Džūkstes pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000791

Adrese:

Atmodas-18, Pienava, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26275277 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma reģiona el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inita Britāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052707

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.06.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

859A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

1970. gads

Darbība:

Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu neierobežotu literatūras un IT tehnoloģiju saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00 13.00-14.00 pusdienlaiks
Trešdiena 09:00 18:00 13.00-14.00 pusdienlaiks
Ceturtdiena 09:00 18:00 13.00-14.00 pusdienlaiks
Piektdiena 09:00 18:00 13.00-14.00 pusdienlaiks
Sestdiena 09:00 17:00 13.00-14.00 pusdienlaiks
Papildu informācija:

Svētdiena, pirmdiena brīvdienas

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija bibliotēkā, lasītāju kartes izsniegšana.
2. Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas bibliotēkā.
3. Interneta, Wi Fi pakalpojumi.
4. Lietotāju apmācība un konsultēšana par bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem un to lietošanu.
5. Bibliotēku,literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. A4 formāta izdruka,kopēšana no abām pusēm. 0.10 EUR
2. A4 formāta izdruka, kopēšana no vienas puses. 0.07 EUR
3. Krāsaina attēla izdruka A4 formāta 1 lapa 1.14 EUR
4. Dokumentu skanēšana par vienu vienību 0.28 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

106

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

78

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2542

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1551

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

991

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3027

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

256

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 729
Seriālizdevumi 1701
Attēlizdevumi 506
Pārējie dokumenti 91
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 136

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 73
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 71
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

661

Izslēgto dokumentu kopskaits:

601

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5318

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 179 140 4834
Seriālizdevumi 482 461 482
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 55 15 1310

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1