Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000353

Adrese:

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65237392 29554991 @ 65236648
Bibliotēkā 65231448 20046578 @
Bibliotēkā 65236009 20046579 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Iestādes vietne Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils kultūras pārvalde
Elektroniskais katalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Vienotais meklētājs 1188 Uzziņu portāls
Citas iestādes vietne UNESCO Latvijas dārgumi
Bibliotēkas vietne Jēkabpils stāsti
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Vienotais meklētājs Google maps
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Renāte Lenša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000024205

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1571

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

300A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1921.gadā, kā Jēkabmiesta Izglītības biedrības bibliotēka. 1947.gadā tiek izveidota bibliotēkas bērnu nodaļa.

Darbība:

Bibliotēka piedāvā lasāmvielu izklaidei un mācībām, bezmaksas datortehnikas izmantošanu un piekļuvi internetam. Elektroniskais katalogs nodrošina piekļuvi informācijai par krājumu attālināti, reģistrētiem lietotājiem, arī iespēju rezervēt interesējošos izdevumus. Bibliotēkā pieejami elektroniskie resursi, ko nodrošina Valsts Vienotā bibliotēku informācijas sistēma un trīs abonētas datubāzes. Sniedzam uzziņas un konsultācijas literatūras izvēlē, elektronisko resursu un valsts e-pārvaldes pakalpojumu lietošanā. Bērnu literatūras nodaļa piedāvā ne tikai literatūru lasīšanai, bet regulāri arī izzinošus konkursus, lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās darbnīcas. Novadpētniecības darbs tiek popularizēts pasākumos un izstādēs. Bibliotēka ir kļuvusi par pulcēšanās vietu Jēkabpils novadpētniekiem, kuri bagātina bibliotēkas zināšanas lokālajā kultūrvēsturē. Sadarbība vainagojas ar kopēju projektu realizēšanu un kopīgiem pasākumiem. Vairākus gadus bibliotēka darbojas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīklā “Stāstu bibliotēkas” un Bērnu literatūras centra rosinātajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00 Jūlijā - augustā slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā - Lietotāju apkalpošanas nodaļa slēgta - Spodrības diena. Bērnu literatūras nodaļas (Pasta iela 39) darba laiks: P. 10:00-18:00 O. 10:00-18:00 T. 10:00-18:00 C. 10:00-18:00 P. 10:00-18:00 S. 10:00-16:00 Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Bērnu literatūras nodaļa slēgta - Spodrības diena. Jūnijā - augustā slēgta sestdienās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft, EBSCO
3. Apmācības, konsultācijas un uzziņas Bezmaksas apmācība darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, e-pakalpojumu izmantošanu. Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4. Elektroniskais katalogs Bibliotēkas elektroniskais katalogs, nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēkas krājumā un Novadpētniecības datubāzē, sniedz iespēju attālināti rezervēt dokumentus un pagarināt lietošanas termiņu
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Tematiski pasākumi un izstādes Apmeklēt bibliotēkas rīkotās un veidotās izstādes, piedalīties bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Melnbaltā un krāsainā kopēšana Cena atkarībā no lapas formāta - EUR 0.07 - EUR 1.60
2. Melnbaltā un krāsainā printēšana Cena atkarībā no printējamā dokumenta - EUR 0.07 - EUR 1.60
3. Brošēšana Dokumentu iešūšana ar spirāli, cena atkarībā no brošējamo lappušu skaita un brošēšanā izmantotajiem materiāliem - EUR 0.75 - EUR 4.01
4. Laminēšana Papīra laminēšana, cena atkarīga no laminējama materiāla formāta un materiāliem - EUR 0.61 - EUR 1.20
5. Izstāžu un tikšanās zāles noma Izstāžu un tikšanās zāles noma semināriem, pasākumu organizēšanai - EUR 9.- (viena stunda)
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām. Lasītājs sedz atpakaļ sūtīšanas izdevumus.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
http://www.jpb.lv/
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa Pasta iela 39, Jēkabpils, LV-5201 Fizisko personu īpašums 1883
Jēkabpils pilsētas bibliotēka Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201 Pašvaldības īpašums 1872
Teritorijas kopējā platība (m2):

1308

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

641

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

60

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

3340

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1196

Pārējie:

2144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

45936

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

27506

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18430

Virtuālais apmeklējums:

5165

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

59217

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

18480

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 38235
Seriālizdevumi 18271
Audiovizuālie resursi 20
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 2625
Elektroniskie resursi 62
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 12648

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 249
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 246

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2359

Izslēgto dokumentu kopskaits:

11426

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

60566

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 925 5868 43004
Seriālizdevumi 1416 4927 15207
Audiovizuālie resursi 100
Kartogrāfiskie materiāli 7
Nošizdevumi 1 11 11
Attēlizdevumi 6 61
Pārējie dokumenti 614 2083
Elektroniskie resursi 17 93
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 284 2359 6521

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 36
Darbiniekiem 17
Lasītājiem 19
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

4

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

65

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 5605 7 5612
Teksta dokumenti - Lappuses 7822 15 7837
Attēlizdevumi 2259 297 2556