Kandavas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000784

Adrese:

Lielā iela 11, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63122625 28707309 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Sociālie tīkli facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Kārkliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374384

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1287

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

821A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Pirmās ziņas par publisku grāmatu krātuvi - Kandavas Sadraudzīgās biedrības bibliotēka dibināta 1908. gadā. 1922. gadā skolotājs Kārlis Veinbergs atvēra personīgo bibliotēku ar 1000 grāmatām.

Darbība:

Kandavas pilsētas bibliotēkas misija - sekmēt vietējās sabiedrības intelektuālās un garīgās izglītošanas nodrošināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājums Nodrošina brīvu pieeju krājumam
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3 Datubāzes Letonika, Lursoft
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - Melnbalta A4/ A5 formāta lapaspuse - EUR 0,17
2. Kopēšana - Melnbalta A3 formāta lapaspuse - EUR 0,28
3 Printēšana - Melnbalta A4/ A5 formāta lapaspuse - EUR 0,17
4. Printēšana - Melnbalta A3 formāta lapaspuse - EUR 0,28
5. Skenēšana - Melnbalta A4/ A5 lapaspuse - EUR 0,15
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

144

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

761

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

91

Pārējie:

670

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8755

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7901

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

854

Virtuālais apmeklējums:

1280

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12171

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

96

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6598
Seriālizdevumi 5573
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 96

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

879

Izslēgto dokumentu kopskaits:

730

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9990

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 268 111 9238
Seriālizdevumi 611 619 752
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 350

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3