Kandavas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000784

Adrese:

Lielā iela 11, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63122625 28707309 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Sociālie tīkli facebook
Citas iestādes vietne Kandava un pagastu apvienība
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Kārkliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374384

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1287

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

821A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Pirmās ziņas par publisku grāmatu krātuvi - Kandavas Sadraudzīgās biedrības bibliotēka dibināta 1908. gadā. 1922. gadā skolotājs Kārlis Veinbergs atvēra personīgo bibliotēku ar 1000 grāmatām.

Darbība:

Kandavas pilsētas bibliotēkas misija - sekmēt vietējās sabiedrības intelektuālās un garīgās izglītošanas nodrošināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājums Nodrošina brīvu pieeju krājumam
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3 Datubāzes Letonika, Lursoft
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana - Melnbalta A4/ A5 formāta lapaspuse - EUR 0,17
2. Kopēšana - Melnbalta A3 formāta lapaspuse - EUR 0,28
3 Printēšana - Melnbalta A4/ A5 formāta lapaspuse - EUR 0,17
4. Printēšana - Melnbalta A3 formāta lapaspuse - EUR 0,28
5. Skenēšana - Melnbalta A4/ A5 lapaspuse - EUR 0,15
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

144

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

600

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

561

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6493

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6395

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Virtuālais apmeklējums:

852

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9917

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6570
Seriālizdevumi 2775
Pārējie dokumenti 572
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 99

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

777

Izslēgto dokumentu kopskaits:

746

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

10021

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 225 135 9328
Seriālizdevumi 552 611 693
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 375

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2021.gada beigās:

1

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 22 22