Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012548

Adrese:

Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64123611 20230490 @ 64123611
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Balabāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1058

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3047

Akreditācijas datums:

06.03.2015

Akreditācijas termiņš:

09.03.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Cēsu Valsts ģimnāzija dibināta 1925.gadā

Darbība:

Nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lietotājus ar mācību procesā nepieciešamo literatūru un mācību līdzekļiem. Sniegt palīdzību lasītājiem informācijpratībās un lasītpratībās un medijpratībās.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 8:30 16:30
Trešdiena 8:30 16:30
Ceturtdiena 8:30 16:30
Piektdiena 8:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dokumentu izsniegšana Mācību grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, skolas vēstures materiāli, karjeras materiāli, CD, DVD
2 Pasākumu baudīšana Izstādes, literārie pasākumi, akcijas, projekti
3 Printēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Lasītavas izmantošana Datori, bezmaksas internets, WiFi, multimedijs, galda spēles, augstskolas "Turība" grāmatas, laikraksti un žurnāli, galda spēles, interaktīvās kārtis
2 Skenēšana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

539

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

327

Pārējie:

212

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10864

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2403

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8461

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15517

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7213

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 12577
Seriālizdevumi 1344
Kartogrāfiskie materiāli 137
Nošizdevumi 220
Pārējie dokumenti 1224
Elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8483

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

787

Izslēgto dokumentu kopskaits:

184

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

19122

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 566 52 18558
Seriālizdevumi 82 105 82
Audiovizuālie resursi 2 68
Kartogrāfiskie materiāli 230
Nošizdevumi 110 127
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 22 29
Elektroniskie resursi 5 27 27
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9434

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1