Klintaines pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000104

Adrese:

Kūlīši, Stukmaņi, Klintaines pag., Pļaviņu nov., LV-5129

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29485573 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Pļaviņu pilsēta un novads
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli YouTube_Klintaines bibliotēka
Sociālie tīkli Slideshare.net_klintaines bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alita Kluša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0282

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

419A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1946. gada 7. jūnijā. Kopš dibināšanas bibliotēkā strādājuši septiņi darbinieki: Maija Urberga (07.06.1946- 05.02.1947.), Anna Buka (Apele) (05.02.1947. - 05.03.1949.), Nellija Lazdiņa (05.03.1949. -25.03.1950.), Ārija Jansone (25.03.1950.- 20.10.1956.), Dainis Magone (20.10.1956.- 01.09.1968.), Mirdza Rulle (01.09.1968. -01.02.1995.), Otīlija Bīriņa (01.02.1995.- 03.04.2006.), Alita Kluša (03.04.2006.- pašlaik).

Darbība:

Klintaines bibliotēka ir vienīgā kultūras un izglītības iestāde pagastā. Svarīgākie darbības virzieni: 1) klasisko bibliotēkas pakalpojumu sniegšana- grāmatu izsniegšana, saņemšana; uzziņas, SBA u.c. 2) e-pakalpojumu apmācība bibliotēkas lietotājiem; 3) dažādu pasākumu un konkursu organizēšana. Reizi mēnesī bibliotekārie pakalpojumi tiek sniegti pagasta attālākā ciemā Rīteros.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00
Otrdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00
Trešdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 08:00 14:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 9:30 līdz 12:00 izbraukums pie Rīteru ciema bibliotēkas lietotājiem.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāze Letonika, www.letonika.lv
2. Datu bāze Lursoft laikrakstu bibliotēka, www.news.lv
3. apmācības un konsultācijas apmācības darbam ar datoru un internetu
4. apmācības e-pakalpojumu izmantošanā internetbanka, Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskā deklarēšana u.c.
5. dators un internets datoru un interneta un bezvadu interneta izmantošana
6. uzziņas un konsultācijas tematisko, faktogrāfisko uzziņu izpilde un konsultācijas lauku saimniekiem ES maksājumos un finansēs
7. starpbibliotēku abonents var pasūtīt iespieddarbus izmantojot SBA
8. portatīvo datoru patapināšana mērķis- izglītība, e-pakalpojumi u.tml.
9. uzziņas un informācija pa mobilo taļruni 29485573
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
4. Skenēšana 0,14
5. Kopēšana/ datorizdruka A4, melnbalta, no vienas puses 0.12
6. kopēšana/datorizdruka A4, melnbalta, no abām pusēm 0.14
7. Kopēšana/ datorizdrukaizdruka A4, krāsaina, no vienas puses 0.52
8. Kopēšana/ datorizdruka A3, melnbalta,, no vienas puses 0,24
9. Kopēšana/ datorizdruka A3, melnbalta, no abām pusēm 0,30
10. Kopēšana/ datorizdruka, no vienas puses A3, krāsaina, no vienas puses 0,96
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1853

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Klintaines pagasta bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Rīteros
Teritorijas kopējā platība (m2):

661,9

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

218

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

165

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3436

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3135

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

301

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3807

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

901

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1681
Seriālizdevumi 2126
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 164

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 35
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

529

Izslēgto dokumentu kopskaits:

992

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4835

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 536 4733
Seriālizdevumi 371 408 74
Audiovizuālie resursi 10
Pārējie dokumenti 2 48 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 8 0
Bērnu grāmatas 25 34 978

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda