Krāslavas novada Aulejas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000394

Adrese:

Roberta Pudnika iela 10, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29378881 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Bibliotēkas emuārs
Elektroniskais katalogs Krāslavas novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Krāslavas novada pašvaldības mājaslapa
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook konts
Citas iestādes vietne Krāslavas novada bibliotēkas mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Vecele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1227

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

27.09.2021

Piederība

Iestādes piederība:

Krāslavas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas termiņš:

10.05.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

Inventāra grāmatā pirmais ieraksts veikts 07.08.1954.

Darbība:

Aulejas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas darbību regulē Aulejas pagasta bibliotēkas Nolikums, kā arī Bibliotēkas lietošanas noteikumi un Datoru, interneta un elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Aulejas pagasta bibliotēkā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 15:30 Pusdienlaiks no 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 08:00 15:30 Pusdienlaiks no 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 08:00 15:30 Pusdienlaiks no 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 08:00 15:30 Pusdienlaiks no 12:00 līdz 12:30
Sestdiena 08:00 12:00
Papildu informācija:

Pirmdien, Svētdien - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Reģistrētiem klientiem E-grāmatas latviešu un angļu valodā. 3td e-GRĀMATU bibliotēka.
4. Ekskursijas pa bibliotēku.
5. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana uz mājām. Bibliotēkā paņemto grāmatu vai citu materiālu lietošanas termiņš 14 dienas.
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 29378881, e-pastu bibl.auleja@kraslava.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā. https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Aulejas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
9. “Delfi Abonements” Bibliotēkā iespējams bez maksas lasīt “Delfi Abonements” saturu. Piekļūt “Delfi” maksas saturam var gan no bibliotēkas datoriem, gan pieslēdzoties ar savu ierīci bibliotēkas bezvadu tīklam. Lai saturam piekļūtu, katram lietotājam nepieciešams pašam savs “Delfi” konts.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem. 1.1. melnbalts teksts, A4 (vienpusēji) 1 lpp. 0,10 1.2. melnbalts teksts, A4 (divpusēji) 1 lp. 0,15 1.3. melnbalts teksts A3 (vienpusēji) 1 lpp. 0,20 1.4. melnbalts teksts A3 (divpusēji) 1 lp. 0,30 1.5. melnbalts attēls/teksts ar melnbaltu attēlu, A4 1 lpp. 0,20 1.6. melnbalts attēls A3 (vienpusēji) 1 lpp. 0,30 1.7. krāsains teksts, A4 1 lpp. 0,35 1.8. krāsains attēls/ teksts ar krāsainu attēlu, A4 1 lpp. 0,50
2. Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem. 2.1. melnbalts teksts, A4 (vienpusēji) 1 lpp. 0,10 2.2. melnbalts teksts, A4 (divpusēji) 1 lp. 0,15 2.3. melnbalts teksts A3 (vienpusēji) 1 lpp. 0,20 2.4. melnbalts teksts A3 (divpusēji) 1 lp. 0,30 2.5. melnbalts attēls/teksts ar melnbaltu attēlu, A4 1 lpp. 0,20 2.6. melnbalts attēls A3 (vienpusēji) 1 lpp. 0,30 2.7. krāsains teksts, A4 1 lpp. 0,35 2.8. krāsains attēls/ teksts ar krāsainu attēlu, A4 1 lpp. 0,50
3. Izdrukas pakalpojumi no klienta materiāliem. 3.1. melnbalts teksts, A4 (vienpusēji) 1 lpp. 0,15 3.2. melnbalts teksts, A4 (divpusēji) 1 lp. 0,20 3.3. melnbalts teksts A3 (vienpusēji) 1 lpp. 0,25 3.4. melnbalts teksts A3 (divpusēji) 1 lp. 0,40 3.5. melnbalts attēls/teksts ar melnbaltu attēlu, A4 1 lpp. 0,25 3.6. krāsains teksts, A4 0,35 3.7. krāsains attēls/ teksts ar krāsainu attēlu, A4 1 lpp. 0,50
4. Skenēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem. Skenēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājuma materiāliem 1 lpp. 0,20
5. Teksta sagatavošana (drukāšana) elektroniskā formātā. Teksta sagatavošana (drukāšana) elektroniskā formātā, A4 1.lpp. 1,50
6. Starpbibliotēku abonements (izdevumu pasūtīšana SBA kārtībā). Saskaņā ar Latvijas Pasta tarifiem
7. NOTEIKTIE ATVIEGLOJUMI: Krāslavas novada skolu audzēkņi iespieddarbu kopēšanu, izdruku un skenēšanu mācību vielas apgūšanai līdz desmit lapām dienā var veikt bez maksas.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aulejas pagasta bibliotēka Roberta Pudnika iela 10, Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

539

Papildu informācija par ēkām:

Ēkā atrodas Aulejas pagasta bibliotēka un Aulejas TN

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

121

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

19628

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3220
Pieaugušie 2725
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 495
Virtuālais apmeklējums 16408
Digitālie pakalpojumi 16355
Bibliotēkas tīmekļa vietne 5230
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 11125
Datubāzu apmeklējums 53
Abonētās 53

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4009

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

299

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3966
Grāmatas 3508
Seriālizdevumi 452
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 43
Datubāzes (skaits) 43
Abonētās 43
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 205
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

285

Izslēgto dokumentu kopskaits:

988

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

3968

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 285 988 3966
Grāmatas 123 713 3508
Seriālizdevumi 162 266 452
Audiovizuālie resursi 8 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējās krājuma vienības 1 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 14 92 359

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1