Džūkstes pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000791

Adrese:

"Atmodas" - 18, Pienava, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26275277 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inita Britāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052707

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.06.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

859A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Darbība:

Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu neierobežotu literatūras un IT tehnoloģiju saņemšanu,sniedzot visiem pieejamus bezmaksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00
Piektdiena 09:00 18:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00
Sestdiena 09:00 17:00 Pārtraukums no 13:00 līdz 14:00
Papildu informācija:

Svētdiena, Pirmdiena brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāja reģistrācija bibliotēkā
2. Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas bibliotēkā.
3. Lietotājiem paredzēto pakalpojumu t.sk. datoru ,interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība,iekārtu un aprīkojuma lietošana ir bez maksas
4. Bibliotēku,literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. A4 formāta izdruka 0.07 EUR
2. A4 formāta izdruka,kopēšana no abām pusēm 0.10EUR
3. Krāsaina atēla izdruka A4 formāta 1 lapa 1.14EUR
4. Krāsaina atēla izdruka A4 formāta 1/4 daļa no lpp. 0.28EUR
5. Krāsaina atēla izdruka A4 formāta 1/2 no lpp. 0.57EUR
6. Krāsaina atēla izdruka A4 formāta 3/4no lpp 0.85EUR
7. Dokumentu skenēšana par vienu vienību 0.28EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

99

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

77

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1458

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

976

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

482

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2365

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

250

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 632
Seriālizdevumi 1185
Attēlizdevumi 483
Pārējie dokumenti 65
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 180

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

686

Izslēgto dokumentu kopskaits:

720

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5327

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 246 290 4885
Seriālizdevumi 440 430 440
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 51 35 1373

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1