Kandavas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000784

Adrese:

Lielā iela 11, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63122625 28707309 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Sociālie tīkli facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Kārkliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374384

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1287

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

821A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Pirmās ziņas par publisku grāmatu krātuvi - Kandavas Sadraudzīgās biedrības bibliotēka dibināta 1908. gadā. 1922. gadā skolotājs Kārlis Veinbergs atvēra personīgo bibliotēku ar 1000 grāmatām.

Darbība:

Kandavas pilsētas bibliotēkas misija - sekmēt vietējās sabiedrības intelektuālās un garīgās izglītošanas nodrošināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Krājums Nodrošina brīvu pieeju krājumam
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
Datubāzes Letonika, Lursoft
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana (melnbalta) A4/A5 formāta lapaspuse EUR 0,14
2. Kopēšana (melnbalta) A3 formāta lapaspuse EUR 0,27
3 Printēšana (melnbalta) A4/A5 formāta lapaspuse EUR 0,14
4. Printēšana (melnbalta) A3 formāta lapaspuse EUR 0,27
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1925

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

144

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

700

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

75

Pārējie:

625

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12851

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11379

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1472

Virtuālais apmeklējums:

420

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19948

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

291

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7775
Seriālizdevumi 9090
Pārējie dokumenti 3083
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 128

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 51
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

894

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1094

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9894

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 260 459 9119
Seriālizdevumi 634 635 775
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 291

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2