Klintaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000104

Adrese:

Klintaines pag., Aizkraukles nov.

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29485573 @
Pagasta pārvaldē 29422455 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aizkraukles novads
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Slideshare
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alita Kluša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV40900003216

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0282

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

419B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

22.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Stukmaņu pagasta bezmaksas tautas bibliotēka dibināta 1896. gada 22. oktobrī. I Pasaules kara laikā bibliotēka izpostīta, pēc kara bibliotēka izveidota pie Stukmaņu kultūras biedrības. 1938. gada 07. jūnijā bibliotēka pievienota Pļaviņu lauksaimniecības biedrībai. 1946. gada 07. jūnijā bibliotēka iegūst Klintaines vārdu. 2009. gada 01. jūlija bibliotēka kļūst par Pļaviņu bibliotēkas filiāle. Kopš 2021. gada 01. jūlija bibliotēka ir Aizkraukles Kultūras pārvaldes Pļaviņu bibliotēkas struktūrvienība.

Darbība:

Bibliotēka pagastā ir vienīgā kultūras un izglītības iestāde, kurai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Svarīgākie darbības virzieni: * komplektēt un uzturēt bibliotēkas krājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Klintaines bibliotēkas stratēģijai; * nodrošināt brīvu pieeju bibliotēkas krājumam un citai informācijai, neatkarīgi no lietotāja vecuma, fiziskā, ekonomiskā vai sociālā stāvokļa; *organizēt tematiskus pasākumu un izstādes, tādejādi piedāvājot bibliotēku vietu- kā brīvā laika un saskarsmes centru; * apzināt, sistematizēt un uzkrāt vietējo kultūras mantojumu; * sniegt konsultācijas, apmācības informācijas ieguvei, e-pakalpojumus un maksas pakalpojumus (drukāšana, kopēšana). Reizi mēnesī piegādāt Klintaines pagasta iedzīvotājiem, pēc pieprasījuma, grāmatas un periodiku līdz dzīvesvietai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Vienu reizi mēnesī visiem Klintaines pagasta iedzīvotājiem, pēc pieprasījuma, tiek piegādātas grāmatas un periodika līdz dzīvesvietai. Katra mēneša otrajā ceturtdienā metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Letonika www.letonika.lv
2. Krājums Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv
3. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datoru un internetu
4. Apmācības e-pakalpojumu izmantošanā Internetbanka, Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskā deklarēšana u.c.
5. Dators un internets Datoru, interneta un bezvadu interneta izmantošana
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisko, faktogrāfisko uzziņu izpilde un konsultācijas lauku saimniekiem ES maksājumos un finansēs
7. Starpbibliotēku abonents (SBA) Var pasūtīt iespieddarbus izmantojot SBA
8. Portatīvo datoru patapināšana Mērķis- izglītība, e-pakalpojumi u.tml.
9. Uzziņas un informācija pa mobilo tālruni +371 29485573
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšanas pakalpojums (*piezīme – Digitalizācijas pakalpojumiem pēc pieprasījuma (bibliotēku materiāli) Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta “e“ apakšpunktu.)
1.1. A 4 formāts 1lpp. 1 kopija - 0,11 (ar PVN 0,13)
1.2. A4 formāts 1 lp.(uz vienas lapas abām pusēm) 1 kopija-0,20 (ar PVN 0,24)
1.3. A 4 formāts - attēls lielāks par ¼ no A4 lpp 1 kopija- 0,12 (ar PVN 0,15)
1.4. A 3 formāts 1 lpp 1 kopija- 0,19 (ar PVN 0,23)
1.5. A3 formāts 1 lp.(uz vienas lapas abām pusēm) 1 kopija- 0,36 (ar PVN 0,44)
1.6. A 3 formāts - attēls lielāks par ¼ no A3 lpp 1 kopija- 0,21 (ar PVN 0,25)
1.7. Krāsu kopija A 4 formāts 1lpp 1 kopija- 0,41 (ar PVN 0,50)
1.8. Krāsu kopija A 4 formāts - attēls lielāks par ¼ no A4 lpp. 1 kopija- 0,48 (ar PVN 0,58)
1.9. Krāsu kopija A 3 formāts 1 lpp 1 kopija- 0,51 (ar PVN 0,62)
2. Skenēšana A4 formāts
2.1. A4 formāts 1 lapaspuse- 0,14 (ar PVN 0,17)
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Klintaines pagasta pārvalde "Kūlīši", Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129 Juridisko personu īpašums 1853
Teritorijas kopējā platība (m2):

661,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

297

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

274

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3527

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2394
Pieaugušie 2248
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 146
Virtuālais apmeklējums 1133
Digitālie pakalpojumi 1005
Bibliotēkas tīmekļa vietne 57
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 948
Datubāzu apmeklējums 128
Abonētās 128

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4627

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

92

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4131
Grāmatas 1510
Seriālizdevumi 2619
Nepublicētie dokumenti 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 496
Datubāzes (skaits) 496
Abonētās 496
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 92
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 111
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 83
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

605

Izslēgto dokumentu kopskaits:

556

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5611

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 605 556 5611
Grāmatas 167 41 4870
Seriālizdevumi 438 505 730
Audiovizuālie resursi 7
Nepublicētie dokumenti 10 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 16 15 1006

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 10 0 10