Irlavas pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000795

Adrese:

Svēteļi, Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63132869 25757377 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma biblioteka
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Podniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000053581

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1281

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

585A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Pirmās ziņas par publisku grāmatu krātuvi Irlavas pagastā ir no 1896. gada, kad Irlavas biedrību namā darbojās grāmatu galds. Pēc Latvijas Valsts vēstures arhīva izsniegtās izziņas pirmā dibinātā bibliotēka Irlavas pagastā ir Irlavas kultūras biedrības ,,Stars” bibliotēka, kas atradusies Irlavas pagasta biedrību namā un dibināta 1920.gadā. Irlavas ciema bibliotēka ar 1981. g. Irlavas ciema 1. bibliotēka līdz pat 1983. g. atradās Irlavas biedrību nama, vēlāk sauktajā kultūras nama, ciema padomes, telpās. No 1983. līdz 1997. g. vēsturiskajā Irlavas skolotāju semināra ēkā, bet no 1997. g. līdz šim laikam Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes ēkā.

Darbība:

Bibliotēkas misija – būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām.Padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus Irlavas pagasta teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Attīstības mērķis – klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas un kultūras mantojuma apzināšanu, popularizēšanu un saglabāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Sestdienās, svētdienās un spodrības dienā, katra mēneša pēdējā trešdienā - bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Pusdienas pārtraukums no plkst 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Uzziņas. Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Bezmaksas piekļuve datubāzēm Lursoft (laikrakstu bibliotēka) un Letonika.lv
3. Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana Grāmatu, perodisko izdevumu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma no bibliotēkas krājuma.
5. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonentu (SBA) kārtā.
6. Izstādes un pasākumi Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
7. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana/ printēšana Melnbalta A4 formāta lapa no vienas puses - EUR 0.05
2. Kopēšana/ printēšana Melnbalta A4 formāta lapa no abām pusēm - EUR 0.07
3. Kopēšana/ printēšana Melnbalta A3 formāta lapa no vienas puses - EUR 0.06
4. Kopēšana/ printēšana Melnbalta A3 formāta lapa no abām pusēm - EUR 0.08
5. Kopēšana/ printēšana Krāsaina A4 formāta lapa no vienas puses - EUR 0.08
6. Kopēšana/ printēšana Krāsaina A4 formāta lapa no abām pusēm - EUR 0.10
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

194

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

47

Pārējie:

147

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2903

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2238

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

665

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6921

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

532

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2708
Seriālizdevumi 4185
Pārējie dokumenti 28
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 277

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

688

Izslēgto dokumentu kopskaits:

752

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

10945

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 264 99 7955
Seriālizdevumi 423 653 2985
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 55 13 569

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1