Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012548

Adrese:

Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64123611 20230490 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Balabāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1058

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3047

Akreditācijas datums:

06.03.2015

Akreditācijas termiņš:

09.03.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Darbība:

Nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lietotājus ar mācību procesā nepieciešamo literatūru un mācību līdzekļiem. Sniegt palīdzību lasītājiem informācijpratībās un lasītpratībās.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 8:30 16:30
Trešdiena 8:30 16:30
Ceturtdiena 8:30 16:30
Piektdiena 8:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dokumentu izsniegšana Mācību grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, skolas vēstures materiāli, karjeras materiāli, CD, DVD
Lasītavas izmantošana Datori, bezmaksas internets, WiFi, multimedijs, galda spēles, augstskolas "Turība" grāmatas, laikraksti un žurnāli, galda spēles, interaktīvās kārtis
Pasākumu baudīšana Izstādes, literārie pasākumi, akcijas, projekti
Printēšana
Skenēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Cēsu Valsts ģimnāzija
Teritorijas kopējā platība (m2):

4020

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

32

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

431

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

379

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13597

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2039

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11558

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15127

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13265

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11148
Seriālizdevumi 1404
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 136
Pārējie dokumenti 2398
Elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4598

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

873

Izslēgto dokumentu kopskaits:

719

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18492

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 432 628 18044
Seriālizdevumi 105 88 105
Audiovizuālie resursi 64 1 66
Kartogrāfiskie materiāli 232 2 230
Nošizdevumi 17 17
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 7
Elektroniskie resursi 22 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 432 179 8949
Bērnu grāmatas 14 1 251

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda