Džūkstes pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000790

Adrese:

Kalves, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25900504 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Ligere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052675

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1276

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

584A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1891

Sākums:

Bibliotēku dibināja 1891. gada 30. novembrī Džūkstes - Pienavas Zemkopības biedrība. (J. un K. Straubergs, "Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture". Džūkstes pagasta valdes apgāds, 1939.)

Darbība:

Bibliotēka, piedāvājot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, daudzpusīgiem poligrāfiska un elektroniska formāta materiāliem, nodrošina sabiedrībai laikmetīgas informācijas pakalpojumu vidi un sniedz atbalstu kvalitatīvas izglītības iegūšanai mūža garumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu un preses izsniegšana Iespieddarbu saņemšana lasīšanai ārpus bibliotēkas
Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novada elektroniskais kopkatalogs Iespieddarbu meklēšana ikopkatalogā
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datoru un internetu
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Džūkstes pagasta 1.bibliotēkā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonomentu (SBA) un SSBA
Izstādes Izstādes iepazīstina ar ievērojamu cilvēku dzīves un radošā darba gājumu
Tematiski pasākumi Pasākumi, kuri veltīti konkrētam notikumam, tēmai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Dokumentu kopēšana - melnbalta A4 formāts 1 lapa - no vienas puses A4 formāts 1 lapa - no abām pusēm 0.07 EUR 0.10 EUR
Dokumentu kopēšana - krāsaina A4 formāts lapa - no vienas puses A4 formāts lapa - no abām pusēm A4 formāts lapa - krāsu drukā līdz 50% A4 formāts lapa - krāsu drukā virs 50% 0.17 EUR 0.26 EUR 0.26 EUR 0.53 EUR
Dokumentu printēšana A4 formāts lapa - no vienas puses A4 formāts lapa - krāsu drukā līdz 50% A4 formāts lapa - krāsu drukā virs 50% 0.07 EUR 0.26 EUR 0.53 EUR
Krāsainā attēla izdruka A4 formāts 1 lapa 1/4 daļa no lpp. 1/2 daļa no lpp. 3/4 daļa no lpp. 1.14 EUR 0.28 EUR 0.57 EUR 0.85 EUR
Skenēšana Par 1 vienību 0.28 EUR
Informācijas apkopojums no interneta un CD, datu bāzēm pēc apmeklētāja pieprasījuma (bez izdrukas) 1.42 EUR
Tematiskā pieprasījuma izpilde (informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma) 1.71 EUR
Teksta pārrakstīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma Līdz 300 vārdiem 0.85 EUR
SBA pakalpojums Pēc pasta tarifiem EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1935

Teritorijas kopējā platība (m2):

1505

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

127

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

176

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2209

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1291

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

918

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8848

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1876

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4077
Seriālizdevumi 3494
Pārējie dokumenti 1277
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1071

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

580

Izslēgto dokumentu kopskaits:

780

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5092

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 227 375 4739
Seriālizdevumi 353 405 353
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 56 25 541

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2