Jelgavas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000061

Adrese:

Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63046721 @ 63046721
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lāsma Zariņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000210300

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.11.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0142

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

29B

Akreditācijas datums:

19.12.2016

Akreditācijas termiņš:

19.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Pirmā pilsētas pašvaldības uzturētā bibliotēka Jelgavā dibināta 1920.gadā. Tā atradās pilsētas centrā. Domes sēdē 23.aprīlī valde atvēl 10000 rubļu bibliotēkas ierīkošanai un turpmāk ik mēnesi 1500 rubļu tekošiem izdevumiem. Bibliotēkas komisija rosīgi darbojas un jau 10.jūnijā Zaļā ielā 12 pilsētas brīvlasītava un bibliotēka sagaida savus pirmos lasītājus. Bibliotēka atvērta katru dienu no 4 līdz 10 vakarā, lasītāju rīcībā ir ap 500 grāmatu un 12 nosaukumu laikrakstu trijās valodās.

Darbība:

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir lielākā publiskā bibliotēka Zemgalē, Jelgavas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēku metodiskais centrs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena, bibliotēka slēgta. Vasarā darba laiks tiek mainīts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs Aptver 61 bibliotēku krājumus: 4 pilsētas pašvaldības bibliotēkas, 22 Jelgavas novada pašvaldību bibliotēkas, 34 skolu bibliotēkas un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra bibliotēkas
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm un darbam ar datoru un internetu
4. Ierīces un datortehnika iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Lasītavā piedāvā ierīces un datortehniku, bezmaksas konsultācijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
5. Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/
6. Datu bāzes tiešsaistē Elektroniskais kopkatalogs, Jelgavas novadpētniecība,Ievērojami cilvēki Jelgavas novadā, Periodiskie izdevumi 2019, Retrospektīvā periodisko izdevumu datu bāze
7. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
9. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Jelgavas pilsētas bibliotēkā, var pasūtīt , izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
10. Izstāžu zāle Publiski pieejama mākslas ekspozīcija
11. Jauno grāmatu diena Katra mēneša 3.ceturtdiena
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana,melnbalta A4 0,10 EUR
2. Kopēšana, krāsaina A4 no 0,25 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1917

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

5112

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1223

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

60

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

4805

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1193

Pārējie:

3612

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

57006

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

52353

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4653

Virtuālais apmeklējums:

15464

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

111231

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8249

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 88382
Seriālizdevumi 16737
Audiovizuālie resursi 6015
Kartogrāfiskie materiāli 38
Nošizdevumi 40
Nepublicētie dokumenti 3
Pārējie dokumenti 15
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 599
Bērnu grāmatas 1244

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 714
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 139
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 575

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3585

Izslēgto dokumentu kopskaits:

6561

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

96438

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2420 5528 86615
Seriālizdevumi 874 901 3349
Audiovizuālie resursi 259 130 5170
Kartogrāfiskie materiāli 4 78
Nošizdevumi 12 2 1194
Attēlizdevumi 2 8
Nepublicētie dokumenti 5 6
Pārējie dokumenti 9 16
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 340 24 2080

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 50
Darbiniekiem 25
Lasītājiem 25
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

9

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 6
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

6

Skeneru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

5

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

5

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 81 2 83
Teksta dokumenti - Lappuses 324 18 342
Attēlizdevumi 17 17