izslēgto dokumentu kopskaits:

256

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5296

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 119 4459
Seriālizdevumi 293 137 816
Audiovizuālie resursi 18
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 18 11 690

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2