Cēsu pilsētas Valdemāra bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-013800

Adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 13, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64123494 26108901 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Lāce

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2103

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.07.2023

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

1964. gadā dibināta. 2023. gada 1. jūlijā reorganizēta - Cēsu Centrālās bibliotēkas struktūrvienība 2023. gada 31. jūlijā mainīts nosaukums - Cēsu pilsētas Valdemāra bibliotēka.

Darbība:

Cēsu pilsētas Valdemāra bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības misija ir uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošināt cilvēktiesības brīvi un neierobežoti saņemt kvalitatīvu informāciju personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām. Bibliotēka darbojas kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centrs, nodrošinot pieejamību kultūras mantojumam, daudzpusīgiem pakalpojumiem kā priekšā lasīšana, izdrukas Braila rakstā, un veicot informācijas reproducēšanu piemērotā veidā – audiogrāmatas, grāmatas Braila rakstā, palielinātā drukā un vieglajā valodā. Dažādos formātos esošais grāmatu un periodisko izdevumu krājums nodrošina zināšanu, informācijas ieguves un atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 14:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 09:00 14:00
Piektdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas un periodiskie izdevumi audio formātā, Braila rakstā, palielinātajā drukā, parastajā drukā
2. Wi Fi
3. Datori ar specializētu aprīkojumu vājredzīgiem un neredzīgiem lietotājiem
4. Druka arī Braila rakstā, kopēšana, skenēšana
5. Uzziņas un konsultācijas klātienē, pa tālruni un e- pastā
6. Piegāde uz mājām, informācijas resursi audio formātā un Braila rakst;ā tiek nosūtīti bez maksas pa pastu
7. Tiek sagatavotas tematiskas materiālu kopas
8. Priekšā lasīšana
9. Starpbibliotēku abonements ( SBA )
10. Izstādes, pasākumi, radošās darbnīcas, ekskursijas
11. Datubāzes LETONIKA, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka, elektroniskais katalogs