Džūkstes pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000791

Adrese:

Atmodas-18, Pienava, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26275277 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inita Britāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052707

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1277

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.06.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

859A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Darbība:

Nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu neierobežotu literatūras un IT tehnoloģiju saņemšanu,sniedzot visiem pieejamus bezmaksas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 13:00
Otrdiena 14:00 18:00
Trešdiena 9:00 13:00
Trešdiena 14:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 13:00
Ceturtdiena 14:00 18:00
Piektdiena 9:00 13:00
Piektdiena 14:00 18:00
Sestdiena 9:00 13:00
Sestdiena 14:00 17:00
Papildu informācija:

Svētdiena,Pirmdiena-brīvdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Interneta pakalpojumi
2. Grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai lietošanai uz vietas bibliotēkā
3. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
4. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Informācijas izdruka no interneta; kopēšana. A4 formāta izdruka 0.07 EUR
2. A4 formāta izdruka, kopēšana no abām pusēm 0.10 EUR
3. Krāsaina attēla izdruka A4 formāta 1 lapa 1.14 EUR
4. ¼ daļa no lpp. 0.28 EUR
5. ½ daļa no lpp. 0.57 EUR
6. ¾ daļas no lpp. 0.85EUR
7. Dokumentu skanēšana par vienu vienību 0.28 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

23

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

102

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2084

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1341

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

743

Virtuālais apmeklējums:

2627

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2783

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

214

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 771
Seriālizdevumi 1474
Attēlizdevumi 429
Pārējie dokumenti 109
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 144

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 63
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 60
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

669

Izslēgto dokumentu kopskaits:

626

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5361

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 239 144 4929
Seriālizdevumi 430 482 430
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 59 12 1357

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1