Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000372

Adrese:

Svīres, Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65228160 22328301 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agra Ozoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010433990

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.12.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1580

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

103A

Akreditācijas datums:

07.06.2012

Akreditācijas termiņš:

07.06.2017

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Rubeņu bibliotēka dibināta 01.01.1947.gadā un bez pārtraukumiem darbojas līdz pat šim laikam un joprojām atrodas tanī pat vietā un ēkā.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas apkalpo vietējā pagasta iedzīvotājus, nodrošina lietotājiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu, saskaņā ar apstiprinātajiem "Bibliotēkas lietošanas noteikumiem".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12.00 - 12.30

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1892

Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1887

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1473

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

414

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4624

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

93

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1716
Seriālizdevumi 2908
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 93

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

557

Izslēgto dokumentu kopskaits:

771

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5748

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 168 447 4600
Seriālizdevumi 389 324 1131
Pārējie dokumenti 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 35 366

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google