Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012548

Adrese:

Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64123611 20230490 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Balabāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1058

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3047

Akreditācijas datums:

06.03.2015

Akreditācijas termiņš:

09.03.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Darbība:

Nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lietotājus ar mācību procesā nepieciešamo literatūru un mācību līdzekļiem. Sniegt palīdzību lasītājiem informācijpratībās un lasītpratībās.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 8:30 16:30
Trešdiena 8:30 16:30
Ceturtdiena 8:30 16:30
Piektdiena 8:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dokumentu izsniegšana Mācību grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, skolas vēstures materiāli, karjeras materiāli, CD, DVD
Lasītavas izmantošana Datori, bezmaksas internets, WiFi, multimedijs, galda spēles, augstskolas "Turība" grāmatas, laikraksti un žurnāli, galda spēles, interaktīvās kārtis
Pasākumu baudīšana Izstādes, literārie pasākumi, akcijas, projekti
Printēšana
Skenēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Teritorijas kopējā platība (m2):

4020

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

31

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

409

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

371

Pārējie:

38

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12283

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2036

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10247

Virtuālais apmeklējums:

3674

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8942

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7348

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7218
Seriālizdevumi 1424
Audiovizuālie resursi 11
Pārējie dokumenti 289
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4490

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

756

Izslēgto dokumentu kopskaits:

899

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

18338

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 18288 658 706 18240
Seriālizdevumi 193 88 193 88
Audiovizuālie resursi 3 3
Pārējie dokumenti 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 8806 446 556 8696

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

50

Tematiskie pasākumi:

28