Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000372

Adrese:

Svīres, Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

Darbojās 2018.gadā:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pārtraukums no 12.00 - 12.30

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1892

Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

187

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1865

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1529

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

336

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5273

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

192

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2243
Seriālizdevumi 3030
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 146

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 92
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 88
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

560

Izslēgto dokumentu kopskaits:

579

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5962

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4822 165 110 4877
Seriālizdevumi 1134 395 463 1066
Audiovizuālie resursi 2 2
Pārējie dokumenti 23 6 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 397 12 24 385

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

11

Tematiskie pasākumi:

9