Džūkstes pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000790

Adrese:

Kalves, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25900504 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Ligere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000052675

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1276

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

584A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1891

Sākums:

Bibliotēku dibināja 1891. gada 30. novembrī Džūkstes - Pienavas Zemkopības biedrība. (J. un K. Straubergs, "Džūkste. Pagasta un draudzes vēsture". Džūkstes pagasta valdes apgāds, 1939.)

Darbība:

Bibliotēka, piedāvājot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, daudzpusīgiem poligrāfiska un elektroniska formāta materiāliem, nodrošina sabiedrībai laikmetīgas informācijas pakalpojumu vidi un sniedz atbalstu kvalitatīvas izglītības iegūšanai mūža garumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un preses izsniegšana Iespieddarbu saņemšana lasīšanai ārpus bibliotēkas
2. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novada elektroniskais kopkatalogs Iespieddarbu meklēšana ikopkatalogā
4. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
5. Apmācības un konsultācijas Apmācības darbam ar datoru un internetu
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Džūkstes pagasta 1.bibliotēkā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonomentu (SBA) un SSBA
7. Izstādes Izstādes iepazīstina ar ievērojamu cilvēku dzīves un radošā darba gājumu
8. Tematiski pasākumi Pasākumi, kuri veltīti konkrētam notikumam, tēmai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumentu kopēšana - Melnbalta
1.1. A4 formāts 1 lapa - no vienas puses 0.07 EUR
1.2. A4 formāts 1 lapa - no abām pusēm 0.10 EUR
2. Dokumentu kopēšana - Krāsaina
2.1. A4 formāts lapa - no vienas puses 0.17 EUR
2.2. A4 formāts lapa - no abām pusēm 0.26 EUR
2.3. A4 formāts lapa - Krāsu drukā līdz 50% 0.26 EUR
2.4. A4 formāts lapa - Krāsu drukā virs 50% 0.53 EUR
3. Dokumentu printēšana
3.1. A4 formāts lapa - no vienas puses 0.07 EUR
3.2. A4 formāts lapa - Krāsu drukā līdz 50% 0.26 EUR
3.3. A4 formāts lapa - Krāsu drukā virs 50% 0.53 EUR
4. Krāsainā attēla izdruka
4.1. A4 formāts 1 lapa 1.14 EUR
4.2. 1/4 daļa no lpp. 0.28 EUR
4.3. 1/2 daļa no lpp. 0.57 EUR
4.4. 3/4 daļa no lpp. 0.85 EUR
5. Skenēšana Par 1 vienību - 0.28 EUR
6. Informācijas apkopojums no interneta un CD, datu bāzēm pēc apmeklētāja pieprasījuma (bez izdrukas) 1.42 EUR
7. Tematiskā pieprasījuma izpilde. Informācijas atlasīšana bibliotēkas datu bāzēs, bibliogrāfisko sarakstu sastādīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma 1.71 EUR
8. Teksta pārrakstīšana pēc apmeklētāja pieprasījuma Līdz 300 vārdiem - 0.85 EUR
9. SBA pakalpojums Pēc pasta tarifiem EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1505

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

127

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

148

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1484

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1076

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

408

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5926

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

809

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2858
Seriālizdevumi 2654
Pārējie dokumenti 414
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 688

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

573

Izslēgto dokumentu kopskaits:

502

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5358

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 262 125 5044
Seriālizdevumi 311 377 314
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 71 26 688

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2