Džūkstes pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000791

Adrese:

Atmodas-18, Pienava, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26275277 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inita Britāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052707

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.06.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

859A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Darbība:

Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu,neierobežotu literatūras un IT tehnoloģiju saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 18:00 Pārtraukums 13:00-14:00
Trešdiena 9:00 18:00 Pārtraukums 13:00-14:00
Ceturtdiena 9:00 18:00 Pārtraukums 13:00-14:00
Piektdiena 9:00 18:00 Pārtraukums 13:00-14:00
Sestdiena 9:00 17:00 Pārtraukums 13:00-14:00
Papildu informācija:

Pirmdiena,svētdiena brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju reģistrācija bibliotēkā, lasītāju kartes izsniegšana
2. Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas bibliotēkā
3. Interneta, Wi Fi pakalpojumi
4. Lietotāju apmācība un konsultēšana par bibliotēkas krājumu un citiem informācijas resursiem un to lietošanu
5. Bibliotēku,literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. A4 formāta izdruka,kopēšana no abām pusēm 0.10 EUR
2. A4 formāta izdruka 0.07 EUR
3. Krāsaina attēla izdruka A4 formāta 1 lapa 1.14 EUR
4. Dokumentu skanēšana par vienu vienību 0.28 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

106

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3039

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1579

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1460

Virtuālais apmeklējums:

856

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3020

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

399

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 775
Seriālizdevumi 2068
Pārējie dokumenti 177
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 304

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

801

Izslēgto dokumentu kopskaits:

888

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5258

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 340 417 4795
Seriālizdevumi 461 471 461
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 88 90 1270

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1