Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012885

Adrese:

Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64871292 28338041 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maruta Bitīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1613900131

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1333

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2932

Akreditācijas datums:

13.06.2014

Akreditācijas termiņš:

12.06.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1950. 1950.gada 13.jūnijā, izveidojoties Ērgļu rajonam, ar valdības dekrētu Burtnieku 7.gadīgo skolu pārveido par Ērgļu vidusskolu.

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Ērgļu vidusskolas licencēto izglītības programmu mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Bibliotēkas darbības pamatvirzieni: - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; - bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: - sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu izkopšanu, patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi; - nodrošināt brīvu pieeju informācijai un veikt bibliotēkas lietotāju informacionālo un bibliogrāfisko apkalpošanu; - attīstīt skolēnu informācijprasmes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Skenēšana Dokumentu un fotoattēlu skenēšana
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Printēšana Mācību materiālu printēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Teritorijas kopējā platība (m2):

4366

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

153,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

255

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

218

Pārējie:

37

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4239

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

718

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3521

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5174

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4372

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5163
Audiovizuālie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2827

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

241

Izslēgto dokumentu kopskaits:

442

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13246

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 241 442 13183
Audiovizuālie resursi 63
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 239 442 5129

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1