Klintaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000104

Adrese:

Klintaines pag., Aizkraukles nov.

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29485573 @
Pagasta pārvaldē 29422455
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Aizkraukles novads
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alita Kluša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV40900003216

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0282

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

419B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

22.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Stukmaņu pagasta bezmaksas tautas bibliotēka dibināta 1896. gada 22. oktobrī. I Pasaules kara laikā bibliotēka izpostīta, pēc kara bibliotēka izveidota pie Stukmaņu kultūras biedrības. 1938. gada 07. jūnijā bibliotēka pievienota Pļaviņu lauksaimniecības biedrībai. 1946. gada 07. jūnijā bibliotēka iegūst Klintaines vārdu. 2009. gada 01. jūlija bibliotēka kļūst par Pļaviņu bibliotēkas filiāle. Kopš 2021. gada 01. jūlija bibliotēka ir Aizkraukles Kultūras pārvaldes Pļaviņu bibliotēkas struktūrvienība.

Darbība:

Bibliotēka pagastā ir vienīgā kultūras un izglītības iestāde, kurai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Svarīgākie darbības virzieni: * komplektēt un uzturēt bibliotēkas krājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Klintaines bibliotēkas stratēģijai; * nodrošināt brīvu pieeju bibliotēkas krājumam un citai informācijai, neatkarīgi no lietotāja vecuma, fiziskā, ekonomiskā vai sociālā stāvokļa; *organizēt tematiskus pasākumu un izstādes, tādejādi piedāvājot bibliotēku vietu- kā brīvā laika un saskarsmes centru; * apzināt, sistematizēt un uzkrāt vietējo kultūras mantojumu; * sniegt konsultācijas, apmācības informācijas ieguvei, e-pakalpojumus un maksas pakalpojumus (drukāšana, kopēšana). Reizi mēnesī piegādāt Klintaines pagasta iedzīvotājiem, pēc pieprasījuma, grāmatas un periodiku līdz dzīvesvietai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Vienu reizi mēnesī visiem Klintaines pagasta iedzīvotājiem, pēc pieprasījuma, tiek piegādātas grāmatas un periodika līdz dzīvesvietai.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāze Letonika, www.letonika.lv
2. Datu bāze Lursoft laikrakstu bibliotēka, www.news.lv
3. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datoru un internetu
4. Apmācības e-pakalpojumu izmantošanā Internetbanka, Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskā deklarēšana u.c.
5. Dators un internets Datoru un interneta un bezvadu interneta izmantošana
6. Uzziņas un konsultācijas Tematisko, faktogrāfisko uzziņu izpilde un konsultācijas lauku saimniekiem ES maksājumos un finansēs
7. Starpbibliotēku abonents Var pasūtīt iespieddarbus, izmantojot SBA
8. Portatīvo datoru patapināšana Mērķis- izglītība, e-pakalpojumi u.tml.
9. Uzziņas un informācija pa mobilo tālruni 29485573
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
No maksas par pakalpojumiem ir atbrīvotas: * Trūcīgās un maznodrošinātās personas, uzrādot apliecinošu derīgu izziņu no sociālā dienesta, * Personas, kurām piešķirta invaliditāte, * Aizkraukles novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
1. Kopēšana/ Datorizdruka :
1.1. A4, Melnbalta No vienas puses - 0.12
1.2. A4, Melnbalta No abām pusēm - 0.14
1.3. A4, Krāsaina No vienas puses - 0.52
1.4. A3, Melnbalta No vienas puses - 0,24
1.5. A3, Melnbalta No abām pusēm - 0,30
1.6. A3, Krāsaina No vienas puses - 0,96
2. Skenēšana 0,14
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Klintaines pagasta pārvalde "Kūlīši", Klintaines pagasts, Aizkraukles novads, LV-5129 Juridisko personu īpašums 1853
Teritorijas kopējā platība (m2):

661,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8