Jelgavas Pārlielupes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000063

Adrese:

Loka maģistrāle 17, Jelgava, LV-3004

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63011829 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Pārlielupes bibliotēkas emuārs
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa portālā Draugiem.lv
Sociālie tīkli Bibliotēkas twittera konts
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aiga Volkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000685296

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.06.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0303

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

79B

Akreditācijas datums:

19.12.2016

Akreditācijas termiņš:

18.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1948.gada 1.oktobrī kā Jelgavas 2.bibliotēka Rīgas ielā 20a, lasītājiem atvērta 1949.gada aprīļa sākumā. Kopš 1996.gada atrodas Loka maģistrālē 17. No 1999.gada līdz 2016.gada aprīļa beigām tās nosaukums ir Bibliotēka "Pārlielupe", pēc tam - Jelgavas Pārlielupes bibliotēka. Bibliotēka ir Jelgavas pilsētas bibliotēkas filiāle.

Darbība:

Grāmatu, DVD un periodikas izsniegšana lasīšanai uz vietas un mājās, dokumentu melnbaltā un krāsu kopēšana un datorizdruka, dokumentu skenēšana, datoru un interneta izmantošana, uzziņu meklēšana, konsultēšana par interneta resursiem, bibliotēkas krājumu un datu bāzēm. Aktivitāšu organizēšana un to atspoguļošana bibliotēkas emuārā, twitterī un portālā draugiem.lv. Drukātā un elektroniskā informācijas krājuma nodrošināšana un pārvaldīšana mikrovides sabiedrības izglītības, izklaides un aktuālām informācijas vajadzībām. Lasītāju iesaiste izstāžu, radošo darbnīcu un aktivitāšu organizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdienā ir Spodrības diena, kad bibliotēka ir slēgta. No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka slēgta pirmdienās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas krājuma izsniegšana uz mājām Grāmatu, žurnālu, nedēļas laikrakstu, DVD izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi Jaunāko žurnālu un laikrakstu lasīšana uz vietas, uzziņu fonda (enciklopēdijas, vārdnīcas) izmantošana uz vietas.
3. Grāmatu rezervēšana Pieteikšanās internetā vai personīgi uz grāmatu vai DVD, kas atrodas bibliotēkas plauktā vai izsniegta citam lasītājam.
4. Datora un interneta izmantošana Interneta pakalpojumu un datorprogrammu izmantošana.
5. Interneta apmācība Kopš 2009.gada interneta pamatzināšanu apmācība senioriem (55+) grupās.
6. Svītrkodētas lasītāju kartes izgatavošana Kopš 2012.gada katram reģistrētajam lasītājam izgatavo laminētu lasītāja karti ar fotogrāfiju un lasītāja kartes numura svītrkodu.
7. Grāmatu izstādes Tematiskas grāmatu kopas lasīšanas veicināšanai, kā arī rakstnieku jubileju atzīmēšanai.
8. Lasītāju darbu izstādes Kopš 2011.gada lasītāji atklāj savu talantu, izliekot savu darbu izstādes: rokdarbus, fotogrāfijas, gleznas, zīmējumus,u.c.
9. Radošās darbnīcas Kopš 2012.gada tematiski praktiskas nodarbības konkrētu iemaņu izkopšanai un krājuma popularizēšanai.
10. Ekskursijas Pirmskolas un sākumskolas bērnu iepazīstināšana ar bibliotēku un tās iespējām.
11. Bibliotēkas socialie mediji Kopš 2007.gada bibliotēkas bloga/emuara, draugiem.lv bibliotēkas lapas un bibliotēkas twitter konta papildināšana ar aktualitātēm bibliotēkā.
12. Dāvinājumu plaukts Grāmatu plaukts, kuru katrs var papildināt un no tā jebkuru grāmatu nest uz mājām uz visiem laikiem.
13. Konsultācijas Bibliotekāru konsultācijas par krājumu, internetu un datu bāzu izmantošanu.
14. Tematiskas aktivitātes Bibliotekāru organizēti pasākumi par lasītājiem interesējošiem tematiem.
15. Bērnu un vecāku žurija Republikānisks projekts lasīšanai veicināšanai.
16. Wifi internets Bezvadu internets, kuram jebkurā bibliotēkas telpā var pieslēgties ar savu datoru vai viedtālruni.
17. Datu bāzu izmantošana No bibliotēkas publiskajiem datoriem var izmantot abonētās datu bāzes Letonika.lv, News.lv, EBSCO, Britannica
18. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām, ja tādu nav pašu krājumā.
19. Citas bibliotēkas grāmatu pieņemšana Jelgavas pilsētas, Miezītes, Pārlielupes un Bērnu bibliotēku lasītāji var ņemt grāmatas vienā bibliotēkā, bet nodot jebkurā no šīm 4 bibliotēkām.
20. Autorizēts lasītājs Lasītājs, kuram bibliotēkā piešķir paroli, lai internetā var sekot izmaiņām savā bibliotēkas kontā. Var attālināti rezervēt sev izdevumu un pagarināt izsnieguma termiņu.
21. Invalīdu apkalpošana mājās Invalīdiem ar kustību traucējumiem piegādā literatūru uz mājām pēc savstarpējas vienošanās.
22. Pūcītes skola Republikānisks projekts 3gadnieku iepazīstināšanai ar grāmatu un bibliotēku
23. Dekupāžas klubiņš Augstvērtīgai brīvā laika pavadīšanai un lietišķās mākslas prasmju izkopšanai darbspējīga vecuma lasītājiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

393,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1872

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

684

Pārējie:

1188

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15380

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10093

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5287

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

29451

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5005

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 21353
Seriālizdevumi 6982
Audiovizuālie resursi 1067
Kartogrāfiskie materiāli 25
Nošizdevumi 8
Pārējie dokumenti 16
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 29
Bērnu grāmatas 3696

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1835

Izslēgto dokumentu kopskaits:

7740

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

22657

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1150 5299 20753
Seriālizdevumi 566 2428 1313
Audiovizuālie resursi 102 13 548
Kartogrāfiskie materiāli 4 27
Nošizdevumi 2 4
Pārējie dokumenti 11 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 218 5456 6323

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 4
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft