Cēsu pilsētas Valdemāra bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-013800

Adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 13, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64123494 26108901 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2103

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.07.2023

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

1964. gadā dibināta. 2023. gada 1. jūlijā reorganizēta - Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība 2023. gada 31. jūlijā mainīts nosaukums - Cēsu pilsētas Valdemāra bibliotēka.

Darbība:

Cēsu pilsētas Valdemāra bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības misija ir uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošināt cilvēktiesības brīvi un neierobežoti saņemt kvalitatīvu informāciju personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām. Bibliotēka darbojas kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centrs, nodrošinot pieejamību kultūras mantojumam, daudzpusīgiem pakalpojumiem kā priekšā lasīšana, izdrukas Braila rakstā, un veicot informācijas reproducēšanu piemērotā veidā – audiogrāmatas, grāmatas Braila rakstā, palielinātā drukā un vieglajā valodā. Dažādos formātos esošais grāmatu un periodisko izdevumu krājums nodrošina zināšanu, informācijas ieguves un atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 14:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 09:00 14:00
Piektdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un periodiskie izdevumi audio formātā, Braila rakstā, palielinātajā drukā, parastajā drukā
2. Wi Fi
3. Datori ar specializētu aprīkojumu vājredzīgiem un neredzīgiem lietotājiem
4. Druka arī Braila rakstā, kopēšana, skenēšana
5. Uzziņas un konsultācijas klātienē, pa tālruni un e- pastā
6. Piegāde uz mājām, informācijas resursi audio formātā un Braila rakst;ā tiek nosūtīti bez maksas pa pastu
7. Tiek sagatavotas tematiskas materiālu kopas
8. Priekšā lasīšana
9. Starpbibliotēku abonements ( SBA )
10. Izstādes, pasākumi, radošās darbnīcas, ekskursijas
11. Datubāzes LETONIKA, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, elektroniskais katalogs
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

97

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1768

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1768
Pieaugušie 1767
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4820

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2558
Grāmatas 496
Seriālizdevumi 918
Audiovizuālie resursi 1069
Braila raksta dokumenti 75
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2262
Audio grāmatas un seriālizdevumi 2238
Datubāzes (skaits) 24
Abonētās 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 11
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

477

Izslēgto dokumentu kopskaits:

335

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6053

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 477 335 6053
Grāmatas 69 1576
Seriālizdevumi 252 276 495
Audiovizuālie resursi 143 32 2692
Braila raksta dokumenti 13 27 1287
Nepublicētie dokumenti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 15 377

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1