Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000369

Adrese:

Mežvijas, Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV-5223

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29822591 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapa
Citas iestādes vietne Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli draugiem.lv
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Lācīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010430528

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1577

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Leimaņu bibliotēkas nodaļa Leimaņos Leimaņu TN, p/n Leimaņi, Jēkabpils novads, LV - 5223

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

205B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

1948.g. ( pēc inventāra grāmatas pirmā ieraksta). Jēkabpils zonālā arhīva izziņā(Nr.9-3/L-1179-jur. 12.09.2007.) varam izlasīt , ka Jēkabpils apriņķa DDP izpildu komitejas kultūras un izglītības darba nodaļas bibliotēku atskaitēs par 1947. gadu ir atrodama arī Biržu pagasta Leimaņu ciema bibliotēkas atskaite.

Darbība:

Leimaņu pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas centrs pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēkas mērķis – sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, veicināt viņu izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 09:00 15:00 Nodaļā Leimaņos
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien - Pusdienlaiks no 12.30 - 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas ar datoru un internetu
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Leimaņu bibliotēka "Mežvijas", Mežgale, Leimaņu pag,. Jēkabpils nov. Pašvaldības īpašums 1977
Leimaņu bibliotēkas nodaļa Leimaņos Leimaņu tautas nams Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

617

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

185

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1977

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1708

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

269

Virtuālais apmeklējums:

60

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5210

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

374

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1990
Seriālizdevumi 3144
Audiovizuālie resursi 75
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 385

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 87
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

763

Izslēgto dokumentu kopskaits:

573

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8583

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 275 152 6926
Seriālizdevumi 481 421 1593
Audiovizuālie resursi 49
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 7 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 89 12 1246

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2