Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000359

Adrese:

"Kamenes", Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29869741 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Grigorjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900038741

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2022

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1564

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

298B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Pārbaudot Dignājas individuālās uzskaites grāmatas konstatēts, ka pirmais ieraksts ar minētu gadu un datumu ir izdarīts 1949.gada aprīlī inventāra grāmatā Nr. 1. Pamats- Jēkabpils zonālā valsts arhīva izziņa.

Darbība:

Dignājas bibliotēka ir informācijas un izglītības centrs pagasta iedzīvotājiem, kurs dot iespēju piekļūt visai informācijai, kura atrodas bibliotēkā. Bibliotēkas pakalpojumi ir pieejami visiem apmeklētājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
2. Uzziņas un informācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
3. Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām un izmantošana uz vietas
4. Datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētājām datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

143

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1719

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1566

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

153

Virtuālais apmeklējums:

60

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3248

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

400

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1508
Seriālizdevumi 1738
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 400

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

485

Izslēgto dokumentu kopskaits:

643

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4883

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 160 275 3808
Seriālizdevumi 325 368 1069
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 33 84 649

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1