Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012548

Adrese:

Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64123611 20230490 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Cēsu Valsts ģimnāzija. Bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas digitālā kultūras karte
Vienotais meklētājs Cēsu Centrākā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Balabāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1058

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3047

Akreditācijas datums:

06.03.2015

Akreditācijas termiņš:

15.12.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925.gada 31.jūlijā Izglītības ministrija likvidēja Cēsu-Bērzaines valsts vidusskolu un sieviešu neoģimnāziju un tās apvienoja zem kopīga nosaukuma – Cēsu valsts vidusskolu. Šis gads tad arī tiek uzskatīts par Cēsu Valsts ģimnāzijas dibināšanas gadu, jo Valsts arhīvā ir pieejams oficiāls dokuments. Skolas vēstures pētnieki izpētījuši, ka skolas pirmsākumi meklējami 19.gs. 2007.gada pavasarī skolai tiek piešķirts valsts ģimnāzijas statuss.

Darbība:

Nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lasītājus ar mācību procesā nepieciešamo literatūru un mācību līdzekļiem, veicināt lasītprasmes, medijpratības un datpratības, sadarboties ar pedagoģisko personālu skolas mēŗķu izpildē, radīt labvēlīgu mācību un atpūtas vidi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

No 26.jūnija līdz 20.augustam lasītāji netiek apkalpoti.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dokumentu izsniegšana Mācību grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, skolas vēstures materiāli, galda spēles, periodika, CD, DVD
2 Uzziņu un konsultāciju sniegšana Konsultācijas zinātniskās literatūras meklēšanā, bibliogrāfiskā apraksta veidošanā, izmantotās literatūras saraksta un atsauču rakstīšanā, prāta vētra ZPD un projekta darbu tēmu atklāšanā
3 Datu bāzu izmantošana e-vidē Abonēta letonika.lv Lasītava, lai lasītu daiļdarbus un iegūtu informāciju. Abonēta Lursoft laikrakstu bibliotēka internetā, lai iegūtu informāciju par dažādām tēmām. Skolas mājas lapas sadaļā "Bibliotēka" pieejama datu kopa "Kultūra-2022"
4 Pasākumu baudīšana Izstādes, literārie pasākumi, akcijas, projekti
6 Skenēšana
7 Printēšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Cēsu Valsts ģimnāzija Leona Paegles iela 1, Cēsis Pašvaldības īpašums 1938

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

186

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

31

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

496

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

364

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3520

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

854

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2666

Virtuālais apmeklējums:

352

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9586

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7647

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8866
Seriālizdevumi 185
Audiovizuālie resursi 15
Kartogrāfiskie materiāli 192
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 309
Elektroniskais krājums (summa) 18
Citi elektroniskie resursi 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 7201

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

717

Izslēgto dokumentu kopskaits:

954

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

17072

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 666 941 16585
Seriālizdevumi 40 125
Audiovizuālie resursi 3 70
Kartogrāfiskie materiāli 10 218
Nošizdevumi 14
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1 4 39
Elektroniskais krājums (summa) 6 21
Citi elektroniskie resursi 6 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 519 689 8450

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1