Emīlijas Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000121

Adrese:

"Pagastmāja", Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., LV-5109

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29420733 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Aizkraukles novada centrālā bibliotēka
Vienotais meklētājs Kultūras datu karte
Bibliotēkas vietne Emīlijas Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook konts Vietalvas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Brašus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV4090074812

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.03.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0299

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

700B

Akreditācijas datums:

23.10.2020

Akreditācijas termiņš:

23.10.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Vietalvas bibliotēka dibināta 1945.gada 12.novembī. Sākotnēji Vietalvas bibliotēkas atrašanās adrese bija “Kaņepēs”- kādreizējā Vietalvas ciema izpildkomitejas telpās. Lai nākamās paaudzes atminētos Vietalvas pagasta rakstnieces Emīlijas Prūsas vārdu, vietalvieši atbalstīja ierosinājumu nosaukt bibliotēku rakstnieces vārdā. Vēlāk bibliotēka tika pārvietota uz daudzdzīvokļu mājas “Brūklenes” pirmo stāvu. No 2018. gada sākuma E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka tika pārvietota pagasta pārvaldes ēkā “Pagastmāja”. No 2021.gada 1. jūnijā pēc Administratīvās teritoriālās reformas E. Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka pilda savas funkcijas kā Aizkraukles novada Pļaviņu bibliotēkas filiālbibliotēka.

Darbība:

No 2022. gada 1. februāra bibliotēkai tika piesaistīta VPVKAC Vietalva filiāle, līdz ar to tika piesaistīti vairāk apmeklētāju un apmeklētajiem pieejami dažādi valsts un pašvaldības pakalpojumi. Vietalvas pagasta Emīlijas Prūsas vārdā nosauktā bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12.00-12.45
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12.00-12.45
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12.00-12.45
Piektdiena 08:00 15:00 Pusdienu pārtraukums 12.00-12.45
Papildu informācija:

Pēc pieprasījuma 1 reizi mēnesī notiek grāmatu maiņa iedzīvotājiem, kuri nevar paši nokļūt līdz bibliotēkai. Katra mēneša 2 ceturtdiena-spodrības jeb metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Bibliotēkas apmeklēšana un lasītājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā, konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu. No 2022. gada februāra piejami arī VPVKAC Vietalva e-pakalpojumi, konsultācijas.
1. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft, Delfi abonements Bezmaksas piekļuve interneta datubāzēm
2. Apmācības un konsultācijas datorprasmju apgūšana, nepieciešamo resursu meklēšana, internetbankas pakalpojumi un citi e-pakalpojumi . Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu, e-pakalojumiem
3. Datori un internets. Lietotājiem pieejami 3 datori. Datoru ar interneta pieslēgumu un WI-fi izmantošana bez maksas
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu nodošanas temiņu pagarināšana pa tālruni 29420733, e-pastu vietalvas_biblioteka@inbox.lv vai pašiem autorizējoties ar piešķirtajiem autorizācijas rīkiem Aizkraukles bibliotēku kopkatalogā .
5. Grāmatu, citu dokumentu izmantošanu bibliotēkā un izsniegšana uz mājām Bez maksas var saņemt grāmatas vai periodiskos izdevumus lasīšanai mājās
6. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav novada bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, pa mobilo tālruni 29420733 vai e-pastu vietalvas_biblioteka@inbox.lv
8. E-grāmatas var lasīt mājās vai uz vietas Vietalvas bibliotēkā autorizējoties ar piešķirtajiem lietotāja autorizācijas datiem 3TD
9. Tematiskās, literārās un mākslas darbu izstādes Izstādes apskatāmas bez maksas vismaz 1 x mēnesī
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Drukāšana un kopēšana uz A4 un A3 formāta papīra lapas. Izcenojums pēc Aizkraukles novada domes lēmuma Nr.838
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

142

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2893

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1974
Pieaugušie 1293
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 681
Virtuālais apmeklējums 919
Digitālie pakalpojumi 905
Bibliotēkas tīmekļa vietne 55
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 850
Datubāzu apmeklējums 14
Abonētās 14

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3790

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

800

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3790
Grāmatas 2447
Seriālizdevumi 1293
Pārējās krājuma vienības 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 800
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 57
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

499

Izslēgto dokumentu kopskaits:

541

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4740

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 498 541 4737
Grāmatas 202 266 3648
Seriālizdevumi 296 275 1089
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 3
Datubāzes (skaits) 1 3
Abonētās 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 111 1112

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1