Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000353

Adrese:

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65237392 29554991 @ 65236648
Bibliotēkā 65231448 20046578 @
Bibliotēkā 65236009 20046579 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Iestādes vietne Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jēkabpils kultūras pārvalde
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Vienotais meklētājs 1188 Uzziņu portāls
Citas iestādes vietne UNESCO Latvijas dārgumi
Bibliotēkas vietne Jēkabpils stāsti
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Vienotais meklētājs Google maps
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Renāte Lenša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1571

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

300A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1921.gadā, kā Jēkabmiesta Izglītības biedrības bibliotēka. 1947.gadā tiek izveidota bibliotēkas bērnu nodaļa.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00 Jūlijā - augustā slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā - Lietotāju apkalpošanas nodaļa slēgta - Spodrības diena. Bērnu literatūras nodaļas (Pasta iela 39) darba laiks: P. 10:00-18:00 O. 10:00-18:00 T. 10:00-18:00 C. 10:00-18:00 P. 10:00-18:00 S. 10:00-16:00 Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Bērnu literatūras nodaļa slēgta - Spodrības diena. Jūnijā - augustā slēgta sestdienās.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft, EBSCO
3. Apmācības, konsultācijas un uzziņas Bezmaksas apmācība darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, e-pakalpojumu izmantošanu. Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4. Elektroniskais katalogs Bibliotēkas elektroniskais katalogs, nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēkas krājumā un Novadpētniecības datubāzē, sniedz iespēju attālināti rezervēt dokumentus un pagarināt lietošanas termiņu
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Tematiski pasākumi un izstādes Apmeklēt bibliotēkas rīkotās un veidotās izstādes, piedalīties bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Melnbaltā un krāsainā kopēšana Cena atkarībā no lapas formāta EUR 0.07 - EUR 1.60
2. Melnbaltā un krāsainā printēšana Cena atkarībā no printējamā dokumenta EUR 0.07 - EUR 1.60
3. Brošēšana Dokumentu iešūšana ar spirāli, cena atkarībā no brošējamo lappušu skaita un brošēšanā izmantotajiem materiāliem EUR 0.75 - EUR 3.-
4. Laminēšana Papīra laminēšana, cena atkarīga no laminējama materiāla formāta un materiāliem EUR 0.61 - EUR 1.20
5. Izstāžu un tikšanās zāles noma Izstāžu un tikšanās zāles noma semināriem, pasākumu organizēšanai EUR 9.- (viena stunda)
6. Starpbibliotēku abonements Starpbibliotēku abonements, iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām lasītājs sedz atpakaļ sūtīšanas izdevumus
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
http://www.jpb.lv/
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1872

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērnu Literatūras nodaļa, Pasta iela 39 Fizisko personu īpašums 1883
Teritorijas kopējā platība (m2):

1308

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

641

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

60

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

3602

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1138

Pārējie:

2464

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

47504

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

30152

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17352

Virtuālais apmeklējums:

4395

Sociālo tīklu apmeklējums:

4964

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

64458

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

19862

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 39130
Seriālizdevumi 23068
Audiovizuālie resursi 26
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 12
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2208
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 12835

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

55

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2434

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4649

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

71092

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 47801 1012 235 48578
Seriālizdevumi 22433 1421 4345 19509
Audiovizuālie resursi 99 99
Kartogrāfiskie materiāli 6 6
Nošizdevumi 18 18
Attēlizdevumi 70 1 71
Pārējie dokumenti 2835 69 2766
Elektroniskie resursi 45 45
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8310 230 92 8448

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 37
Darbiniekiem 18
Lasītājiem 19
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

4

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

6

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 58
Pieejamas publiski internetā 1
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 2128 3477 5605
Teksta dokumenti - Lappuses 2206 5616 7822
Attēlizdevumi 3029 330 2259

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

99

Tematiskie pasākumi:

64

Projektizstrāde:

1