Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000359

Adrese:

Kamenes, Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20380144 29869741 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vietne
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jēkabpils novada pašvaldības vietne
Citas iestādes vietne www.kulturasdati.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Grigorjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010430496

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.12.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1564

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

298A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pārbaudot Dignājas individuālās uzskaites grāmatas konstatēts, ka pirmais ieraksts ar minētu gadu un datumu ir izdarīts 1949.gada aprīlī inventāra grāmatā Nr. 1. Pamats- Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņa.

Darbība:

Dignājas bibliotēka ir informācijas un izglītības centrs pagasta iedzīvotājiem, kurs dot iespēju piekļūt visai informācijai, kura atrodas bibliotēkā. Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami visiem apmeklētājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2. Uzziņas un informācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
3. Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām un izmantošana uz vietas
4. Datubāzes bezmaksas piekļuve abonētājām datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. kopēšana A4formāta 1 menbalta lapa 0.07EUR
2. kopēšana A4 formāta 1 krāsaina lapa 0.28EUR
3. izdruka no datora A4 formāta 1 melnbalta lapa 0.07EUR
4. izdruka no datora A4 formāta 1 krāsaina lapa 0.14EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

47

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1432

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1066

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

366

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4348

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

296

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1317
Seriālizdevumi 3031
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 225

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 78

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

476

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4784

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 112 3860
Seriālizdevumi 364 920
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 18 715

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2