Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012548

Adrese:

Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
20230490 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Cēsu Valsts ģimnāzija
Citas iestādes vietne Latvijas digitālā kultūras karte
Vienotais meklētājs Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ina Gaiķe/bibliotekāre Sarmīte Balabāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1058

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

1925.gada 31.jūlijā Izglītības ministrija likvidēja Cēsu-Bērzaines valsts vidusskolu un sieviešu neoģimnāziju un tās apvienoja zem kopīga nosaukuma – Cēsu valsts vidusskolu. Šis gads tad arī tiek uzskatīts par Cēsu Valsts ģimnāzijas dibināšanas gadu, jo Valsts arhīvā ir pieejams oficiāls dokuments. Skolas vēstures pētnieki izpētījuši, ka skolas pirmsākumi meklējami 19.gs. 2007.gada pavasarī skolai tiek piešķirts valsts ģimnāzijas statuss.

Darbība:

Nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lasītājus ar mācību procesā nepieciešamo literatūru un mācību līdzekļiem, veicināt lasītprasmes, medijpratības un datpratības, sadarboties ar pedagoģisko personālu skolas mēŗķu izpildē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

No 26.jūnija līdz 20.augustam lasītāji netiek apkalpoti.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dokumentu izsniegšana Mācību grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, skolas vēstures materiāli, galda spēles, periodika, CD, DVD
2 Uzziņu un konsultāciju sniegšana Konsultācijas zinātniskās literatūras meklēšanā, bibliogrāfiskā apraksta veidošanā, izmantotās literatūras saraksta un atsauču rakstīšanā, prāta vētra ZPD un projekta darbu tēmu atklāšanā
3 Datu bāzu izmantošana e-vidē Abonēta letonika.lv Lasītava, lai lasītu daiļdarbus un iegūtu informāciju. Abonēta Lursoft laikrakstu bibliotēka internetā, lai iegūtu informāciju par dažādām tēmām. Skolas mājas lapas sadaļā "Bibliotēka" pieejama datu kopa "Kultūra-2023" Abonētas mācību platformas uzdevumi.lv, soma.lv
4 Printēšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Cēsu Valts ģimnāzija Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu nov. Fizisko personu īpašums 1995
Cēsu Valsts ģimnāzija Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov. Pašvaldības īpašums 1925
Teritorijas kopējā platība (m2):

1483

Papildu informācija par ēkām:

Ēka Leona Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu nov. tiek renovēta

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

15

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

487

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

341

Pārējie:

146

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

7395

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1960
Pieaugušie 304
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1656
Virtuālais apmeklējums 5435
Digitālie pakalpojumi 5000
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 5000
Datubāzu apmeklējums 435
Abonētās 435

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7318

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5055

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5934
Grāmatas 4918
Seriālizdevumi 407
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 163
Pārējās krājuma vienības 435
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1384
Citi digitāli resursi 564
Datubāzes (skaits) 820
Abonētās 820
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 5834
Bērnu un jauniešu grāmatas 21
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

472

Izslēgto dokumentu kopskaits:

759

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

16782

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 472 759 16782
Grāmatas 395 642 16338
Seriālizdevumi 61 85 101
Audiovizuālie resursi 1 90
Kartogrāfiskie materiāli 15 31 202
Nošizdevumi 11
Pārējās krājuma vienības 1 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 298 523 8232
Bērnu un jauniešu grāmatas 28 330

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1